Trigeminal nevralji tanı ve tedavisinde 10 ipucu

11958

Yüz bölgesinde görülen şiddetli, rahatsız edici ağrıların bir çok sebebi olabilir. Trigeminal Nevralji hastalığı yüzde trigeminal sinirin hasarlanması ile ortaya çıkan, şiddetli ağrılar nedeniyle delirten (çıldırtan) hastalık olarak da bilinen bir rahatsızlıktır.

Birçok hasta ağrısının nedenini bilemediği, tanı ve tedavide etkin yanıt alamadığı için sorununu çözememekte, bu tanı ve tedavi çabaları sırasında örneğin yanıltıcı olarak diş ağrısı olarak değerlendirilerek dişleri çekilmektedir.

Bu yazımızda trigeminal nevraljinin özellikleri ve bilinmesi gereken detaylar sunuldu:

 1. Yüz bölgesinde şiddetli, kısa aralıklarla, çakan tarzda ağrılar görülür. Çakmalar arasında künt, sızlama şeklinde ağrı devam edebilir.Ağrı, alt çene, üst çene burun veya kulak kenarı, göz bölgesinden birinde veya her ikisinde olabilir. Tüm yüzü tutması çok nadirdir.

  Yüz dışında başka bir bölgeye yayılmaz.

 2. İki taraflı çok nadirdir. Ağrınız iki taraflı ise bu hastalık olma ihtimali azdır. Yüzün bir tarafını, hemen ardından öbür tarafını tutmaz
 3. Diş sinirleri de aynı sinir olduğu için diş ağrısı ile karıştırılabilir. Oysa ki bu rahatsızlık sinirin beyinden çıkış yerindeki bir hasarlanma ile ortaya çıkar. Dolayısıyla ilgili bölgedeki dişlerin çekilmesi ağrının geçmesi için çözüm olmaz.
 4. Sürekli değil çakar tarzda olması klinikte çok önemli bir ayırıcıdır.
 5. Konuşma, yemek yeme, su içme, rüzgar ağrıyı tetikler. Ağrı gelmemesi için hastalar bunları yapmaktan kaçınır.
 6. İlk tedavisi ilaç ile yapılır. Epilepsi hastalığında kullanılan özel ilaçlar birçok hastada etkili tedavi sağlar.
 7. İlaçlar yeterli olmuyorsa veya ilaçlar yan etki nedeni ile kullanılamıyorsa radyofrekans tedavisi planlanmalıdır.
 8. Kullanılan ilaçlar sersemlik, aşırı uyku, alerjik reaksiyon, kan tablosunda bozukluk yapabilir. Bu durumlarda ilaç kesilmeli veya dozu azaltılmalıdır.
 9. Radyofrekans tedavisi ameliyathane şartlarında ancak kesi olmadan yapılan bir tedavidir. Yaklaşık 45 dakika sürer ve işlem sırasında hastalar yüzeyel olarak uyutulur. Genel anesteziye gerek yoktur.
 10. Bu tedavi yöntemi yaygınlaşmadan önce yapılan açık nevralj ameliyatı ile radyofrekans işleminin başarı sonuçları arasında fark yoktur. Üstelik radyofrekans yönteminin açık cerrahiye göre riskleri çok daha düşüktür. Yaklaşık 45 dakikalık işlemin sonrasında 3-4 saat gözlemlenen hasta aynı gün taburcu olur.

Sonuç olarak trigeminal nevralji bu konunun uzmanı tarafından muayene ve tetkikleriniz sonucu ile rahatlıkla tanınabilir. Öncelikle ilaç tedavisi verilir. İlaç tedavaisi yeterli olmadığında veya ilaç yan etkiler nedeniyle kullanılamadığında radyofrekans tedavisi uygulanır.

19.9.1968 yılında doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini İstanbul’da tamamladı. 1994 yılında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olduktan sonra Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesinden Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanlığını aldı. Uzmanlık eğitimi sürecinde çalışmalarını girişimsel ağrı tedavisi konusunda yoğunlaştırdı. Uzmanlık eğitimi ve sonrasında birçok algoloji kliniğinde gözlemci olarak çalıştı. 2004 yılında Bayındır Hastanesinde ağrı polikliniği hizmetlerini ve girişimsel ağrı tedavi uygulamalarını başlattı. Özellikle omurga ağrısı ve tedavisi konusunda yoğunlaşan ilgisi nedeniyle birçok ülkede eğitim programı ve kongreye katıldı. Girişimsel ağrı tedavileri konusunda toplantı ve eğitim programları düzenledi. Minimal invaziv omurga tedavisinde uyguladığı girişimsel ağrı tedavilerine ek olarak endoskopik diskektomi ve epiduroskopi, su soğutmalı diz radiofrekans konularında Kore, Almanya, İtalya ve Polonya’da sertifika programlarına katıldı. “World Congress of Minimally Invasive Spine Surgery” ve “Spine Expert Group” toplantılarında konuşmacı olarak bulundu. Dünya Endoskopik Disk Cemiyetinde Türkiye adına kurucu üye olarak görev yapmaktadır. Katıldığı Bilimsel Toplantılar, Paneller ve Kurslar Nöropatik ağrı (Antalya-2004) World Congress of Minimally Invasive Spine Surgery 2014 Percutaneus Disc Coagulation Therapy. 2011. Konkuk University Medical Center, Korea. Lomber ve servikal bölge ağrılarında faset ve foraminal bloklar (2009) Doğum analjezisi (HUTF-2001) Spine Expert Group Annual Meeting, 2014 İstanbul Minimally Invasive Spinal Surgery (MISS) Course at Wooridul Hospital, Seul, Korea. III. International training course for full-endoskopic operations of the lumbar, thoracic and cervical spine. 2013 İstanbul, Türkey . Medikal Ozon Oksijen Derneği Eğitim Programı (2006) Epiduroscopy: Explaration and treatment of the epidural space. 2012, Porto Viro World Congress of Minimally Invasive Spine Surgery 2017 Katıldığı Kongre ve Sempozyumlar Baş boyun ağrılarında invaziv tedavi yöntemleri (Samsun-2002) Pain in Europe V Ulusal Ağrı Kongresi (İstanbul 2012) Anestezi Kış Sempozyumu (Uludağ, 1999) Pediyatrik anestezi ve reanimasyon kongresi (İstanbul- 2000) Deprem ve Travma Sempozyumu (AÜTF-2000) 9. Kış Sempozyumu:Regionel anestezi (Uludağ-2001) Üst ekstremite blokları (SSK 2001) Yoğun Bakım Kongresi (İstanbul-2001) TARK 2001 (Antalya) Düşük akımlı anestezi (Mudanya-2002) Antidotlar-Mekanizmaları-Anestezide Antidotlar-Kimyasal Terorizm-Önlenmesi-Tedavisi (Ankara-2002) TARK 2002 (Antalya) 6. Ulusal Ağrı Kongresi (İstanbul-2003) TARK 2003 XXIII Annual Congress ESRA Athens 2004 Nöropatik Ağrı Günü ( Antalya- 2004) TARK 2004 8. Ulusal Ağrı Kongresi (İstanbul 2005) 6. Bölgesel Ağrı Sempozyumu (İzmir 2004) 7. Bölgesel Ağrı Sempozyumu (Ankara 2005) 8. Bölgesel Ağrı Sempozyumu (2006) 10. Ulusal Rejyonal Anestezi Kongresi (2009) 10. Ulusal ağrı 9. Ulusal Rejyonal Anestezi Kongresi (2008) TARK 2007 TARK 2009 TARK 2011 TARK 2013 TARK 2017 Bilimsel Ödül “Öztürk E, Zinnuroğlu M, Sezer ÖA, Gökyar İ, Beyazova M, Kaya K. Perinöral uygulanan sinir iletimi üzerine etkisi” başlıklı çalışma 2003 Ulusal FTR kongresinde en iyi üç sözlü bildiriden birisi ödülüne layık görülmüştür. Bildiri ve Yayınlar Gökyar İ. Bel Ağrısında Tanı ve Tedavi. Clinic Medicine 25-48,1:2007 Gökyar İ, Şimşek A, Özden R, Cila E, Babacan A. Ortopedik hastalar kanser hastalarında tedavi ve yaklaşımlarımız (Ortopedik Onkoloji Kongresi – 2002) Önder M, Özden MG, Akçalı DT, Gökyar İ, Babacan A, Atasever T. Bir Behçet olgusunda raynaud fenomeninin tanısı ve tedavisi (TARK-2000) Bloguyla Kombine Edilen Parasakral ve Posterior Siyatik Sinir Blok Tekniklerinin Karşılastırılması” Turk J Anaesth Reanim 2013; 41: 171-4. Öztürk E, Gökyar İ, Sezer ÖA, Günaydın B, Karadenizli Y. Mastektomi ve yüksek torakal epidural anestezi: Ciddi koroner veya pulmoner hastalığı olan üç olgu. (Anestezi Dergisi, 68-72;12:2004) Öztürk E, Zinnuroğlu M, Sezer ÖA, Gökyar İ, Beyazova M, Kaya K. Effects of perineural on sensory and motor conduction of ulnar nevre.(J Opioid Manag 2008 Nov-Dec;4(6):345-9. Öztürk E, Çok OY, Sezer A, Gökyar İ, Tuncer B, Güngör İ, Günaydın B, Çelebi H. General anesthesia with laryngeal mask airway during magnetic resonance imaging scanning in childhood. (Rivista di Neuroradiologia 521-527; 17:2004) Çelebi H, Öztürk E, Gökyar İ. Türkiye’de spinal anestezi uygulama profili. ( Anestezi Dergisi 57-62;13:2005) Özköse Z, Günaydın B, Gökyar İ, Şare M. GÜTF Acil Servisindeki yıllık arrest olgularının retrospektif analizi (1999 Anestezi Kış Sempozyumu-Uludağ) Özköse Z, Büyükaşık A, Ünal Y, Pampal K, Gökyar İ, Karadenizli Y. GÜTF Anesteziyoloji AD’nın Marmara Depremi sonrası izlenim ve yaklaşımları (Anestezi Dergisi Deprem Eki) Yurtlu S, Gökyar İ, Ünal Y, Günaydın B, Çelebi H. Pediatrik laringeal maske yerleştirilmesinde retrospektif analiz (TARK- 2000) Alkan M, Gökyar İ, Sezer ÖA, Karadenizli Y. Bartter sendromlu hastada anestezik yaklaşım (Anestezi ve Hipertansiyon Sempozyumu, Belek-2001) Özköse Z, Gökyar İ, Çok OY, Akçalı DT. Lomber diskektomilerde sırtüstü ve yüzüstü pozisyondaki ekstübasyonun hemodinami ve ayılma üzerine etkileri (Anestezi ve Hipertansiyon Sempozyumu, Belek-2001) Ünal Y, Sezer ÖA, Gökyar İ, Babacan A. Oftalmik postherpetik nevraljide servikal epidural Ket…. uygulaması (TARK-2002) Kurtipek Ö, Sezer ÖA, Gökyar İ, Güngör İ, Alkan M, Babacan A. Ağrı tedavisinde termografik takiplerimiz (TARK-2002) Öztürk E, Gökyar İ, Sezer ÖA, Babacan A. Kronik ağrı tedavisinde kontinü popliteal sinir bloğu (TARK-2002) Öztürk E, Gökyar İ, Sezer ÖA, Kaya K. Yüksek riskli bir olguda bilateral popliteal siyatik sinir bloğu. (TARK-2002) Öztürk E, Gökyar İ, Tuncer B, Çelebi H. Kombine lumbosakral pleksus + siyatik sinir bloğu: Riskli bir olgu nedeniyle. (TARK-2002) Çelebi H, Öztürk E, Gökyar İ. Türkiye’de spinal anestezi uygulama profili. (TARK-2002) Öztürk E, Gökyar İ, Günaydın DB, Çelebi H, Babacan A, Kaya K. Lumbar pleksus bloğuyla kombine edile parasakral ve posterior siyatik sinir bloğu tekniklerinin karşılaştırılması. (TARK-2002) Öztürk E, Çok OY, Sezer A, Gökyar İ, Tuncer B, Güngör İ, Günaydın B, Çelebi H. General anesthesia with laryngeal mask airway during magnetic resonance imaging scanning in childhood. (8th Symposium of Pediatric Anaesthesia, İstanbul-2003) Öztürk E, Erbaş G, Gökyar İ, Kılıç C, Babacan A. Bilgisayarlı Tomografi Rehberliğinde Anterior Çölyak Ganglion Bloğu (Ağrı Kongresi, İstanbul-2003) Öztürk E, Gökyar İ, Kanatlı U, Çizmeci P, Kökten G, Babacan A. Ayak cerrahisi sonrası postoperatif analjezi amaçlı kontinu popliteal blok (Ağrı Kongresi, İstanbul-2003) Beyazova M, Öztürk E, Zinnuroğlu M, Gökyar İ, Babacan A, Kaya K. Effect of perineurally adminestered on nerve conduction. (EFIC, Prag-2003) Öztürk E, Zinnuroğlu M, Sezer ÖA, Gökyar İ, Beyazova M, Kaya K. Duyu ve motor lifler içeren sinire perinöral uygulanan sinir iletimi üzerine etkisi. (Ulusal FTR Kongresi, Belek-2003) Gökyar İ, Çizmeci P, Kökten G, Sezer OA, Öztürk E, Babacan A, Kaya K. Comparison of combination of 3-in-1 block and sciatik nevre block or infusion in knee arthroscopy. ( XXIII Annuel ESRA Congress, Greece, 2004) Gökyar I, Oztürk E, Celebi H. The evaluation of plain 0.5% and 0.25% for continuous spinal anaesthesia ( XXIII Annuel ESRA Congress, Greece, 2004) Özkaynar E, Gürel A, Gökyar İ, Yavuz H. Postoperatif analjezide kullanılan yöntemleri etkinliğinin geriye dönük değerlendirilmesi. ( 9. Ulusal Ağrı Kongresi 2007) Beyazova M1, Öztürk E, Zinnuroğlu M, Gökyar I, Babacan A, Kaya K. Effects of perineural on nerve conduction of sural nerve. Agri. 2011 Apr;23(2):51-6. Ertan Öztürk, İsmail Gökyar, Berrin Günaydın, Hülya Çelebi, Avni Babacan, Kadir Kaya. Lomber Pleksus

28 YORUMLAR

 1. Boynumda çok kötü dayanılmaz bir ağrı oluyor ve bu ağrının sebebi boyunda eklem köşesindeki sivrileşmeden kaynaklandığı söyleniyor , korpuz unkovertebral köşelerinde sivrileşme görülmektedir. Servikal lordoz düzleşmiştir yazıyor Grafi çıktısında bunlar ne anlama gelmektedir kalıcı çözüm öneriniz nedir İsmail Hocam bilgi verebilirseniz çok sevinirim

  • Yani boynunuzda kireçlenme var. Çok ileri değilse cerrahiye gerek olmaz. Radyofrekans etkin bir tedavi yöntemi ancak klinik ve radyolojik olarak değerlendirmeniz sonucu size net yanıt verebiliriz. Geçmiş olsun

 2. Iyi günler hocam benim 4 gündür sol kulak arkası tarafında kafamda bıçak saplanır tarzda şiddetli ama saniyelik ağrılarım var aralıklı tekrarlıyor ve ağrının olduğu bölgeye el değirmiyor salgın nedeniyle doktora gidemiyorum korkulacak bir durum var midir okuduğum şikayetler benimkine çok benziyor ne yapmalıyım

  • Primer nevralji kulak arkasında nadir başlar. Mutlaka testlerinizin yapılması lazım net tanı İçin. 0546 2856646 numaralı telefonumuzdan bize ulaşabilirsiniz. Geçmiş olsun.

 3. Hocam mrb 4 yıl önce trigiminal nevraljiden ameliyat oldum .İmplant diş yaptırmvk istiyorum yaptırabilirmiyin tekrar ağrılarımı tetikler mi ? Teşekkür ederim

 4. hocam merhaba ablam yıllardır bu rahatsızlıktan çok ağrı çekiyor ne ilaç kullandıysa çözüm bulamadık ve ilaçlarda işe yaramıyor ve yan etkisi çok oluyır ameliyat riskleri nelerdir ne yapmamızı önerirsiniz Adana da yaşıyoruz .

  • Hastanızın trireminal nevraljisi var anladığım kadarıyla. İlaçlar etkili olmuyor veya yan etkisi oluyorsa radiofrekans ablasyon uygulamak gerekli. 05462856646 numaralı telefonumuzdan ararsanız detaylı bilgi verelim: Geçmiş olsun

 5. Merhaba Hocam,

  Benim sol kulak kıkırdark kısmında dediğiniz gibi elektrik çarpmasına benzer ani ağrılar oluyor. Yüzümün sol tarafında hafif bir uyuşmada eşlik ediyor. Ancak Trigeminal nevralji de kulağın o kısmını içine almıyor diye okudum. Ancak ağrı şekli çok benziyor.Bunun trigeminal nevralji olup olmadığını nasıl anlarım.

  • Benim sol kulak kıkırdark kısmında dediğiniz gibi elektrik çarpmasına benzer ani ağrılar oluyor. Yüzümün sol tarafında hafif bir uyuşmada eşlik ediyor. Ancak Trigeminal nevralji de kulağın o kısmını içine almıyor diye okudum. Ancak ağrı şekli çok benziyor.Bunun trigeminal nevralji olup olmadığını nasıl anlarım.

 6. Merhabalar hocam bundan yaklaşık 1 yıl önce başlayan yüzde igne batması ilerleyen zamanlar da sağlı sollu kol ve yüz üm de oluşmaya başladı karincalanmalar oluyordu ben de vitamin eksikliği vardir diye önemsemedim yaklaşık 6 aydır vitamin ilaci kullaniyorum ve sikayetlerim fazlalaştı. Üstüne birde yüzümün belli bölgelerinde yanma hissi de oluyor. 10 sn falan sürüyor ve geciyor boyun bölgemde hemen hemen hergün agri var sol üst dudağımın üstün de yanma oluyordu simdi alt cenemde de oluyor. Bazende soğuk bi hissizlik geliyor. Psikolojim alt ust oldu hocam kac kere doktora gittim mr cekindim hicbirseyin yok diyorlar kas gevsetici veriyorlar ama faydasini goremedim. Lutfen yardimci olun hocam

 7. 3 4 gündür yüzümün sadece sağ tarafında diş etlerimde elmacık kemiklerimde beynimde gözümde ve kulağımda zonklamalar var ve rahatsız edicek derecede diş ağrısı mı başka bişey mi bilemiyorum yardımcı olur musunuz

 8. bende trıgemınal nevraljı hastalıgı var hapını tu7turamıyor doktorlar yuksek gelıyo nasıl ılac almalıyım tesekkurler yardımcı olurmusunuz 3 senem heba oldu bu hastalıktan

 9. Merhaba annemin son 3-4 gündür sol tarafında çeneye yakın ve kulağa uzanan tarafinda anlık ağrı ve elektriklenmeler mevcut genellikle konuşurken oluyor ve bundan 4 yıl önce trigeminal nevralji ameliyatı olmuştu göz ve dudak çevresinde vardı o zamanlar şikayet,yalıtım malzemesi koymuşlardı.Tekrarlamış olabilir mi ki o kadar ameliyat olduk ne yapılması gerekir öyleyse

 10. Hocam merhaba 1 ay önce genel anestezi aldında 4 diş çekimi 12 diş kesimi oldu yaklaşık 1 haftadır sağ elmacık kemiğimde acı var yüzümün ve uyuşukluk var bu operasyon san dolayı tremğal nevarji olmuş yapmış olabilir mi ?

 11. Benim trigeminal nevraji hastalığım var on senedir çekiyorum ama songünlerde kafam çok kaşınıyor derimi sökmek istercesine buna dayanamıyorum ne yapmalıyım teşekkürler

 12. Merhabalar,
  Yaklaşık bir ay önce çok şiddetli sinüzit oldum. Bunun sonucunda dişim çok ağrıdı ve 4 seansta kanal tedavisi yapıldı. Ayrıca çenemi çok sıktığım için gece plağı yapıldı. Fakat 1-2 haftadır ara ara işlem yapılan dişin yanı, alt sağ çenem, üst sol çenem gibi gezen dolaşan şiddetli ağrı oluyor. Trigeminal nevralji olabilir mi? Diş hekimi dişlerimde sorunun olmadığını söylüyorlar. Ama yarım saat – 1 saat süren ağrı kesici içinde hafifleyen diş ağrılarım oluyor. Teşekkür ederim

 13. Hocam merhaba, 43 yaşındayım yüzümün sağ tarafında genelde elmacık kemiği üstünde hafif bir yanma hissi oluşuyor bu his bazen sağ göz kenarına gidiyor nadiren kulak içinde hissediyorum. Mr çekildim herşey normal, ağır yan etkilerinden dolayı ilaç kullanmak istemiyorum. Bu yanma hissi ilerleyerek ağrıya dönüşür mü? Bundan kurtulmak mümkün mü?

 14. Merhaba hocam ben 2009 yılında başıma ağır bir darbe aldım 1 ay kalkamadım sonra iyi oldum ama 2018 den beri vertigom vardı 3 yıldır da buna ek olarak kulağımda şiddetli ağrılar batma ve başımda ani elektrik çarpması oluyor kbb ye çok gittim birşey çıkmadı baş ağrılarım arttı norolojiye çok gittim bi Dünya MR çekildim birşey yok dediler ama du…t 30 mg verdiler ama ben kullanmadım çünkü neyim olduğunu söylemediler ayrıca birşeye dikkatli bakınca elektrik çarpması ve gözümde görme bozukluğu oluyor ağrım artıyor acaba neden böyle oluyor ne yapmalıyım göz doktoruna bile gittim birşey çıkmadı

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here