Yüz, Çene ve Göz bölgesindeki şiddetli ağrı Trigeminal Nevralji olabilir mi?

12183

Nevralji vücudun herhangi bir sinirinde birçok hastalığa bağlı ortaya çıkabilen, yanma, çakma, biber dökmüş gibi acıma ile kendini gösteren bir rahatsızlıktır. Normalde rahatsızlık oluşturmayacak dokunma, rüzgar, su teması gibi durumlarda ilgili bölgede şiddetli acıma ile kendini gösterir.

Trigeminal nevralji tam olarak nedir ?

Çene, dudak, burun ve gözün siniri olan trigeminal sinirin nevraljisine trigeminal nevralji denir. Tanısı diş hastalıkları gibi rahatsızlıklarla sıkça karıştırıldığı için hasta uzun süre derdine derman bulamaz, boş yere dişleri çekilir, acılar içinde kalır.

Aşağıdaki sorulara yanıtınız evet ise trigeminal nevralji hastası olabilirsiniz. Bu konuda deneyimli bir uzmana başvurmanız bir an önce tanı ve tedavinize başlanmasına yardımcı olacaktır.

Aşağıdaki sorulara vereceğiniz cevaplar rahatsızlığınızı tespit etmede önemli rol oynayabilir.

 1. Çene, burun veya göz bölgesinde çakma, zonklama gibi ani gelen, birkaç dakika sürüp azalan ve tekrar başlayan bir ağrınız var mı?
 2. Bu ağrı yüz-diş yıkama, rüzgar teması, tıraş olma, yemek yeme gibi normalde ağrı yaratmayacak bir sebeple mi tetikleniyor?
 3. Ağrı ataklar halinde mi geliyor?
 4. Ağrı kesiciye yanıt alamıyor musunuz?
 5. Kullandığınız ilaçlar önceleri faydalı olup sonra ağrıyı dindirmez mi oldu?

50 yaş üzerinde ve kadınlarda daha sık görülür;ancak daha genç yaşta ve erkeklerde görülme olasılığı da az değildir.

Genellikle tek taraflıdır ve daha çok çene bölgesinde ortaya çıkar. Nadiren burun, kulak veya göz bölgesini de tutabilir. Istırap verici bu ağrının tanısı ve tedavisi ancak bu konuda deneyimli hekimler tarafından mümkün olur.

Sonuç olarak gerekli tetkik ve muayenesinden sonra tanısı konulabilen bu hastalığın tedavisi öncelikle hastalığa özgün ilaçların kullanılması ile olur. İlaca yanıt vermeyen durumlarda girişimsel tedavi yöntemleri ile ağrı ortadan kaldırılır.

19.9.1968 yılında doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini İstanbul’da tamamladı. 1994 yılında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olduktan sonra Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesinden Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanlığını aldı. Uzmanlık eğitimi sürecinde çalışmalarını girişimsel ağrı tedavisi konusunda yoğunlaştırdı. Uzmanlık eğitimi ve sonrasında birçok algoloji kliniğinde gözlemci olarak çalıştı. 2004 yılında Bayındır Hastanesinde ağrı polikliniği hizmetlerini ve girişimsel ağrı tedavi uygulamalarını başlattı. Özellikle omurga ağrısı ve tedavisi konusunda yoğunlaşan ilgisi nedeniyle birçok ülkede eğitim programı ve kongreye katıldı. Girişimsel ağrı tedavileri konusunda toplantı ve eğitim programları düzenledi. Minimal invaziv omurga tedavisinde uyguladığı girişimsel ağrı tedavilerine ek olarak endoskopik diskektomi ve epiduroskopi, su soğutmalı diz radiofrekans konularında Kore, Almanya, İtalya ve Polonya’da sertifika programlarına katıldı. “World Congress of Minimally Invasive Spine Surgery” ve “Spine Expert Group” toplantılarında konuşmacı olarak bulundu. Dünya Endoskopik Disk Cemiyetinde Türkiye adına kurucu üye olarak görev yapmaktadır. Katıldığı Bilimsel Toplantılar, Paneller ve Kurslar Nöropatik ağrı (Antalya-2004) World Congress of Minimally Invasive Spine Surgery 2014 Percutaneus Disc Coagulation Therapy. 2011. Konkuk University Medical Center, Korea. Lomber ve servikal bölge ağrılarında faset ve foraminal bloklar (2009) Doğum analjezisi (HUTF-2001) Spine Expert Group Annual Meeting, 2014 İstanbul Minimally Invasive Spinal Surgery (MISS) Course at Wooridul Hospital, Seul, Korea. III. International training course for full-endoskopic operations of the lumbar, thoracic and cervical spine. 2013 İstanbul, Türkey . Medikal Ozon Oksijen Derneği Eğitim Programı (2006) Epiduroscopy: Explaration and treatment of the epidural space. 2012, Porto Viro World Congress of Minimally Invasive Spine Surgery 2017 Katıldığı Kongre ve Sempozyumlar Baş boyun ağrılarında invaziv tedavi yöntemleri (Samsun-2002) Pain in Europe V Ulusal Ağrı Kongresi (İstanbul 2012) Anestezi Kış Sempozyumu (Uludağ, 1999) Pediyatrik anestezi ve reanimasyon kongresi (İstanbul- 2000) Deprem ve Travma Sempozyumu (AÜTF-2000) 9. Kış Sempozyumu:Regionel anestezi (Uludağ-2001) Üst ekstremite blokları (SSK 2001) Yoğun Bakım Kongresi (İstanbul-2001) TARK 2001 (Antalya) Düşük akımlı anestezi (Mudanya-2002) Antidotlar-Mekanizmaları-Anestezide Antidotlar-Kimyasal Terorizm-Önlenmesi-Tedavisi (Ankara-2002) TARK 2002 (Antalya) 6. Ulusal Ağrı Kongresi (İstanbul-2003) TARK 2003 XXIII Annual Congress ESRA Athens 2004 Nöropatik Ağrı Günü ( Antalya- 2004) TARK 2004 8. Ulusal Ağrı Kongresi (İstanbul 2005) 6. Bölgesel Ağrı Sempozyumu (İzmir 2004) 7. Bölgesel Ağrı Sempozyumu (Ankara 2005) 8. Bölgesel Ağrı Sempozyumu (2006) 10. Ulusal Rejyonal Anestezi Kongresi (2009) 10. Ulusal ağrı 9. Ulusal Rejyonal Anestezi Kongresi (2008) TARK 2007 TARK 2009 TARK 2011 TARK 2013 TARK 2017 Bilimsel Ödül “Öztürk E, Zinnuroğlu M, Sezer ÖA, Gökyar İ, Beyazova M, Kaya K. Perinöral uygulanan sinir iletimi üzerine etkisi” başlıklı çalışma 2003 Ulusal FTR kongresinde en iyi üç sözlü bildiriden birisi ödülüne layık görülmüştür. Bildiri ve Yayınlar Gökyar İ. Bel Ağrısında Tanı ve Tedavi. Clinic Medicine 25-48,1:2007 Gökyar İ, Şimşek A, Özden R, Cila E, Babacan A. Ortopedik hastalar kanser hastalarında tedavi ve yaklaşımlarımız (Ortopedik Onkoloji Kongresi – 2002) Önder M, Özden MG, Akçalı DT, Gökyar İ, Babacan A, Atasever T. Bir Behçet olgusunda raynaud fenomeninin tanısı ve tedavisi (TARK-2000) Bloguyla Kombine Edilen Parasakral ve Posterior Siyatik Sinir Blok Tekniklerinin Karşılastırılması” Turk J Anaesth Reanim 2013; 41: 171-4. Öztürk E, Gökyar İ, Sezer ÖA, Günaydın B, Karadenizli Y. Mastektomi ve yüksek torakal epidural anestezi: Ciddi koroner veya pulmoner hastalığı olan üç olgu. (Anestezi Dergisi, 68-72;12:2004) Öztürk E, Zinnuroğlu M, Sezer ÖA, Gökyar İ, Beyazova M, Kaya K. Effects of perineural on sensory and motor conduction of ulnar nevre.(J Opioid Manag 2008 Nov-Dec;4(6):345-9. Öztürk E, Çok OY, Sezer A, Gökyar İ, Tuncer B, Güngör İ, Günaydın B, Çelebi H. General anesthesia with laryngeal mask airway during magnetic resonance imaging scanning in childhood. (Rivista di Neuroradiologia 521-527; 17:2004) Çelebi H, Öztürk E, Gökyar İ. Türkiye’de spinal anestezi uygulama profili. ( Anestezi Dergisi 57-62;13:2005) Özköse Z, Günaydın B, Gökyar İ, Şare M. GÜTF Acil Servisindeki yıllık arrest olgularının retrospektif analizi (1999 Anestezi Kış Sempozyumu-Uludağ) Özköse Z, Büyükaşık A, Ünal Y, Pampal K, Gökyar İ, Karadenizli Y. GÜTF Anesteziyoloji AD’nın Marmara Depremi sonrası izlenim ve yaklaşımları (Anestezi Dergisi Deprem Eki) Yurtlu S, Gökyar İ, Ünal Y, Günaydın B, Çelebi H. Pediatrik laringeal maske yerleştirilmesinde retrospektif analiz (TARK- 2000) Alkan M, Gökyar İ, Sezer ÖA, Karadenizli Y. Bartter sendromlu hastada anestezik yaklaşım (Anestezi ve Hipertansiyon Sempozyumu, Belek-2001) Özköse Z, Gökyar İ, Çok OY, Akçalı DT. Lomber diskektomilerde sırtüstü ve yüzüstü pozisyondaki ekstübasyonun hemodinami ve ayılma üzerine etkileri (Anestezi ve Hipertansiyon Sempozyumu, Belek-2001) Ünal Y, Sezer ÖA, Gökyar İ, Babacan A. Oftalmik postherpetik nevraljide servikal epidural Ket…. uygulaması (TARK-2002) Kurtipek Ö, Sezer ÖA, Gökyar İ, Güngör İ, Alkan M, Babacan A. Ağrı tedavisinde termografik takiplerimiz (TARK-2002) Öztürk E, Gökyar İ, Sezer ÖA, Babacan A. Kronik ağrı tedavisinde kontinü popliteal sinir bloğu (TARK-2002) Öztürk E, Gökyar İ, Sezer ÖA, Kaya K. Yüksek riskli bir olguda bilateral popliteal siyatik sinir bloğu. (TARK-2002) Öztürk E, Gökyar İ, Tuncer B, Çelebi H. Kombine lumbosakral pleksus + siyatik sinir bloğu: Riskli bir olgu nedeniyle. (TARK-2002) Çelebi H, Öztürk E, Gökyar İ. Türkiye’de spinal anestezi uygulama profili. (TARK-2002) Öztürk E, Gökyar İ, Günaydın DB, Çelebi H, Babacan A, Kaya K. Lumbar pleksus bloğuyla kombine edile parasakral ve posterior siyatik sinir bloğu tekniklerinin karşılaştırılması. (TARK-2002) Öztürk E, Çok OY, Sezer A, Gökyar İ, Tuncer B, Güngör İ, Günaydın B, Çelebi H. General anesthesia with laryngeal mask airway during magnetic resonance imaging scanning in childhood. (8th Symposium of Pediatric Anaesthesia, İstanbul-2003) Öztürk E, Erbaş G, Gökyar İ, Kılıç C, Babacan A. Bilgisayarlı Tomografi Rehberliğinde Anterior Çölyak Ganglion Bloğu (Ağrı Kongresi, İstanbul-2003) Öztürk E, Gökyar İ, Kanatlı U, Çizmeci P, Kökten G, Babacan A. Ayak cerrahisi sonrası postoperatif analjezi amaçlı kontinu popliteal blok (Ağrı Kongresi, İstanbul-2003) Beyazova M, Öztürk E, Zinnuroğlu M, Gökyar İ, Babacan A, Kaya K. Effect of perineurally adminestered on nerve conduction. (EFIC, Prag-2003) Öztürk E, Zinnuroğlu M, Sezer ÖA, Gökyar İ, Beyazova M, Kaya K. Duyu ve motor lifler içeren sinire perinöral uygulanan sinir iletimi üzerine etkisi. (Ulusal FTR Kongresi, Belek-2003) Gökyar İ, Çizmeci P, Kökten G, Sezer OA, Öztürk E, Babacan A, Kaya K. Comparison of combination of 3-in-1 block and sciatik nevre block or infusion in knee arthroscopy. ( XXIII Annuel ESRA Congress, Greece, 2004) Gökyar I, Oztürk E, Celebi H. The evaluation of plain 0.5% and 0.25% for continuous spinal anaesthesia ( XXIII Annuel ESRA Congress, Greece, 2004) Özkaynar E, Gürel A, Gökyar İ, Yavuz H. Postoperatif analjezide kullanılan yöntemleri etkinliğinin geriye dönük değerlendirilmesi. ( 9. Ulusal Ağrı Kongresi 2007) Beyazova M1, Öztürk E, Zinnuroğlu M, Gökyar I, Babacan A, Kaya K. Effects of perineural on nerve conduction of sural nerve. Agri. 2011 Apr;23(2):51-6. Ertan Öztürk, İsmail Gökyar, Berrin Günaydın, Hülya Çelebi, Avni Babacan, Kadir Kaya. Lomber Pleksus

45 YORUMLAR

 1. Annem 15 mart 2019 yılında trigeminal nevraljiden mvd ameliyatı oldu ama ağrıları ilaç kullanmasına rağmen devam ediyor. Ağrıları çakma veya bıçak saplanması gibi değilde normal ağrılar gibi devam ediyor, ne yapabliliriz.

  • Daha önce açık cerrahi uygulanmasına karşın ağrıları devam eden hastalarımızda uygulamalarımız başarılı. Ancak yapılan cerrahiyi değerlendirmek için mutlaka yeni mr’ı görmemiz gerekiyor. 05462856646 numaralı telefondan iletişime geçerek Mr’ı gönderebilirsiniz. Geçmiş olsun.

 2. Hocam merhabalar, 27yasimdayim yaklasik 1hafta once bir anda ceneme ve gozlerime agri girdi, cenemde iki tarafli asiri agri ve baski mevcut, sakaklarim ve gozlerim de agriyor, agri ve baskinin yogunlastigi yer degisiyor, mesela dun gozlerimin üstünden iceri dogru dayanilmaz bir agri vardi cenemde az vardi, bugun de cenemde yine dayanilmaz bir agri var gozlerimin ustunde de yine agri var, 2 gun once diş diye dis hekimine gittim su anda islem de yapamadiklari icin sadece film cekip bir sey olmadigini fakat yirmiliklerden olabileceğini dusundugunu soyleyip antibiyotik ve agri kesici verdi fakat agri kesici agrilarimi hic azaltmadi, burada da okudum fakat bu agri baski ve yanma tarzinda başlıyor ve hic gecmiyor, internetten arastirirken buraya rastladim ve yazmak istedim, yönlendirip bilgi verirseniz cok memnun olurum en azindan agrilarin sebebi nedir ve nasıl gecer konusunda bir bilgi sahibi olabilirsem..

  • Tarifiniz nevralji ile uyumlu değil. Kapsamlı muayeneniz gerekli olur. Bu şekildeki bir şikayette diş sorununun diş hekimi tarafından ayırtbedilmesi daha doğru olur. Geçmiş olsun.

   • Hocam 4 ay önce kulağımda bir ağrıyla başladı gece uykudan uyandırmaya başladı ve sol tarafım yüzüm çenem kulak arkadamdan ağrılar şiddetli bir şekilde başladı aljolojiye gittim igne yaptılar lakin faydası olmadı şimdi iki tarafta çenemde çok şiddetli ağrılarım var gidiyorum iğne yapıp gönderiyor hiç ama hiç fayda etmiyor agri kesiciler ignelerde kesmiyor ne yapmaliyim

 3. İsmail hoca ve ekibi çok ilgili ve sevecenler. Trigeminal nevralji rahatsızlığım için daha önce 3 ayrı doktora tedavi oldum fakat İsmail hoca yaşama kalitemi yüzde 20 seviyesinden yüzde 80 seviyesine çıkardı. Daha önce de olduğum radyo frekansı işlevsel şekilde tekrar İsmail hocaya yaptırdım ve çok hızlı şekilde etkilerini görmeye başladı. Sonucu takip etmeleri ve düzenli olarak durum ile ilgili benden bilgi almaları, hastalarını takip etmeleri fazlasıyla güzel.

 4. Merhaba hocam. Size bir konuda danışmak istiyorum, yardımcı olursanız çok sevinirim. 21 yaşındayım. 1 yıl önce hodgkin lenfoma hastalığı geçirdim, 4 kür abvd kemoterapisi aldım. Yaklaşık olarak 2-2.5 aydır,tek taraflı, sağ kulak ağrısı çekiyorum. Son 1 aydır da sağ kulağımın üzerine yatamıyorum. Çene kemiğimde erime vardı o olabilir dediler ancak çene mr’da çekindim sebebi o değilmiş. Sağ tarafta başımın arkasında bıçak saplanır gibi ani şiddetli ağrılar oluyor, ani baş dönmeleri yaşıyorum. Sağ kulağım sanki bir yere çivilenmiş gibi hissediyorum. Aynı zamanda ağrı göz ve baş çevreme de vuruyor. Dün kontrastsız beyin mr ve mrg venografi çekindim. Sebebi trigeminal nevralji olabilir mi? Bu ise ilaç tedavisi ile tedavi edilebilir mi? Hangi tedavi şeklini önerirsiniz? Geri dönüş sağlarsanız çok mutlu olurum. Teşekkür ederim.

  • Şikayetleriniz trigeminal nevralji ile uygumlu değil. Oksipital veya auricılar nevralji tarifliyorsunuz. Tetkikleriniz ile nöroloji bölümüne başvurmanızı öneririm öncelikle. İlaç tedavisi başlanacaktır. Rahatlama olmaz ise sizi görmem uygun olur. Geçmiş olsun

 5. Merhaba hocam 19 yaşındayım bir haftaya yakın diş ağrısı çekiyorum ama hafif hafif sonrasında bu şiddetli olmaya başladı içtiğim ilaçlar bir işe yaramıyor önce kullandığımds yarıyordu şuan asla ağrımı kesmiyor. Diş doktorlarına gidiyorum dişim lmde bir şey olmadığı söyleniyor bu ağrı sadece sol tarafımda kulak bölgesi burun kenarı göz ve şakağımda var. Ağrı bir kaç dakika çok şiddetli oluyor kafamı duvara vurasim geliyor sonra azalıyor ama asla bitmiyor gece uyutmuyor hocam lütfen ilgilenin yaşım daha küçük ve kaldıramıyorum bunu

 6. Hocam merhaba daha önce de yazmıştım size. Başımın arkasında bıçak saplanır gibi ani şiddetli batmalar oluyor, oksipital nevralji olabilir demiştiniz öyle de oldu. 2 kez oksipital sinir bloğu yapıldı, te***ol kullanıyorum fakat sınava hazırlanıyorum ve bu hap beni çok sersemletiyor sürekli uyutuyor. Yarım doz kullandığım için çok etkili olamıyor. Doktor da bu nedenle hap dozunu artıramıyor Çarşamba günü radyo frekans yöntemi yapılacak. Bu nasıl bir yöntem yine enseden mi yapılıyor? Narkoz veriliyor mu? Tavsiye eder misiniz?

 7. Merhabalar hocam ben 9 gün önce yüzümün sol tarafından RF Uygulaması geçirdim ama ağzımı açtığımda su içerken konuşurken ağrılarım şiddetli devam ediyor kelime veya sohbet etmekte güçlük çekiyorum. İlaçların etkisini göremiyorum bize de yardımcı olur musunuz ne yapmamız lazım nasıl bir yol izlememiz lazım.
  Kullandığım ilaçlar :
  Duxet 60mg
  Te***ol Cr 400mg

 8. Hocam 15 nisandan beri yüzümün elmacık kemikleri bölgesinde(iki tarflı) yanma sızlama kızarma var. Herhangi mbir temas tetiklemiyor nevralji olabilir mi?? Bende preferik polinörapati var ondan olur mu?? Size gelecem okullar tatil olunca. Yardım ederseniz çok mutlu olurum bu sürede ne yapmalıyım?? Size gelen velileirm var onlar tavsiye etti

 9. 20 gün önce mvd ameliyatı oldum .Ciss sekansinda damar sinir basisi gorulmustu .
  Bu ağrıyla 20 yıldır yaşıyorum.Ameliyat sonrası yani 20.günde ağrı hissediyorum hala.özellikle gözüme vuran agridan şikayetçiydim yanma,ağrı,batma,zonklama .Ameliyat sonrası bu ağrının hemen kesilmesi gerekmiyor muydu? Damar sinir de ameliyatta başarılı bir şekilde ayrılmış ,neden hala ağrım var sizce ?

 10. Hocam merhaba. 2020 yılında lenfoma tedavisi gördüm 6-7 ay önce de oksipital nevralji teşhisi konuldu. 6-7 defa gon blokaj ayrıca rf tedavisi yapıldı. Fakat ağrılarım öyle şiddetli ki artık sağ tarafımın üzerine yatamıyorum, dokunamıyorum. Saçlarımı tararken ağlıyorum. 21 yaşındayım ve ben her sabaha ağlayarak uyanıyorum artık. Maddi imkansızlıklar nedeniyle de size muayene için gelemiyorum. Lütfen bana ne yapabileceğim konusunda bir yol gösterin. Teşekkür ederim, iyi çalışmalar dilerim.

 11. Hocam mrb benim sol göz ve sol kaşımın üstünde şiddetli ağrılar oluyor şimşek ve elektrik carpmasi vs gibi değil sabit şiddetli ağrı gel gitli Subraorbital Nevralji tanısı koydular Algoloji ağrı bölümünde tedaviler gördüm kaşimin üstünden iğneler olsun kafadan elektrik verdiler ilaçlar kullandım ama fayda göremedim kafamın içinden gözün etrafından mr ve tomografi hiç bişey çıkmadı temiz gözüküyor neyapmam lazım şimdiden teşekkürler

 12. İyi günler yıllardır migren tedavisi oluyorum. Ağrı merkezinde kuru tedavisisi gördüm aylarca gittim olmadı. Nöroloji ye gittim ilaçlı iğne oldum olmadı. Migren b….u oldum olmadı..sol tarafımdan yarım baş ağrısı boyun fığı ve vertigo var etkiletmi ? Ayrıca birde kaş göz ve güzümü etkileyen elektrik gibimi, karıncalanma gibimi ? Hangisi doğru ifade bilmemiyorum .
  Hiç gitmiyor bir damla su günlerce ağrıya neden oluyor, gözüm yuvasından çıksa belki rahat ederim asabi oluyorum, hayat kalitem neredeyse sıfır oluyor .Güneş ,rüzgar,nem, gürültü bukadar tedaviye rağmen giderek artan yüz ,göz çevresi ağrısı çekiyorum. Hele rüzgar deyse felç geçirir gibi oluyorum yani bitmeyen sonu gelmeyen ağrı son çare sizin de yorumunuzu ve tavsiyenizi almak pidikolojimi çok yıpranıyor en yakınım dakiler bile artık alıştı sanki bu hayat benim normalim oldu dayanamıyorum teşekkürler

  • Boyun kaynaklı ağrısı veya küme baş ağrısı olarak tarif ediyorsunuz. Ayırımı fizik muayene ile olur ancak mutlaka beyin MRI çektirmenizi öneririm. Rahatlamaz iseniz daha ileri algolojik tedaviler planlanmalı. Geçmiş olsun

 13. İyi günler hocam,
  Yaklaşık 1 yıldır sol yüz kısmımda uyusuklukla başlayıp daha sonra biber sürmüş gibi ağrılarım var bianda girip çıkan bir ağrı değil gün boyu benimle birlikte olan bir ağrı nevralajı teşhisi koyuldu ama teg… alerjım var diğer verilen ilaç hiç ağrıyı kesmedi. Özellikle soğukta klımada konuştukça çene altına burun bölgeme doğru yayılıyor ağrı . Günlük yaşantımı çok etkiliyor ve sinirli bir yapıya sahıp oldum bana yardımcı olabılırmısınız nasıl yol izlemelıyım

 14. Isim geregi yurt disinda calisiyorum, 1 yıl önce yüzümdeki şiddetli ağrı ile uyandım, brezilya da diş hekimine gittim ama çare olmadı, peşi sıra Canada usa hiç bir doktor çare bulamadı, ağrılarım dinmedi, dişlerime bakım yapıldı 2 tane dişimi çektiler, komple kaplama yapmak üzere Turkiyede ki 3 çene cerrahi uzman hazırlık yapmak üzereyken internetten İsmail beyi buldum, 5-10 dakikalık bir muayene sonrası reçeteye yazdigi ilacı aldım ve kullandım, 1 yıldır gitmediğim ülke gitmediğim uzman kalmadı ama her şey İsmail beyi görene kadarmış, 1 günde bitirdi bütün acılarımı, Allah bin defa razı olsun. Ayrıca her zaman desteğini eksik etmeyen nilüfer hanıma da çok teşekkür ediyorum. Benim çektiğim acıyı bitirdiniz müteşekkirim.
  Oktay Çakıcı
  1st Class Marine Chief Engineer
  Norfolk Shipyard, Virginia

 15. Merhabalar hocam. 10 gündür yüzümün sağ tarafında inanılmaz bir ağrı zonklama ve elektrik çarpması gibi bir ağrı var. Diş ve kbb doktoruna gittim hiç bişey yok. Ama ağrım hala devam ediyor. Yarım saatte bir 2 ila 3 dakika kadar devam ediyor. Sağ tarafımı hiç kullanamıyorum. Yemek yerken su içerken zonklama başlıyor. Hiç bişey işe yaramadı. Ne yapabilirim lütfen yardım edin.

 16. Merhaba Sayın Hocam ben hemşireyim ve kendi kendime faydam yok diyebilirim:( Dönem dönem sol TİA geçiriyorum birkaç yıldır olmadı gerçi. Sebebini de bulamadılar. Ve yine yılda 1 falan ya sol ya sağ tarafta yüzümün acı hissi oluyor ama ağrı gibi değil. Dokununca acıyor aynı bölgedeki saç tellerime kadar acıyor tek göz içinde nasıl tarif edilir bilmiyorum batma gibi birşey oluyor çenemin üstü alnım şakak yanak… tek taraflı yüz bölgesi kısaca. Acı da hani uçuk çıkar da onun bir acısı olur ya öyle. Aynı zamanda artmayan künt denilebilir ve zonklama şeklinde de değil. Gözlerimi açıp kapattıkça tek gözümde de acı oluyor bu acı yıllardır beni yordu artık ağrı kesiciler vitaminler hiçbir şey geçirmiyor. Bir kaç gün sonra geçiyor. MRI vs temiz çıktı lütfen bana da yardımcı olun çok doktora gittim yoruldum Teşekkür ederim

  • Şikayetiniz sadece tek tarafta ise boyun bölgesinden başa ve yüze giden sinirlere iyileştirme amaçlı RF yapılabilir. 100 hastanın 80 ninde etkilidir. iki taraflıda yapılmaz. Dilerseniz 05462856646 numaralı telefonumuz ile irtibatlaşabilirsiniz. Geçmiş olsun

 17. Merhaba hocam benim sağ çene altından başlayıp suratımın yanına doğru bir ağrı var son zamanlarda sol alt çenemdede oluşmaya başladı bana yardımcı olurmusunuz

 18. Merhaba hocam. Dün akşam sağ gözüm kaş bölgesi ve elmacık kemiğimin olduğu yerde sızılı bir acı var. Kalktığımda yüzümün sağ tarağında şişlik gözümde küçülme vardı. Bu durum bi iki kez daha başıma geldi. Araştırırken böyle bir rahatsızlık olabileceğini gördüm. Cevap verebilirseniz çok sevinirim

 19. Merhaba Hocam, benim yüzümün sol tarafında küçük iz için yaklaşık 8 ay önce con….ubex jel kullandım ama çok az çünkü yanma, batma, kızarıklık,kaşıntı yaptı. Daha sonra dermatolog ec..ix m losyon verdi onu da az sürdüm kortizonlu olduğu için 3/4 kere sadece. Daha sonra Daha sonra dr nemlendirici kullanmamı söyledi kızarıklığı gitsin cilt bariyer onarımı olsun diye. Hocam kızarıklık büyük ölçüde gitti ve dermatolog cildin nemli dedi ama yüzümü her yıkadığımda o tarafım geriliyor gibi sanki yanma hissi oluyor bir de yumruk yemiş gibi ağrı oluyor. Nöroloji mr çekti trigimnal nevralji de görünmüyor dedi, benim 20’lik dişim vardı hatta sinire çok yakındı. Bu belirtileri(yumruk gibi ağrı, sanki uzunca çenemi açmışım gibi, kurululk hissi, gerilme, tahriş acısı) hatta o tarafta gözümün içi bile ağrı ve sanki kuruluk hissi oluyor. Elmacık kemiğim de dahi ağrı oluyor. 20’lik diş de yapar mi sizce

 20. Merhaba hocam ben bir yıla yakındır sağ elmacık kemiği göz ve dış bolgesinde yanma zonklama şeklinde bir ağrıyla mücadele ediyorum göz doktorou ve diş doktoruna gittim hiç bir sorun olmadığını söylediler sadece gömülü yirmilik dış olduğunu söyledi doktor ayrıca kulak burun boğaz doktoruna da gittim sinüsler temiz sadece burun kemiğinde eğrilik var dendi ağrı kesiciler yanıt vermiyor artık ağrı konuşma yetime kadar etkiliyor sorun sizce nedir

  • Tarifiniz nevralji hastalığı. Sitemizde detaylı anlatımı olan bu hastalığın tanısı bazen zor olabilir. Yazılarımda da belirttiğim gibi öncelikle ilaçlı beyin MR çektirmelisiniz. Ardından muayene ile atipik tipik ayrımı yapılmalı ve tedaviniz planlanmalı. Geçmiş olsun

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here