Hakkımda

19.9.1968 yılında doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini İstanbul’da tamamladı. 1994 yılında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olduktan sonra Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesinden Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanlığını aldı. Uzmanlık eğitimi sürecinde çalışmalarını girişimsel ağrı tedavisi konusunda yoğunlaştırdı.

Uzmanlık eğitimi ve sonrasında birçok algoloji kliniğinde gözlemci olarak çalıştı. 2004 yılında Bayındır Hastanesinde ağrı polikliniği hizmetlerini ve girişimsel ağrı tedavi uygulamalarını başlattı. Özellikle omurga ağrısı ve tedavisi konusunda yoğunlaşan ilgisi nedeniyle birçok ülkede eğitim programı ve kongreye katıldı. Girişimsel ağrı tedavileri konusunda toplantı ve eğitim programları düzenledi.

Minimal invaziv omurga tedavisinde uyguladığı girişimsel ağrı tedavilerine ek olarak endoskopik diskektomi ve epiduroskopi, su soğutmalı diz radiofrekans konularında Kore, Almanya, İtalya ve Polonya’da sertifika programlarına katıldı. “World Congress of Minimally Invasive Spine Surgery” ve “Spine Expert Group” toplantılarında konuşmacı olarak bulundu.

Dünya Endoskopik Disk Cemiyetinde Türkiye adına kurucu üye olarak görev yapmaktadır.

Katıldığı Bilimsel Toplantılar, Paneller ve Kurslar

 • Nöropatik ağrı (Antalya-2004)
 • World Congress of Minimally Invasive Spine Surgery 2014
 • Percutaneus Disc Coagulation Therapy. 2011. Konkuk University Medical Center, Korea.
 • Lomber ve servikal bölge ağrılarında faset ve foraminal bloklar (2009)
 • Doğum analjezisi (HUTF-2001)
 • Spine Expert Group Annual Meeting, 2014 İstanbul
 • Minimally Invasive Spinal Surgery (MISS) Course at Wooridul Hospital, Seul, Korea.
 • III. International training course for full-endoskopic operations of the lumbar, thoracic and cervical spine. 2013 İstanbul, Türkey
 • . Medikal Ozon Oksijen Derneği Eğitim Programı (2006)
 • Epiduroscopy: Explaration and treatment of the epidural space. 2012, Porto Viro
 • World Congress of Minimally Invasive Spine Surgery 2017

Katıldığı Kongre ve Sempozyumlar

 • Baş boyun ağrılarında invaziv tedavi yöntemleri (Samsun-2002)
 • Pain in Europe V
 • Ulusal Ağrı Kongresi (İstanbul 2012)
 • Anestezi Kış Sempozyumu (Uludağ, 1999)
 • Pediyatrik anestezi ve reanimasyon kongresi (İstanbul- 2000)
 • Deprem ve Travma Sempozyumu (AÜTF-2000)
 • 9. Kış Sempozyumu:Regionel anestezi (Uludağ-2001)
 • Üst ekstremite blokları (SSK 2001)
 • Yoğun Bakım Kongresi (İstanbul-2001)
 • TARK 2001 (Antalya)
 • Düşük akımlı anestezi (Mudanya-2002)
 • Antidotlar-Mekanizmaları-Anestezide Antidotlar-Kimyasal Terorizm-Önlenmesi-Tedavisi (Ankara-2002)
 • TARK 2002 (Antalya)
 • 6. Ulusal Ağrı Kongresi (İstanbul-2003)
 • TARK 2003
 • XXIII Annual Congress ESRA Athens 2004
 • Nöropatik Ağrı Günü ( Antalya- 2004)
 • TARK 2004
 • 8. Ulusal Ağrı Kongresi (İstanbul 2005)
 • 6. Bölgesel Ağrı Sempozyumu (İzmir 2004)
 • 7. Bölgesel Ağrı Sempozyumu (Ankara 2005)
 • 8. Bölgesel Ağrı Sempozyumu (2006)
 • 10. Ulusal Rejyonal Anestezi Kongresi (2009)
 • 10. Ulusal ağrı 9. Ulusal Rejyonal Anestezi Kongresi (2008)
 • TARK 2007
 • TARK 2009
 • TARK 2011
 • TARK 2013
 • TARK 2017

Bilimsel Ödül

 • “Öztürk E, Zinnuroğlu M, Sezer ÖA, Gökyar İ, Beyazova M, Kaya K. Perinöral uygulanan sinir iletimi üzerine etkisi” başlıklı çalışma 2003 Ulusal FTR kongresinde en iyi üç sözlü bildiriden birisi ödülüne layık görülmüştür.

Bildiri ve Yayınlar

 • Gökyar İ. Bel Ağrısında Tanı ve Tedavi. Clinic Medicine 25-48,1:2007
 • Gökyar İ, Şimşek A, Özden R, Cila E, Babacan A. Ortopedik hastalar kanser hastalarında tedavi ve yaklaşımlarımız (Ortopedik Onkoloji Kongresi – 2002)
 • Önder M, Özden MG, Akçalı DT, Gökyar İ, Babacan A, Atasever T. Bir Behçet olgusunda raynaud fenomeninin tanısı ve tedavisi (TARK-2000)
 • Bloguyla Kombine Edilen Parasakral ve Posterior Siyatik Sinir Blok Tekniklerinin Karşılastırılması” Turk J Anaesth Reanim 2013; 41: 171-4.
 • Öztürk E, Gökyar İ, Sezer ÖA, Günaydın B, Karadenizli Y. Mastektomi ve yüksek torakal epidural anestezi: Ciddi koroner veya pulmoner hastalığı olan üç olgu. (Anestezi Dergisi, 68-72;12:2004)
 • Öztürk E, Zinnuroğlu M, Sezer ÖA, Gökyar İ, Beyazova M, Kaya K. Effects of perineural on sensory and motor conduction of ulnar nevre.(J Opioid Manag 2008 Nov-Dec;4(6):345-9.
 • Öztürk E, Çok OY, Sezer A, Gökyar İ, Tuncer B, Güngör İ, Günaydın B, Çelebi H. General anesthesia with laryngeal mask airway during magnetic resonance imaging scanning in childhood. (Rivista di Neuroradiologia 521-527; 17:2004)
 • Çelebi H, Öztürk E, Gökyar İ. Türkiye’de spinal anestezi uygulama profili. ( Anestezi Dergisi 57-62;13:2005)
 • Özköse Z, Günaydın B, Gökyar İ, Şare M. GÜTF Acil Servisindeki yıllık arrest olgularının retrospektif analizi (1999 Anestezi Kış Sempozyumu-Uludağ)
 • Özköse Z, Büyükaşık A, Ünal Y, Pampal K, Gökyar İ, Karadenizli Y. GÜTF Anesteziyoloji AD’nın Marmara Depremi sonrası izlenim ve yaklaşımları (Anestezi Dergisi Deprem Eki)
 • Yurtlu S, Gökyar İ, Ünal Y, Günaydın B, Çelebi H. Pediatrik laringeal maske yerleştirilmesinde retrospektif analiz (TARK- 2000)
 • Alkan M, Gökyar İ, Sezer ÖA, Karadenizli Y. Bartter sendromlu hastada anestezik yaklaşım (Anestezi ve Hipertansiyon Sempozyumu, Belek-2001)
 • Özköse Z, Gökyar İ, Çok OY, Akçalı DT. Lomber diskektomilerde sırtüstü ve yüzüstü pozisyondaki ekstübasyonun hemodinami ve ayılma üzerine etkileri (Anestezi ve Hipertansiyon Sempozyumu, Belek-2001)
 • Ünal Y, Sezer ÖA, Gökyar İ, Babacan A. Oftalmik postherpetik nevraljide servikal epidural Ket…. uygulaması (TARK-2002)
 • Kurtipek Ö, Sezer ÖA, Gökyar İ, Güngör İ, Alkan M, Babacan A. Ağrı tedavisinde termografik takiplerimiz (TARK-2002)
 • Öztürk E, Gökyar İ, Sezer ÖA, Babacan A. Kronik ağrı tedavisinde kontinü popliteal sinir bloğu (TARK-2002)
 • Öztürk E, Gökyar İ, Sezer ÖA, Kaya K. Yüksek riskli bir olguda bilateral popliteal siyatik sinir bloğu. (TARK-2002)
 • Öztürk E, Gökyar İ, Tuncer B, Çelebi H. Kombine lumbosakral pleksus + siyatik sinir bloğu: Riskli bir olgu nedeniyle. (TARK-2002)
 • Çelebi H, Öztürk E, Gökyar İ. Türkiye’de spinal anestezi uygulama profili. (TARK-2002)
 • Öztürk E, Gökyar İ, Günaydın DB, Çelebi H, Babacan A, Kaya K. Lumbar pleksus bloğuyla kombine edile parasakral ve posterior siyatik sinir bloğu tekniklerinin karşılaştırılması. (TARK-2002)
 • Öztürk E, Çok OY, Sezer A, Gökyar İ, Tuncer B, Güngör İ, Günaydın B, Çelebi H. General anesthesia with laryngeal mask airway during magnetic resonance imaging scanning in childhood. (8th Symposium of Pediatric Anaesthesia, İstanbul-2003)
 • Öztürk E, Erbaş G, Gökyar İ, Kılıç C, Babacan A. Bilgisayarlı Tomografi Rehberliğinde Anterior Çölyak Ganglion Bloğu (Ağrı Kongresi, İstanbul-2003)
 • Öztürk E, Gökyar İ, Kanatlı U, Çizmeci P, Kökten G, Babacan A. Ayak cerrahisi sonrası postoperatif analjezi amaçlı kontinu popliteal blok (Ağrı Kongresi, İstanbul-2003)
 • Beyazova M, Öztürk E, Zinnuroğlu M, Gökyar İ, Babacan A, Kaya K. Effect of perineurally adminestered on nerve conduction. (EFIC, Prag-2003)
 • Öztürk E, Zinnuroğlu M, Sezer ÖA, Gökyar İ, Beyazova M, Kaya K. Duyu ve motor lifler içeren sinire perinöral uygulanan sinir iletimi üzerine etkisi. (Ulusal FTR Kongresi, Belek-2003)
 • Gökyar İ, Çizmeci P, Kökten G, Sezer OA, Öztürk E, Babacan A, Kaya K. Comparison of combination of 3-in-1 block and sciatik nevre block or infusion in knee arthroscopy. ( XXIII Annuel ESRA Congress, Greece, 2004)
 • Gökyar I, Oztürk E, Celebi H. The evaluation of plain 0.5% and 0.25% for continuous spinal anaesthesia ( XXIII Annuel ESRA Congress, Greece, 2004)
 • Özkaynar E, Gürel A, Gökyar İ, Yavuz H. Postoperatif analjezide kullanılan yöntemleri etkinliğinin geriye dönük değerlendirilmesi. ( 9. Ulusal Ağrı Kongresi 2007)
 • Beyazova M1, Öztürk E, Zinnuroğlu M, Gökyar I, Babacan A, Kaya K. Effects of perineural on nerve conduction of sural nerve. Agri. 2011 Apr;23(2):51-6.
 • Ertan Öztürk, İsmail Gökyar, Berrin Günaydın, Hülya Çelebi, Avni Babacan, Kadir Kaya. Lomber Pleksus

19 YORUMLAR

 1. Sayın hocam 77 yaşındaki babam 05.09.2019 tarihinde araç çarpması sonucu yaralandı.yoğun bakımdan çıktıktan sonra,Karabukte dokdoru omuzu için ameliyatı önermedi.kireçlenme olduğunu söyledi.ben size e nabızdaki görüntüleri göndersem tedavisi yapılırmı acaba

  • Merhabalar,

   Görüntüleri 1071 İş Merkezi Kızılırmak Mah 1443. Cd. No 25 B blok Kat 12 No 97 Çankaya/Ankara adresine gönderin, iletişim bilgilerinizi de gönderinin içine yazın. Dönüş sağlayalım.

 2. Hocam merhaba
  Yaklasik 3 aydir sol kulak bolgesinde bir agri var once dişe gittim sorunyok dedi gece diş implanti verdi yatarken takiyorum agri devam ediyor kbb gittim emar istedi bakti sonuc iyi herhangi bir sey yok dedi
  Ayni zamnda da romatoit atrid hastasiyim yaklsik 2 yildir p**** ve d*** kullaniyorum
  Emar cd ve raporum mevcud
  Ne yapmam gerekiyor yardimlarinizi rica ederim

 3. İyi geceler. Benim eşimde 1 senedir donuk omuz var. Fizyoterapistte ve spor uzmanina gitti tedavi oldu. Fakat çok fayda alamadık. Ağrıdan duramıyor. Koluna yumruk atıyor acıdan. Yardımcı olabilir misiniz

 4. Hocam merhaba bir kez mikrocerrahi yöntemi ile bel fıtığı ameliyatı oldum.Şimdi aynı yerden tekrarladı.Hidrodisktektomi yöntemiyle tedavi olmam mümkün mü?Teşekkürler

  • Hidrodiskektomi veya RF yöntemlerinden hangisi daha uygun olacağını fıtığın MR daki durumu belirliyor. CD nizi inceleyerek karar verebiliriz. Geçmiş olsun

 5. Hocam merhabalar
  Eşimin diz ve kalça ağrıları var
  Dizlerinde snovya sıvı birikmesi oluyor. Sol diz ameliyat oldu ama hala çökme kırma oturma hareketlerini yapmakta zorlanıyor
  Şimdide sağ dizde aynısı oluyordu hacamat ve sülük tedavisi yaptırdı sıvı toplaması kayboldu ama fazla hareket ve yürüyüşte kalçada ve dizde ağrı oluyor. Bize yardımcı olabilirmisiniz

 6. Merhaba hocam ben Hacer bende bel fıtıgım var şu anda yurumekte zorlanıyorum belden aşağı iki bacagımı surukluyorum dıye bılırım sancısı hıç geçmiyo agrı kesıçı ve kas gevşetici kullanıyorum sag bacakta aksama e nabız ve tc yazsam emar sonuçlarıma bır bakarmısınız lutfen bıde kanal daralması varmiş

  • Elbetteki MR sonuçlarınızı inceleyelim. Ancak e nabız sisteminden detaylı formata alarak inçelemek mümkün değil. Dilerseniz MR CD nizi bize kargolayın, isim ve telefonunuzu yazın inceledikten sonra sizi arayalım

 7. HOCAM MRB. İSMİM OSMAN. 33 YAŞINDAYIM. BEL FITIĞI MALESEF HAYATIMI ÇOK OLUMSUZ ETKİLİYOR. GECELERİ AĞRIDAN DOLAYI UYUYAMIYORUM. AĞRI KESİCİ İLAÇ KULLANIRSAM SABAHA KARŞI AĞRI BAŞLIYOR İÇMEZSEM ŞAYET GECE 2-3 GİBİ BAŞLIYOR SABAHA KADAR DEVAM EDİYOR. KALKTIĞIMDA EN AZ 2 SAAT TOPAL VAZİYETTE YÜRÜYORUM. SOL AYAĞIMDA KALÇA KISMINDAN AYAK BİLEĞİNE KADAR MÜTHİŞ BİR AĞRI VAR. NORMALDE DE YÜRÜRKEN SOL AYAĞIMI KISA ADIM ŞEKLİNDE ATABİLİYORUM. 16 ARALIK 2020 TARİHLİ MR VE SOL AYAK ÇEŞİTLİ AÇILARDAN ROTGEN ÇEKİNDİM. HASTANEDEN EN FAZLA İĞNE VE İLAÇ TEDAVİSİ VERİLİYOR KISA ZAMANLI RAHATLAMA DIŞINDA FAYDASI YOK. MR VE ROTGEN VERİLERİNİ GÖNDERSEM YARDIMCI OLABİLİR MİSİNİZ HOCAM.

  • Tabi ki. MR ve röntgenlerinizi gönderin sizi arayalım, ne yapılabilir karar verelim. Yardımcı olabileceğimiz ne varsa bakalım. Şimdiden geçmiş olsun

 8. merhabalar 49 yaşındayım 3 ay önce bel ağrısı ile dr ye gittim bel fıtığı denildi patlamamış ameliyata gerek yok denildi.
  Aradan 3 ay geçti ağrılarım geçmedi. Tekrar başka bir DR ye gittim o da yeni MR istedi ve yeni MR rım da fıtığımın patladığı görüldü ve beyin ve sinir cerrahisine gönderildim.
  Beyin ve sinir cerrahisi MR inceledi, fıtığın patlamış ve ayak parmaklarında güç kaybın var ameliyat dedi 🙁 bende araştırırken sizi nette gördüm RADYO FREKANDI İLE BEL FITIĞI AMELİYATSIZ TEDEAVİ ve çok SEVİNDİM hocam PATLAMIŞ BEL FITIĞINI RADRO FTEKANSI İLE TEDEVİ EDEBİLİRMİYİZ bana radyo frekansı ile tedavi patlamamış fıtık için mümkün patlamışlar için mümkün değil denildi lütfen bana dönüş yapın patlamış fıtık radyo frekansı ile tedavi ediyor musunuz.

  • Edilebilir ancak muayeneniz sonucu sizin için en doğru kararı verebilmemiz için muayeneniz önemli. İsterseniz tetkiklerini ile sizi değerlendirip karar verelim. Geçmiş olsun

 9. Merhaba İsmail hocam, 1943 doğumlu dedemde dizindeki sıvı azalmış ve yürürken kemik kemik sürtme çarpma sesi geliyor. Daha önceki kalp ameliyatları sonrasında kalbi %40 oranında çalışıyormuş ve birden fazla kalp ilacı alıyor. Ağrı sızı çok fazla değil. Dize yapılacak radyofrekans tedavisi ile ilgili bilgi almak istiyorum.

  • Ağrı yoksa veya az ise diz hastalıklarında tedaviye gereklilik olmaz. Diz rahatsızlığında tedavi gerekliliğinin nedeni ağrıdır. Geçmiş olsun.

 10. Hocam 23yasinda bel fitiktigindan amaliyat oldum amaliyattan sonra kayma var dendi 1ay çelik korseyle yattım hiç kalkmadan şimdi 29yasindayim ve yine fitigim var ve son 1yildir yatakta yatmak eziyet donemiyorum sağa sola bacaklarımın üstüne basamiyirum kalçalarının içleri batıyor yürürken aksiyorum bazen hiç basamiyirum lütfen bana dönüş yaparsanız çok sevinirim

  • Öncelikle çok geçmiş olsun, tüm filmlerimizle dizi değerlendirelim, kayma çok aşırı değilse yapabileceklerimiz olacaktır. Öne ve arkaya eğilirken çekilen röntgeniniz ve MR ınızla değerlendirelim

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here