Hakkımda

19.9.1968 yılında doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini İstanbul’da tamamladı. 1994 yılında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olduktan sonra Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesinden Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanlığını aldı. Uzmanlık eğitimi sürecinde çalışmalarını girişimsel ağrı tedavisi konusunda yoğunlaştırdı.

Uzmanlık eğitimi ve sonrasında birçok algoloji kliniğinde gözlemci olarak çalıştı. 2004 yılında Bayındır Hastanesinde ağrı polikliniği hizmetlerini ve girişimsel ağrı tedavi uygulamalarını başlattı.

Özellikle omurga ağrısı ve tedavisi konusunda yoğunlaşan ilgisi nedeniyle birçok ülkede eğitim programı ve kongreye katıldı. Girişimsel ağrı tedavileri konusunda toplantı ve eğitim programları düzenledi.

Minimal invaziv omurga tedavisinde uyguladığı girişimsel ağrı tedavilerine ek olarak endoskopik diskektomi ve epiduroskopi, su soğutmalı diz radiofrekans konularında Kore, Almanya, İtalya ve Polonya’da sertifika programlarına katıldı. “World Congress of Minimally Invasive Spine Surgery” ve “Spine Expert Group” toplantılarında konuşmacı olarak bulundu.

Dünya Endoskopik Disk Cemiyetinde Türkiye adına kurucu üye olarak görev yapmaktadır.

Katıldığı Bilimsel Toplantılar, Paneller ve Kurslar

 • Nöropatik ağrı (Antalya-2004)
 • World Congress of Minimally Invasive Spine Surgery 2014
 • Percutaneus Disc Coagulation Therapy. 2011. Konkuk University Medical Center, Korea.
 • Lomber ve servikal bölge ağrılarında faset ve foraminal bloklar (2009)
 • Doğum analjezisi (HUTF-2001)
 • Spine Expert Group Annual Meeting, 2014 İstanbul
 • Minimally Invasive Spinal Surgery (MISS) Course at Wooridul Hospital, Seul, Korea.
 • III. International training course for full-endoskopic operations of the lumbar, thoracic and cervical spine. 2013 İstanbul, Türkey
 • . Medikal Ozon Oksijen Derneği Eğitim Programı (2006)
 • Epiduroscopy: Explaration and treatment of the epidural space. 2012, Porto Viro
 • World Congress of Minimally Invasive Spine Surgery 2017

Katıldığı Kongre ve Sempozyumlar

 • Baş boyun ağrılarında invaziv tedavi yöntemleri (Samsun-2002)
 • Pain in Europe V
 • Ulusal Ağrı Kongresi (İstanbul 2012)
 • Anestezi Kış Sempozyumu (Uludağ, 1999)
 • Pediyatrik anestezi ve reanimasyon kongresi (İstanbul- 2000)
 • Deprem ve Travma Sempozyumu (AÜTF-2000)
 • 9. Kış Sempozyumu:Regionel anestezi (Uludağ-2001)
 • Üst ekstremite blokları (SSK 2001)
 • Yoğun Bakım Kongresi (İstanbul-2001)
 • TARK 2001 (Antalya)
 • Düşük akımlı anestezi (Mudanya-2002)
 • Antidotlar-Mekanizmaları-Anestezide Antidotlar-Kimyasal Terorizm-Önlenmesi-Tedavisi (Ankara-2002)
 • TARK 2002 (Antalya)
 • 6. Ulusal Ağrı Kongresi (İstanbul-2003)
 • TARK 2003
 • XXIII Annual Congress ESRA Athens 2004
 • Nöropatik Ağrı Günü ( Antalya- 2004)
 • TARK 2004
 • 8. Ulusal Ağrı Kongresi (İstanbul 2005)
 • 6. Bölgesel Ağrı Sempozyumu (İzmir 2004)
 • 7. Bölgesel Ağrı Sempozyumu (Ankara 2005)
 • 8. Bölgesel Ağrı Sempozyumu (2006)
 • 10. Ulusal Rejyonal Anestezi Kongresi (2009)
 • 10. Ulusal ağrı 9. Ulusal Rejyonal Anestezi Kongresi (2008)
 • TARK 2007
 • TARK 2009
 • TARK 2011
 • TARK 2013
 • TARK 2017

Bilimsel Ödül

 • “Öztürk E, Zinnuroğlu M, Sezer ÖA, Gökyar İ, Beyazova M, Kaya K. Perinöral uygulanan sinir iletimi üzerine etkisi” başlıklı çalışma 2003 Ulusal FTR kongresinde en iyi üç sözlü bildiriden birisi ödülüne layık görülmüştür.

Bildiri ve Yayınlar

 • Gökyar İ. Bel Ağrısında Tanı ve Tedavi. Clinic Medicine 25-48,1:2007
 • Gökyar İ, Şimşek A, Özden R, Cila E, Babacan A. Ortopedik hastalar kanser hastalarında tedavi ve yaklaşımlarımız (Ortopedik Onkoloji Kongresi – 2002)
 • Önder M, Özden MG, Akçalı DT, Gökyar İ, Babacan A, Atasever T. Bir Behçet olgusunda raynaud fenomeninin tanısı ve tedavisi (TARK-2000)
 • Bloguyla Kombine Edilen Parasakral ve Posterior Siyatik Sinir Blok Tekniklerinin Karşılastırılması” Turk J Anaesth Reanim 2013; 41: 171-4.
 • Öztürk E, Gökyar İ, Sezer ÖA, Günaydın B, Karadenizli Y. Mastektomi ve yüksek torakal epidural anestezi: Ciddi koroner veya pulmoner hastalığı olan üç olgu. (Anestezi Dergisi, 68-72;12:2004)
 • Öztürk E, Zinnuroğlu M, Sezer ÖA, Gökyar İ, Beyazova M, Kaya K. Effects of perineural on sensory and motor conduction of ulnar nevre.(J Opioid Manag 2008 Nov-Dec;4(6):345-9.
 • Öztürk E, Çok OY, Sezer A, Gökyar İ, Tuncer B, Güngör İ, Günaydın B, Çelebi H. General anesthesia with laryngeal mask airway during magnetic resonance imaging scanning in childhood. (Rivista di Neuroradiologia 521-527; 17:2004)
 • Çelebi H, Öztürk E, Gökyar İ. Türkiye’de spinal anestezi uygulama profili. ( Anestezi Dergisi 57-62;13:2005)
 • Özköse Z, Günaydın B, Gökyar İ, Şare M. GÜTF Acil Servisindeki yıllık arrest olgularının retrospektif analizi (1999 Anestezi Kış Sempozyumu-Uludağ)
 • Özköse Z, Büyükaşık A, Ünal Y, Pampal K, Gökyar İ, Karadenizli Y. GÜTF Anesteziyoloji AD’nın Marmara Depremi sonrası izlenim ve yaklaşımları (Anestezi Dergisi Deprem Eki)
 • Yurtlu S, Gökyar İ, Ünal Y, Günaydın B, Çelebi H. Pediatrik laringeal maske yerleştirilmesinde retrospektif analiz (TARK- 2000)
 • Alkan M, Gökyar İ, Sezer ÖA, Karadenizli Y. Bartter sendromlu hastada anestezik yaklaşım (Anestezi ve Hipertansiyon Sempozyumu, Belek-2001)
 • Özköse Z, Gökyar İ, Çok OY, Akçalı DT. Lomber diskektomilerde sırtüstü ve yüzüstü pozisyondaki ekstübasyonun hemodinami ve ayılma üzerine etkileri (Anestezi ve Hipertansiyon Sempozyumu, Belek-2001)
 • Ünal Y, Sezer ÖA, Gökyar İ, Babacan A. Oftalmik postherpetik nevraljide servikal epidural Ket…. uygulaması (TARK-2002)
 • Kurtipek Ö, Sezer ÖA, Gökyar İ, Güngör İ, Alkan M, Babacan A. Ağrı tedavisinde termografik takiplerimiz (TARK-2002)
 • Öztürk E, Gökyar İ, Sezer ÖA, Babacan A. Kronik ağrı tedavisinde kontinü popliteal sinir bloğu (TARK-2002)
 • Öztürk E, Gökyar İ, Sezer ÖA, Kaya K. Yüksek riskli bir olguda bilateral popliteal siyatik sinir bloğu. (TARK-2002)
 • Öztürk E, Gökyar İ, Tuncer B, Çelebi H. Kombine lumbosakral pleksus + siyatik sinir bloğu: Riskli bir olgu nedeniyle. (TARK-2002)
 • Çelebi H, Öztürk E, Gökyar İ. Türkiye’de spinal anestezi uygulama profili. (TARK-2002)
 • Öztürk E, Gökyar İ, Günaydın DB, Çelebi H, Babacan A, Kaya K. Lumbar pleksus bloğuyla kombine edile parasakral ve posterior siyatik sinir bloğu tekniklerinin karşılaştırılması. (TARK-2002)
 • Öztürk E, Çok OY, Sezer A, Gökyar İ, Tuncer B, Güngör İ, Günaydın B, Çelebi H. General anesthesia with laryngeal mask airway during magnetic resonance imaging scanning in childhood. (8th Symposium of Pediatric Anaesthesia, İstanbul-2003)
 • Öztürk E, Erbaş G, Gökyar İ, Kılıç C, Babacan A. Bilgisayarlı Tomografi Rehberliğinde Anterior Çölyak Ganglion Bloğu (Ağrı Kongresi, İstanbul-2003)
 • Öztürk E, Gökyar İ, Kanatlı U, Çizmeci P, Kökten G, Babacan A. Ayak cerrahisi sonrası postoperatif analjezi amaçlı kontinu popliteal blok (Ağrı Kongresi, İstanbul-2003)
 • Beyazova M, Öztürk E, Zinnuroğlu M, Gökyar İ, Babacan A, Kaya K. Effect of perineurally adminestered on nerve conduction. (EFIC, Prag-2003)
 • Öztürk E, Zinnuroğlu M, Sezer ÖA, Gökyar İ, Beyazova M, Kaya K. Duyu ve motor lifler içeren sinire perinöral uygulanan sinir iletimi üzerine etkisi. (Ulusal FTR Kongresi, Belek-2003)
 • Gökyar İ, Çizmeci P, Kökten G, Sezer OA, Öztürk E, Babacan A, Kaya K. Comparison of combination of 3-in-1 block and sciatik nevre block or infusion in knee arthroscopy. ( XXIII Annuel ESRA Congress, Greece, 2004)
 • Gökyar I, Oztürk E, Celebi H. The evaluation of plain 0.5% and 0.25% for continuous spinal anaesthesia ( XXIII Annuel ESRA Congress, Greece, 2004)
 • Özkaynar E, Gürel A, Gökyar İ, Yavuz H. Postoperatif analjezide kullanılan yöntemleri etkinliğinin geriye dönük değerlendirilmesi. ( 9. Ulusal Ağrı Kongresi 2007)
 • Beyazova M1, Öztürk E, Zinnuroğlu M, Gökyar I, Babacan A, Kaya K. Effects of perineural on nerve conduction of sural nerve. Agri. 2011 Apr;23(2):51-6.
 • Ertan Öztürk, İsmail Gökyar, Berrin Günaydın, Hülya Çelebi, Avni Babacan, Kadir Kaya. Lomber Pleksus

68 YORUMLAR

 1. Sayın hocam 77 yaşındaki babam 05.09.2019 tarihinde araç çarpması sonucu yaralandı.yoğun bakımdan çıktıktan sonra,Karabukte dokdoru omuzu için ameliyatı önermedi.kireçlenme olduğunu söyledi.ben size e nabızdaki görüntüleri göndersem tedavisi yapılırmı acaba

  • Merhabalar,

   Görüntüleri 1071 İş Merkezi Kızılırmak Mah 1443. Cd. No 25 B blok Kat 12 No 97 Çankaya/Ankara adresine gönderin, iletişim bilgilerinizi de gönderinin içine yazın. Dönüş sağlayalım.

 2. Hocam merhaba
  Yaklasik 3 aydir sol kulak bolgesinde bir agri var once dişe gittim sorunyok dedi gece diş implanti verdi yatarken takiyorum agri devam ediyor kbb gittim emar istedi bakti sonuc iyi herhangi bir sey yok dedi
  Ayni zamnda da romatoit atrid hastasiyim yaklsik 2 yildir p**** ve d*** kullaniyorum
  Emar cd ve raporum mevcud
  Ne yapmam gerekiyor yardimlarinizi rica ederim

 3. İyi geceler. Benim eşimde 1 senedir donuk omuz var. Fizyoterapistte ve spor uzmanina gitti tedavi oldu. Fakat çok fayda alamadık. Ağrıdan duramıyor. Koluna yumruk atıyor acıdan. Yardımcı olabilir misiniz

 4. Hocam merhaba bir kez mikrocerrahi yöntemi ile bel fıtığı ameliyatı oldum.Şimdi aynı yerden tekrarladı.Hidrodisktektomi yöntemiyle tedavi olmam mümkün mü?Teşekkürler

  • Hidrodiskektomi veya RF yöntemlerinden hangisi daha uygun olacağını fıtığın MR daki durumu belirliyor. CD nizi inceleyerek karar verebiliriz. Geçmiş olsun

 5. Hocam merhabalar
  Eşimin diz ve kalça ağrıları var
  Dizlerinde snovya sıvı birikmesi oluyor. Sol diz ameliyat oldu ama hala çökme kırma oturma hareketlerini yapmakta zorlanıyor
  Şimdide sağ dizde aynısı oluyordu hacamat ve sülük tedavisi yaptırdı sıvı toplaması kayboldu ama fazla hareket ve yürüyüşte kalçada ve dizde ağrı oluyor. Bize yardımcı olabilirmisiniz

 6. Merhaba hocam ben Hacer bende bel fıtıgım var şu anda yurumekte zorlanıyorum belden aşağı iki bacagımı surukluyorum dıye bılırım sancısı hıç geçmiyo agrı kesıçı ve kas gevşetici kullanıyorum sag bacakta aksama e nabız ve tc yazsam emar sonuçlarıma bır bakarmısınız lutfen bıde kanal daralması varmiş

  • Elbetteki MR sonuçlarınızı inceleyelim. Ancak e nabız sisteminden detaylı formata alarak inçelemek mümkün değil. Dilerseniz MR CD nizi bize kargolayın, isim ve telefonunuzu yazın inceledikten sonra sizi arayalım

 7. HOCAM MRB. İSMİM OSMAN. 33 YAŞINDAYIM. BEL FITIĞI MALESEF HAYATIMI ÇOK OLUMSUZ ETKİLİYOR. GECELERİ AĞRIDAN DOLAYI UYUYAMIYORUM. AĞRI KESİCİ İLAÇ KULLANIRSAM SABAHA KARŞI AĞRI BAŞLIYOR İÇMEZSEM ŞAYET GECE 2-3 GİBİ BAŞLIYOR SABAHA KADAR DEVAM EDİYOR. KALKTIĞIMDA EN AZ 2 SAAT TOPAL VAZİYETTE YÜRÜYORUM. SOL AYAĞIMDA KALÇA KISMINDAN AYAK BİLEĞİNE KADAR MÜTHİŞ BİR AĞRI VAR. NORMALDE DE YÜRÜRKEN SOL AYAĞIMI KISA ADIM ŞEKLİNDE ATABİLİYORUM. 16 ARALIK 2020 TARİHLİ MR VE SOL AYAK ÇEŞİTLİ AÇILARDAN ROTGEN ÇEKİNDİM. HASTANEDEN EN FAZLA İĞNE VE İLAÇ TEDAVİSİ VERİLİYOR KISA ZAMANLI RAHATLAMA DIŞINDA FAYDASI YOK. MR VE ROTGEN VERİLERİNİ GÖNDERSEM YARDIMCI OLABİLİR MİSİNİZ HOCAM.

  • Tabi ki. MR ve röntgenlerinizi gönderin sizi arayalım, ne yapılabilir karar verelim. Yardımcı olabileceğimiz ne varsa bakalım. Şimdiden geçmiş olsun

 8. merhabalar 49 yaşındayım 3 ay önce bel ağrısı ile dr ye gittim bel fıtığı denildi patlamamış ameliyata gerek yok denildi.
  Aradan 3 ay geçti ağrılarım geçmedi. Tekrar başka bir DR ye gittim o da yeni MR istedi ve yeni MR rım da fıtığımın patladığı görüldü ve beyin ve sinir cerrahisine gönderildim.
  Beyin ve sinir cerrahisi MR inceledi, fıtığın patlamış ve ayak parmaklarında güç kaybın var ameliyat dedi 🙁 bende araştırırken sizi nette gördüm RADYO FREKANDI İLE BEL FITIĞI AMELİYATSIZ TEDEAVİ ve çok SEVİNDİM hocam PATLAMIŞ BEL FITIĞINI RADRO FTEKANSI İLE TEDEVİ EDEBİLİRMİYİZ bana radyo frekansı ile tedavi patlamamış fıtık için mümkün patlamışlar için mümkün değil denildi lütfen bana dönüş yapın patlamış fıtık radyo frekansı ile tedavi ediyor musunuz.

  • Edilebilir ancak muayeneniz sonucu sizin için en doğru kararı verebilmemiz için muayeneniz önemli. İsterseniz tetkiklerini ile sizi değerlendirip karar verelim. Geçmiş olsun

 9. Merhaba İsmail hocam, 1943 doğumlu dedemde dizindeki sıvı azalmış ve yürürken kemik kemik sürtme çarpma sesi geliyor. Daha önceki kalp ameliyatları sonrasında kalbi %40 oranında çalışıyormuş ve birden fazla kalp ilacı alıyor. Ağrı sızı çok fazla değil. Dize yapılacak radyofrekans tedavisi ile ilgili bilgi almak istiyorum.

  • Ağrı yoksa veya az ise diz hastalıklarında tedaviye gereklilik olmaz. Diz rahatsızlığında tedavi gerekliliğinin nedeni ağrıdır. Geçmiş olsun.

 10. Hocam 23yasinda bel fitiktigindan amaliyat oldum amaliyattan sonra kayma var dendi 1ay çelik korseyle yattım hiç kalkmadan şimdi 29yasindayim ve yine fitigim var ve son 1yildir yatakta yatmak eziyet donemiyorum sağa sola bacaklarımın üstüne basamiyirum kalçalarının içleri batıyor yürürken aksiyorum bazen hiç basamiyirum lütfen bana dönüş yaparsanız çok sevinirim

  • Öncelikle çok geçmiş olsun, tüm filmlerimizle dizi değerlendirelim, kayma çok aşırı değilse yapabileceklerimiz olacaktır. Öne ve arkaya eğilirken çekilen röntgeniniz ve MR ınızla değerlendirelim

 11. Hocam merhaba üç aydır sol kalçada ayağa kadar devam eden ağrım var önce kalçadan kortizonlu iğne yaptılar daha sonra 4 Kasım’da ameliyat hanede belden iğne yapıldı ama ağrılarım şiddetli şekilde devam etmektedir. Bana yardımcı olabilirisiniz.

  MRG, LOMBER VERTEBRA, KONTRASTSIZ 01.10.2021: KARŞILAŞTIRMA: BULGULAR: Klinik bilgi: ?bel ağrısı sol kalça ve bacağa yayılıyor? Lomber lordoz azalmıştır. Açıklığı sağa bakan skolyoz mevcuttur. Vertebra korpus yükseklikleri tabiidir. Kemik iliği intensitesi heterojendir. Hematolojik değerlendirme önerilir. L2-3 düzeyinde bulging mevcuttur. Nöral foramenler hafif daralmıştır. Tekal kese hafif basılanmıştır. L3-4 düzeyinde hafif bulging izlenmektedir. L4-5 düzeyinde bulging zemininde sol santral ve foraminal disk protrüzyonu mevcuttur. Nöral foramenler solda belirgin daralmıştır. Tekal kese hafif basılanmıştır. Bu düzeyde annüler fissür izlenmektedir. Spinal kord intensitesi tabiidir. Spinal kord L1 düzeyinde sonlanmaktadır. Konus medüllaris intensitesi homojendir. S2 vertebra korpusunda T1AG?de hipointens sinyal özelliğinde milimetrik nodüler lezyon kaydedildi. Kontrol önerilir. Servikas uteride milimetrik kistler kaydedildi. Disk patolojileri, spondiloz, heterojen kemik iliği (Hematolojik değerlendirme önerilir), S2 vertebra korpusunda T1AG?de hipointens sinyal özelliğinde milimetrik nodüler lezyon(Kontrol önerilir) Disk patolojileri, spondiloz, heterojen kemik iliği (Hematolojik değerlendirme önerilir), S2 vertebra korpusunda T1AG?de hipointens sinyal özelliğinde milimetrik nodüler lezyon(Kontrol önerilir)

  • Bu mri raporu sizin şikayetinizi açıklamıyor. Filmlerinizi bizim değerlendirmemiz ve en önemlisi muayenenizi yapmamız ağrı nedenini doğru tespit etmemizi ve tadavi önerilerinde bulunmamızı sağlayabilir. 0546 285 66 46 nolu telefondan bize ulaşabilirsiniz. Geçmiş olsun

 12. Merhaba hocam ben 41 yasinda ms ve yaklasık üç yıldır trigeminal nevralji hastasiyim. 1200 mg te***tol kullanıyorum.2 yıl önce gama knife uygulandi ancak 6 ay bir hafiflemeden sonra simdi yine artti. Nasıl bir tedavi önerirsiniz?

 13. Kolumu hareket ettirmekte zorlanmaya başlayınca fizyoterapist doktorumun önerisi ile muayene olduğum Dr İsmail bey Donuk omuz teşhisinde bulundu. İsmail beyin Hastane ortamında yarıı baygın olarak yaptığı operasyon ve devamında 3 hafta süre ile gösterdiği hareketleri uygulayarak oldukça iyi duruma geldim. Sağlığıma tekrar kavuşmamdaki yardımlarından dolayı kendisine çok teşekkür ediyorum.

 14. Merhaba hocam adım güllü 60 yaşındayım,benim üç tane bel fıtığım var doktora gittim kas gevşetici ve ağrı kesici iğne verdi biraz hafifledi sonra tekrar ağrılar belimden diz kapağıma kadar geldi dayanılmaz ağrım var iğnelerde fayda etmedi.
  Gittiğim doktorlar ameliyatlık olmadığını söylüyorlar önerilerinizi bekliyorum teşekkür ederim

 15. Hocam merhaba
  Annem 87 yaşında kilolu ve belinden ameliyat oldu başkent üniversitesi Hastanesi’nde 7 adet platin takıldı 8 yıl önce. 1 haftadır sol bacağında şiddetli ağrı var. Tek tarafa yatınca biraz rahatlıyor ama sonra yine başlıyor. Fizik tedavi doktoruna gittik. Kullandığı Perge ilacına ilaveten zaldiar verdi. Bunlar dışında 8 ilaç daha kullanıyor. Maalesef ağrısı devam ediyor. Yardımcı olma ihtimaliniz var mı? Ne önerirsiniz.
  Saygılarımla

 16. Merhaba hocam,

  Babam 12 senedir trigeminal nevralji hastası şuan 62 yaşında tegr***l 400 kullanıyor. İlaçları sabah akşam alırken günde 3 e çıkarmak zorunda kaldı, artık yoruldu iyice bize nasıl yardımcı olabilirsiniz?

 17. Gözünüz kapalı hocama kendinizi emanet ediniz. neredeyse yürümekten umudumu kesmiştim ki hocam imdadıma yetisti radyofrekans yöntemiyle agrılarımdan kurtardı. Bel fıtıgıma çare oldu. radyofrekans tedavisi ameliyatsız bir mucize.

 18. merhaba hocam bende boyun düzelşmesi var fizik tedavi görüm fakat geçiçi bir süre rahatlattı artık çalışamaz duruma geldim ağrıdan duramıyorum. Boyun düzleşmesi içinde tedaviniz var mı?

   • Ağrınin etkisiyle ameliyat çözüm gibi geldi ama birde her ne görüntüsünü gören çok büyük dedi. Şimdi ağrılarım tekrar başladı

 19. Hocam merhaba Ankara da oturuyorum boyun fıtığından Ameliyat oldum yaklaşık 5 ay önce acil ameliyat olman gerekiyor fıtik patlamıs kanala düşmüş dediler. Kopan her fıtık ameliyat olmak zorunda mı şimdi tekrar ameliyat olduğum diskte tekrar fıtık oluşmaya başladı. Platin olması bahsettiginiz tedavilere engel mi

  • Patlayan ve düşen her fıtık ameliyat olmak zorunda değil ancak ameliyat kararı MRI görüntüsü ve asıl olarak muayene sonucunda verilir. Felç olma ihtimali yüksekse ameliyat yapılır. Ne yazık ki sizde olduğu gibi ameliiyat sonrasıda tekrarlayabilir. Platin olması bizim uyguladığımız tedaviye engel olmaz genellikle. Geçmiş olsun

 20. Selamın aleyküm hocam, bende doğuştan kanal darlığı var, 2017 yılı Ekim ayında ameliyat oldum, omuru biraz açarak sinire bası engellendi ama zamanla ameliyat bölgesinde fıtık oluştu, 2 yıl kadar da İlker solmaz hocamız ploroterapi uyguladı, ayda bir iğne yaptı., şimdi bel bölgesinde(L4_5 te) ve boyun bölgesinde fıtık da var, bir hocamıza incelediğinde platin (6veya8 adet) ameliyat yapılması gerekiyor dedi, benim yaşım 45 bu yaşta platin erken dedi, sizin tavsiyeniz ne olur

 21. Hocam anneme omuz yırtığından kaynaklı ameliyat denilmiş lakin felç kalma ihtimalin var çok riskli denmiş. İrtibata geçip size mr sonucunu atsak olur mu. Teşekkür ederim şimdiden.

 22. Merhaba hocam adım ikram Ada
  07.09.2022 tarihinde anne me yapmış olduğunuz çok başarılı ameliyat için ne kadar teşekkür etsem azdır
  Bu yorumu geç yazmamın sebebi ameliyat sonucu biraz zamanın geçmesini bekledim.
  Zaman geçtikçe annem eski sağlığana kavuştuğunu fark ettim
  Rabbim sizi ve sizin gibilerin eksikliğini vermesin ayrıca bı parantez açayım hemşireniz sayın Nurten hanım ve Nilüfer hanıma ilgi alakaları içinde şükranlarımı sunarım
  En kısa zamanda sağlıklı günde bu sefer buluşmak dileğiyle…..

 23. İsmail hocam iyi günler. Doktor fıtığın patlamış ameliyat dedi.Sağ kalçamdan ayak uçlarına kadar geçmek bilmeyen fıtık baskısıyla sinir ağrım var. Ayakta duramıyorum, oturamıyorum, yatınca bile ağrılarımdan duramıyorum. Ağrı kesicilerde etki etmiyor artık. Mr görüntülerimi size atsam inceleyebilirmisiniz. Ona göre sizin yönlendirmenizle haraket etsem. Saygılar

 24. Hocam merhaba lazer ile bel fıtığı küçültme yapıyormusunuz. Annem 73 yaşında bel fıtığı aynı yerden nüks etmiş ameliyat dediler. Beline iğne yaptırdık ama fayda görmedi. İki defa bel fıtığı amekiyatı oldu. kalçalarına vuran ağrısı var. Kilolu. Contromal damla kullanıyor. Lütfen bize yol gösterin yardımcı olun

 25. Hocam iyi geceler 2 yıl önce bel fıtığına yakalandım çorum devlet hst gittim emar çekildi kanal daralması teşhisi konuldu bir süre ilaç ve fizik
  Tedavi gördüm bir süre azaldı ama yine devam etti tekrar doktora gittim ameliyat dediler ben ameliyat olmak istemiyorum kalçalarımda ağrı ve ayaklarıma ağrı girdi yürümem zorlaştı ne yapabilirim

 26. Merhaba
  Size Zonguldak’tan yazıyorum eşimin bel ağrısı şikayetiyle size yazıyorum bayram öncesi yeni çekilmiş Mr elimizde mevcut Mr inceleyen iki doktordan biri ameliyat diğeri iğne tedavisi uyguladı ve araya bayram girdi 12 adet iğne tedavisi uygulandı ağrı kesici olduğu için iğne olduğu sürece iyiydi fakat şimdi yine bacağa ve kalçaya vuran ağrı şeklinde ağrıları devam ediyor MR görüntülerini Hangi Mail ile size göndersem sayfada bulamadım uygulanacak tedavi yöntemleri ve değerli önerilerinizi bize yazarsanız çok seviniriz

 27. Merhaba, İzmir’de kuyruk sokumu ağrısı ile ilgili görünebileceğim bir doktor önerebilir misiniz?
  Ödem oluştu, çok ağrım var. Daha önce gut tedavisi de gördüm. MR ve sonuçlarımı göndersem, elle muayene olmadan görüntülü muayene mümkün müdür?

 28. Hocam merhaba, Benim annem 68 yaşında trigeminal nevralji hastası ve son 10 günde dayanılmaz şekilde özellikle sol alt çene ve sağ göz tarafında ağrı mevcuttur. Bu ağrı yemek yemesini bile engellemektedir. Anneme yeni beyin MR ı çekildi ve herhangi bir tutunma olmadığı gözlemlendi. Şu an L..ca 75 mg günde bir tane kullanmakta ama oda fayda etmemektedir ve ağrı devam etmektedir. Size nacizane sorum RF uygulaması işe yarar mı ?

 29. Hocam merhabalar
  33 yaşındayım 6 yıldır tam olarak teşhis konulamayan ayak ağrılarım var.başta bel fıtığı dendiği için ilaç tedavisi fizik tedavi çeşitli enjeksiyon tedavileri gördüm kısmen yada psikolojik olarak rahatladım kısa süreli olarak fakat ağılarım bir türlü geçmiyor.
  En büyük sıkıntım ayakta sabit durunca oluyor 10 dakika duramıyorum kendimi zorlayınca başta iki topuğum yırtılıyor gibi oluyor sonra yanma başlıyor ayaklarımın altında,biraz daha ayakta durmaya çalışınca ayaklarım titriyor.
  Yürüme mesafem biraz daha uzun fakat yürürkende sol bacağımın dış kısmı uyuşuyor.gece sırt üstü yatamıyor daha doğrusu düz bir şekilde uzanınca ayklarımı ya sağa ya sola kırmam gerekiyor.
  Gün içinde her iki bacağımda da zonklama gibi gezen ağrılarım oluyor bazen kasıklarım çekiyor bu anlatığım ağrılar her iki bacağımda oluyor hocam gezmediğim doktor kalmadı kimse bana teşhis koyamadı emr emg kan testleri hepsini yaptırdım küçük fıtık varmış belimde ve boynumda ama onlarda bu şikayetleri yapmaz dediler.
  Hocam 6 yıldır bende araştırıyorum ağrılarım fıtık ağrısıyla aynı fıtığın bunu yapmaz diyorlar 6 yıldır nasıl yaşadığımı bilmiyorum gündüz uykudan uyanırken ilk aklıma gelen akşma kadar çekeceğim ağrılarım oluyor.
  Hocam benim sorunum ne bilmiyorum ama şunu biliyorum hiç kimse gerçekten sorunu bulmak için caba sarf etmedi görüntüleme cihazlarından bir bulgu elde edemiyince hepsi başından saldı sen ortopediye görün nöroloji ye görün şuna görün buna görün diyip durdular..
  Sizin hasta yorumlarını okudum ve içime bi umut ışığı doğdu hastalığıma çözüm bulamasanız bile teşhis koyacağınızı umut ediyorum.
  MR-
  Lomber lordoz düzlesmistir.
  Vertebra korpus yükseklikleri ve sinyalleri normaldir.
  Intervertebral disk araliklari normaldir.
  L5-S1
  intervertebral diskin T2
  dejenerasyona sekonder azalmistir.
  sinyali
  L5-S1 duzeyinde anterior dural kese mesafesini daraltan posteriorda disk kabarikligi izlenmistir.
  Diger intervertebral disk konfigürasyonlari normaldir.
  Kord ve korda ait elemanlarda belirgin patolojik sinyal degisikligi saptanmamistir.

 30. Hocam iyi günler
  1940 doğumlu – 84 yaşındaki- Dedem yüzde şiddetli ağrı sebepli yıllardır trigeminal nevralji tanılı olmuş olup son 5 yıldır te…ol ile ağrı tedavi ediliyor. Son kontrollerden sonra ilaç düzeyini artırmamak için istanbula malatyadan yönlendirilmiş olup çam sakura’da yönlendirildiği sebep olan gamma knife için tekrardan tetkikler yapılıp kontrol ediliyor.Tetkikler sonrasında da son olarak ise gamme knife’ın tekrarlayacağı ve tedavi olmayacağı söylenerek RF öneriliyor . Ama ben bir tıp öğrencisi olarak buna anlam veremedim ve sizi gördüm ve danışmak istedim , tekrardan iyi günler hocam .

 31. Hocam merhaba babam 79 yaşında dizlerinde sıvı kaybı var. 2 ay önce iğne vurdurduk ancak fayda etmedi . şu anda çok zor yürüyor. Ayağa kalktiginda dizleri kitleniyor ve topallıyor .Yardımcı olursanız çok sevinirim

 32. Hocam selamlar,trieminal nermanji,rahatsialigim var,uzun zamandir ilac kullaniyorum,ilacin kullandigim surece hicbir agrim yok ama ilaci birakinca agrilarim tekrar nuksediyor,kesin cozumun ameliyat olarak duydum,sizle iletisime gecebilmem icin mail veya telefon numarasi verebilirmisiniz?

 33. Hocam ; Bir uzman Fıtık Patlamış, Diğer Uzman ise Patlamamış dedi.
  Eğer ağrın yok ise ameliyat olma gittiği yere kadar git, Ameliyat olsan hayat kaliten düşer dedi.
  MR çekilmeden önce merdivenden düştüm kalktığımda bel ağrımın gittiğini gördüm (Halende öyle)
  düştükten sonra sol dizimdeki ağrı Sağ diz arkasına geçti ve Sağ Kalçamda ağrı oldu.
  Herhangi bir güç kaybı, Uyuşukluk Vb. Yok. Belim ve bacağım bazen sızlıyor.
  iLLA CD Mİ GÖNDERMEM LAZIM YOKSA MR SONUÇLARI YETERLİMİ. CD YE ULAŞAMAZSAM EĞER E
  NABIZDAN RESİM ÇEKSEM GÖNDERSEM OLUR MU? (Mr Biraz net değil) Şİmdiden Çok Sağolun.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here