Ankara Radyofrekans tedavisi

Radyfofrekans tedavisinin geçmişi yaklaşık 60 yıl öncesine dayanır. İki tipi vardır:

 • Konvansiyonel radyofrekans: Radyo enerjisi ile ısı oluşturularak ağrı siniri iletiminin kesilmesini sağlar.
 • Darbeli radyofrekans: Yine radyo enerjisi kullanılır. Ancak bu tipinde amaç sinir iletimi kesilmesi değil ağrıya neden olan sebeplerin iyileştirilmesidir. Darbeli radyofrekansda kullanılan ısı düşüktür ve doku hasarı gösterilmemiştir. Yani oldukça güvenli bir yöntemdir. Sinir iletiminde bozulmuş yolakları düzeltir, sinirde modülasyonu sağlar

Radyofrekans Tedavisi Güvenli mi?

Kullanılan radyofrekans cihazları teknolojik olarak çok gelişmiştir. Uygulama sırasında empedans değerleri ve uyarılar ile iğne ucunun dokunun neresinde olduğunu gösterir. Diğer girişimsel tedavi yöntemlerine göre oldukça güvenlidir. Epidural enjeksiyon, nokta atış tedavisi gibi tedavilerde kortizon kullanılır ve kortizona bağlı riskler olabilirken radyofrekans tedavisinde kortizon kullanılmasına gerek yoktur.

Ayrıca işlemim için genel anesteziye gerek yoktur. Anestezi alması riskli olabilecek hastalarda da kullanılabilmesi ciddi bir avantajdır.

Radyofrekans uygulamasında elektrotların dokuya zarar vermeden ve doğru bir şekilde yerleştirilmesi için işlem skopi denilen görüntüleme cihazı eşliğinde yapılır.

Radyofrekans Tedavisi Kalıcı mı?

Etki süresi kişisel özelliklere göre kısa da sürebildiği gibi uzun yllar da sürebilir.En önemli etken hastanın ağrıyı yaratan hastalığı tetikleyici faktörlerden uzak durmasıdır. Örneğin bal fıtığında hastanın bel ve karın kaslarını kuvvetli tutacak egzersizleri yapması ağının ve hastalığın tekrarını önleyecektir. Yine ağrının tipi önemlidir.

Kanser ağrısında kander kitlesi büyümeye davam ederse ağrı tekrarlayabilir. Radyofrekansın ameliyatlara göre en büyük avantajlarından biri de ağrı tekrarlarsa işlemin tekrarlanabilmesidir. Hatta tekrarlanan işlemlerde başarı oranı artar.

Nedeni tedavi ettiği durumlarda ağrısızlık kalıcı olur

Radyofrekans Tedavisi Nasıl Yapılır?

Radyofrekans termokoagülasyon uygulamaları ameliyathane şartlarında, lokal anestezi ve sakinleştirici ile gerçekleştirilir. Genel anesteziye gerek yoktur. İşlemde radyofrekans enerjisini ısıya dönüştüren özel bir aygıt ve özel iğne-elektrot setleri kullanılır.

Belirlenen sinire skopi kılavuzluğunda ulaşıldıktan sonra elektriksel uyarılar verilerek iğne-elektrodun yeri doğrulanır. Bundan sonra gereken enerji, kontrollü olarak bölgeye uygulanır ve birkaç milimetre çapında lezyon oluşturulur.

Girişim sırasında ağrı hissedilmez; sadece iğne-elektrot sisteminin yerleştirilmesi esnasında itilme ve yerin doğrulanması için verilen elektriksel uyarılar esnasında ağrıyan bölgenizde karıncalanma ve kaslarda atımlar hissedilir.

Radyofrekanstermokoagülasyon ( Radyofrekans Tedavisi ) hangi hastalıkların tedavisinde kullanılır?

 • Bel ve boyun fıtıkları
 • Eklem kireçlenmeleri (omuz, diz, kalça ve tüm eklemlerde)
 • Faset eklem ağrıları
 • Baş ağrıları/migren
 • Diyabetik Nöropati
 • Topuk dikeni (plantar fasiit)
 • Nevraljiler/Trigeminal Nevralji
 • Bel-boyun-omuz ve sırt ağrıları
 • Kanser ağrıları
 • Zona ağrısı
 • Terleme tedavisi

Radyofrekans Tedavisi Avantajları nelerdir?

Radyofrekans uygulamaları, yeterli donanım kullanılarak kullanılarak deneyimli hekimler tarafından uygun vakalarda kullanıldığında, kısa süreli (ortalama 30-45 dakika), girişimden kısa süre sonra normal aktiviteye dönülebilen, büyük doku hasarı oluşturmayan, riskleri sınırlı girişimlerdir.

Radyofrekans Tedavisi Riskleri nelerdir?

Dikkatli ve deneyimli ellerde riskleri çok düşüktür. Yine de hastaya da bağlı olarak işlem yerin enfeksiyon, kanama olabileceği akıldan çıkarılmamalıdır. Ağrının geçmemesi nadiran mümkündür ve bu en istenmeyen durumdur.

Radyofrekans Tedavisi başarı oranları nelerdir?

Literatüre göre başarı oranı ortalama %80 dir. Yani 100 hastanın 80’ inde etkili olur. Trigeminal nevralji gibi bazı hastalıklarda başarı oranı %95 lere ulaşır. Başarı oranı uygulayan hekimin tecrübesine, uygulanan bölgeye göre değişir. Uzun süren ağrılarda beyin hafızası gelişeceği için bu hastaların tedavisi daha zorludur.

Radyofrekans Tedavisi öncesi hazırlık:

Hastanın kullandığı kan sulandırıcı ilaçların kesilmesi şarttır. Kan sulandırıcı ilaç kullanırken yapılan girişimsel işlem ve ameliyatlarda istenmeyen kanama görülebilir. Tüm hastalarda işlem öncesi kanama bozukluğu olup olmadığını tespit etmek için aynı gün kan testi yapılır.

Hastalara işlem sırasında sakinleştirici verildiği için kusma riski olabilir. Bu nedenle hastanın belirli bir süre aç ve susuz kalması istenir.

Radyofrekans Tedavisi Sonrası:

Hasta 2-3 saat gözlendikten sonra taburcu edilebilir. Gece hastanede kalmaya gerek yoktur. Hasta aynı gün gündelik hayatına dönebilir. İstirahate gerek yoktur.

İyileşme bazı hastada aynı gün başlarken bazı hastada zamanla iyileşme görülür. Hastanın ağrıları gün geçtikçe azalır ancak tam etki için 1-1,5 ay takip gerekir.

Radyofrekans Tedavisi Maliyeti:

İşlemde kullanılan özel iğne ve elektrotlar her hasta için tek kullanımlıktır ve ne yazık ki göreceli olarak pahalı sistemlerdir. Ancak alternatif cerrahi yöntemlerle karşılaştırıldığında maliyetler göz ardı edilebilecek seviyededir.

Radyofrekans Tedavisi Kimler için uygun değildir:

 • Kan testlerinde kanama riski olan hastalar
 • Kalp pili olan hastalarda işlem öncesi pil modu kardioloji doktoru tarafından ayarlanmalıdır. İşlem sonrası pil önceki moduna geri alınır.
 • İşlem bölgesinde enfeksiyonu olan hastalarda uygulanamaz.

Radyofrekans Tedavisinin geleceği ve yenilikler:

Radyofrekans Teknolojisi her geçen gün gelişmektedir. Özellikle darbeli radyofrekansta uygulama modları yapılan çalışmalar ile tedavi başarısını arttırma yönündedir.

Referanslar:

 • Gökyar İ. Bel Ağrısında Tanı ve Tedavi. Clinic Medicine 25-48,1:2007
 • Sluijter E Menno. Radiofrequency 49-72, 2: 2001
 • Gauci A Charles. The physics of radiofrequency & pulsed radiofrequency . Manual of RF techniques 8-19, 2004
 • Raj Prithvi. Physics and principles of Radiofrequency. Radiografic imaging for regional anesthesia and pain management 30-36,2003
 • Waldman D Steven. Klinik Uygulamalarda Radyofrekans Yöntemleri. Girişimsel ağrı tedavisi. 243-294, 1996
 • Erdine S. Radyofrekans Termakoagülasyon. Ağrı. 649-666