Pankreas, Mide, Safra kesesi ve Karaciğer kanser ağrısı tedavisi

Pankreas, mide, safra kesesi ve karaciğer kanserlerinin görülme oranı ne yazık ki hiç de azımsanmayacak derecededir. Bu kanserlerde yayılım hızlı ve süreç ağrılı olabilir.Ancak yayılım hızlı olmasa da çok şiddetli ve ağrı kesiciye yanıt vermeyen ağrılar ortaya çıkabilir.

Karın bölgesi kanserlerinde ağrının özelliği

Ağrı karın bölgesinde, sırta yayılan, ağrılı anda hastanın öne eğilmesine, kıvrılmasına neden olan şiddetli ağrılardır.

Kanser ağrısının tedavisi nasıl yapılır ?

Yapılabiliyorsa ilaç veya kemoterapi yöntemi ile kanser tedavisine başlanmalıdır. Tedavinin en önemli basamaklarından biri de ağrı tedavisi ve hastanın buna bağlı gelişecek psikolojik ve organik diğer sorunlarının tedavisidir.

Kanserin tipine bağlı olarak hastanın yaşam süresi değişkendir ;ancak ağrı şiddeti kanser tipinden genellikle bağımsızdır. Hastanın bu ağrı ile yaşamını sürdürmesi mümkün değildir.

Ağrı tedavisinde öncelikle ağrı kesici ilaçlar, gerekirse mo**rfin türevi ilaçlar verilir. İlaçlara yanıt az ise girişimsel yöntemler tercih edilmelidir.

Kanser ağrısında girişimsel tedavi yöntemleri

Bu bölgenin kanserlerinde ağrı tedavisi, ilgili bölgede ağrı yapan sinir yumağının yok edilmesi prensibine dayalıdır. Yumağın yok edilmesi, yakıcı ilaçlarla (nöroliz) veya termal ısı ile (radyofrekans termokoagülasyon) sağlanır. Kanserin yerine göre Çölyak nöroliz veya Splanknik RF tercih edilecek girişimsel tedavi yöntemleridir.

İşlem ameliyathane şartlarında, cerrahi kesi olmadan, görüntüleme yöntemleri eşliğinde, özel iğne problarla yapılır. İşlem sırasında hastaya ağrı duymayacağı kadar kısmi uyku hali verilir.

İşlem ortalama 45 dakika sürer. İşlem sonrası hasta yatağında birkaç saat gözlenir, ilaç düzenlemeleri yapıldıktan sonra hasta taburcu edilir.

Kanser ağrısının tedavi edilme şansı ne kadardır ?

Özellikle pankreas kanserinde splanknik RF çok yüz güldürücü sonuçlar vermektedir. Hatta pankreas kanserinde şiddetli ağrı ortaya çıkma ihtimali yüksek olduğu için kanser tespit edilir edilmez, ağrının erken dönemlerinde ilaç tedavisi ile eş zamanlı splanknik RF yapılması birçok otör tarafından önerilmektedir.

Girişimsel ağrı tedavisi yöntemlerinin kansere etkisi nedir?

Girişimsel ağrı tedavisi yöntemlerinin kanserin ilerlemesi veya durdurulmasında herhangi bir etkisi yoktur. Ancak kanserli hastanın ağrısızlaştırılması kanser ile mücadelesinde çok önemli bir yar tutar. Gündelik hayat konforu, uykunun düzenlenmesi kanser ile mücadelede çok önemlidir.

Girişimsel Ağrı tedavisinin riski var mı?

Tüm ameliyat ve girişimsel yöntemlerin sınırlıda olsa riski vardır. Her girişimsel yöntemin kendine has riskleri doktorunuz tarafından bilgilendirilecektir. Ağrılı yaşamanın, ağrı tedavisi için çok yüksek miktarda alınan ilaçların yan etkileri göz önüne alındığında girişimsel tedavi yöntemlerinin nadir oluşan riskleri göz ardı edilebilmektedir.

Sonuç olarak karın bölgesi kanserlerinde, özellikle pankreas ve mide kanserinde ağrı artmadan tedavisinin yapılması hastanın yaşadığı sure içindeki konforu için çok önemlidir.

Kanserli hastanın ağrılı olması yaşam süresini kısalttığı, ağrısızlığın ise kanserin tedavi olmasında önemli bir faktör olduğu bilinmektedir.