Trigeminal Nevralji Tedavisi Ankara

Trigeminal nevralji (TN), yaşam kalitesini çok fazla bozan, şiddetli ağrı ile karakterize, yüz bölgesinde bulunan trigeminal sinirin yangısıdır. Dayanılmaz ağrı nedeni ile yüksek intihar eğilimi oluşturması ile “intihar hastalığı” olarak da bilinmektedir.

Teşhisinin zor olması ve bulguların birçok başka hastalık ile karıştırılması nedeniyle hastalığın toplumda görülme oranlarının rapor edilene göre yüksek olduğu düşünülmektedir.

Geçmişten günümüze tedavisi ile ilgili yapılan tüm çalışmalarda ortak payda hastalığa ne kadar erken müdahale edilirse, hastanın ağrılarının azaltılma ihtimalinin o kadar yüksek olacağıdır.

Trigeminal sinir nerededir, görevi nedir?

Yüzdeki duyu hissini sağlayan sinirdir. Yüzün sol ve sağındaki ayrı sinirlerdir. Trigeminal 3 anlamına gelir. Çünkü her bir trigeminal sinir 3 dala ayrılır.

 1. dal: Göz çevresi
 2. dal: Üst çene, üst dudak, burun ve elmacık kemiği
 3. dal: Alt çene ve alt dudak

Olmak üzere üç bölgede üç ayrı dal vardır

Trigeminal sinirin görevleri nelerdir?

Her 3 sinir yayıldığı bölgenin duyu hissini iletir. Trigeminal nevraljide bu dallardan biri veya birkaçı hasarlanmıştır. En sık 3. Veya 2. dalda hasarlanma görülür. Bazen her iki dal birden hasarlanmıştır. 1 dal yani göz bölgesi tutulumu en nadir görülendir. Hangi dal tutulduysa hastanın ağrısı o bölgededir. Yüzün iki tarafında birden olması çok nadirdir.

Trigeminal nevralji nedir?

Yüz bölgesinin siniri olan trigeminal sinirin herhangi bir sebeple iritasyonuna bağlı ortaya çıkan ağrılı bir sinir hastalığıdır.

Yüzün sağ̆ yarısı daha sıklıkla etkilenir. Hastanın yüzünde; kulak, göz, dudaklar, burun, kafa derisi, alın, dişler ve çene gibi bölgelerin bir ya da birkaçında şiddetli ağrı ortaya çıkar.

Görülme sıklığı 50 yaş üzeri bireylerde daha sıktır. Kadınlarda erkeklere oranla 3 kat daha fazla görüldüğü bildirilmiştir.

Trigeminal Nevralji hastalığını çağrıştıran diğer kelimeler

 • Fothergill Disease
 • Tic Douloureux
 • TN
 • Trifacial Neuralgia

Trigeminal nevralji belirtileri nedir?

Çene, yüz ve bazen de göz bölgesinde, çok şiddetli çakma, zonklama, elektrik çarpması tarzında kısa süreli ağrılarla kendini gösterir.

Bu kısa süreli ve şiddetli ağrının ardından bir süre şiddeti azalmış ancak yine rahatsız edici bir ağrı devam edebilir. Ağrılar kısa süreli ataklar halindedir ve dayanılmaz derecede şiddetli olabilir. Rüzgâr, diş fırçalama, yüz yıkama, yemek yeme ile

ataklar tetiklenir. Hasta ağrıyı tetiklediği için yemek yiyemez, konuşamaz, diş fırçalayamaz olur.
Genellikle bu tip hastalarda ilgili bölgedeki diş̧ ya da dişlere kanal tedavisi yapıldığı hatta çekildiği görülür. Bu durum hem hastanın sağlıklı dişlerinin gereksiz ve yanlış̧ tedaviler görmesine yol açmakta hem de TN teşhisinin konulmasını geciktirmektedir.

Trigeminal nevralji sebepleri nelerdir ?

Trigeminal nevraljinin bir çok sebebi olabilir. Bunların bir kısmını samak gerekirse

 • Sinire damarın basması
 • Tümör basısı
 • MS (mulltiple skleroz) nedenleriyle olabileceği gibi
 • İdiyopatik yani belirlenemeyen nedenlerle de ortaya çıkabilir.

Trigeminal nevralji tanısı nasıl konulur?

Tanısı bulguların sorgulanması ve muayene ile konulur ancak nedenini ortaya çıkarmak ve başka hastalıkları ekarte etmek için mutlaka yakın zamanlı MR tetkiki yapmak gerekir. MS, tümör gibi trigeminal nevralji nedenlerini görebilmek için MR mutlaka ilaçlı çekilmelidir.

Ayrıca birkaç yıl önce TN tanısı alan ve ağrı atağı tekrar başlayan hastalarda da yeni MR tetkiki yaptırmak gerekir. Çünkü ilk atak ile ikinci atağın nedenleri farklı olabilir. Bu da doğru tedavi yöntemini belirlemekte hatalara neden olabilir.

Ağrının aşağıda listelenen dört koşuldan en az üçüne uyması tanısal bulgulardır;

 1. Çok şiddetli ağrı,
 2. Elektrik çarpması tarzında, sızlama seklinde, bıçak saplanması şeklinde ya da keskin tarzda ağrı,
 3. En fazla 2 dakika aralarla, devam eden ve tekrarlayan ani krizler halinde olması,
 4. Yüzün etkilenen bölgesinde normalde zararsız olan bir uyaran tarafından uyarılabilmesi

Trigeminal nevralji tedavisi nasıl yapılır? Tedavi yöntemleri nelerdir?

Tedavi yöntemi nevraljinin hangi nedenle ortaya çıktığına göre belirlenir. Örneğin tümör basısına bağlı ortaya çıkan nevraljilerde tedavi cerrahi iken, MS (multiple skleroz) da cerrahi tercih edilmez.

A) Trigeminal Nevraljide İlaç Tedavisi

Trigeminal nevralji tedavisinde öncelikle ilaç tedavisi uygulanır. Tedavide epilepside kullanılan ilaçlar ilk tercihtir. Epilepsi ilaçları düşük dozdan başlanır ağrının şiddetine göre gittikçe arttırılır. Gerekirse başka yardımcı ilaçlar da eklenir.

Ancak bazen ilaç tedavisi yüksek dozlara çıkılmasına rağmen ağrıyı dindirmekte yeterli olmayabilir. Bazen de bu ilaçlar ciddi yan etki ortaya çıkarabilir ve ilaç dozu arttırılamayabilir. Bu durumlarda öncelikle girişimsel tedavi yöntemleri ve bazen de cerrahi tedavi tercih edilir.

B) Trigeminal Nevralji İçin Girişimsel Ve Ameliyatsız Tedaviler

a) Radyofrekanstermokoagülasyon (RF)

İlaç tedavisi yeterli olmazsa veya ilaçlara bağlı yan etki ortaya çıkarsa en etkin tedavi yöntemlerden birisi radyofrekans termokoagülasyon (RF) uygulamasıdır. RF tedavisi ile trigeminal sinirin ağrıyı ileten lifleri kontrollü olarak yakılır ve ağrı ortadan kaldırılır.

RF ameliyathane ortamında uygulanır. Radyolojik görüntüleme kılavuzluğunda, özel bir iğne sinirin bulunduğu bölgeye ilerletilir. İğnenin yeri radyolojik olarak doğrulandıktan sonra radyofrekans enerjisi ile sinirin ağrıyı taşıyan lifleri kontrollü alarak yakılır. Bu aşamada ağrı hissedilmemesi için yüzeysel bir anestezi uygulanır.

RF uygulaması genel anestezi gerektirmemesi nedeniyle özellikle 50 yaş üstünde sık tercih edilen bir tedavi şeklidir.

Yeterli ve uygun bir tedavi yıllar süren ağrısızlık oluşturur. İşlem yaklaşık yarım saat sürer. Girişimden hemen sonra ağrı geçer. Ertesi gün normal yaşantıya dönülür. İstirahate gerek yoktur.

Uygulama sırasında görülebilecek en sık komplikasyon kanamadır. Kan sulandıran ilaçların önceden kesilmesi, kanma testlerinin yapılması ve girişimin dikkatle yapılması sonrası kanama riski de çok nadirdir.

Bölgenin mikrop kapması yine çok nadir bir risktir.

b) Mikrovasküler Dekompresyon

Beyin sapında sinir üzerindeki baskının ortadan kaldırılmasını sağlayan bu işlem, operasyonun büyüklüğü nedeniyle yaşlı ve sağlık durumu böyle bir girişim için uygun olmayan hastalarda tercih edilmemektedir.

En çok tercih edilen bu iki yöntem dışında balon dekompresyon, gama knife, cyberknife, kriyoterapi, gliserol enjeksiyonu gibi tedavi yöntemleri de vardır.

TRİGEMİNAL NEVRALJİ’DE MERAK EDİLENLER

Nevralji tedavi edilmez ise ne olur?

Tedavinin asıl amacı ağrının ortadan kaldırılmasıdır, günlük yaşantıya engel olacak şiddette ağrıya sebep olmuyorsa yapılan tedavi yeterlidir. Tedaviye ihtiyaç duymayacak şiddette ağrı oluyor ve rahatsızlık uyandırmıyor ise ağrı için tedaviye de ihtiyaç yoktur.

Tabi ki trigeminal nevraljiye neden olan patolojinin tedavi edilmesi gerekir. Örneğin trigeminal nevraljiye tümör veya MS hastalığı neden oluyorsa bu hastalıkların tedavisine devam etmek gerekir.

Hastalığım kendi kendine düzelir mi?

Ağrı şiddetli ise kendi kendine düzelmesini beklemek doğru olmaz. Ancak bazı dönemlerde artması bazı dönemlerde azalması karşılaşılan bir durumdur. İlaç tedavisi sırasında hiç ağrı yoksa ilaç dozu kısmi azaltılarak ağrı varlığı kontrol edilebilir.

Bazı dönemlerde ilaçların yüksek dozlarına ihtiyaç azalabilir. İlaç tedavileri gerekli olduğu dozda yapılmalıdır. Tedavide kullanılan tüm ilaçların kendine özgün yan etkileri olduğu için yeterli dozda kullanmak yan etki ihtimalini de azaltacaktır

Akupunktur Çözüm Olur mu?

Nevraljilerde akupunktur etkili olabilir ancak klasik trigeminal nevralji de akupunkturun etkinliği gösterilmemiştir. Tüm tedavi yöntemlerinde uygulayıcının başarısı ön plandadır. Cerrahi veya radyofrekans yöntemlerinde de uygulayan hekimin tecrübe ve deneyimi tedavinin başarısını mutlak etkileyecektir.

Akupunktur kesinlikle etkili olmaz demek mümkün değildir ancak klasik tedavide ilaçlar ve yeteri olmuyorsa radyofterakans tedavisi veya cerrahi tedavi tercih edilen tedavi yöntemleridir.

Her Yaşta Görülür mü?

50 yaş üstünde daha sık görülmesine karşın her yaşta trigeminal nevralji hastalığı görülebilir. İleri yaşlarda daha sık görülür demek daha doğru bir yaklaşım olacaktır.

Kadınlarda daha mı sık?

Evet istatiksel olarak kadınlarda daha sık ancak erkeklerde de görülme oranı hiç de az değildir. Kadın veya erkekte görülmüş olması tanısal anlamda birşey ifade etmez.

İlaçla tedavi mümkün mü?

Evet ilaç ile hastaların büyük bir kısmı tedavi olabilir. İleri tedavi yöntemleri ilaç ile ağrısı devam eden veya ilaç kullanımın hastaya yan etki oluşturduğu durumlarda seçilmelidir. Tedavide ilk seçenek ilaç tedavisidir.

İlaç tedavisi doğru planlandığı halde hastanın halen şikayetleri devam ediyorsa radyofrekans tedavisini planlamak gerekir.

Bitkisel yöntemlerin faydası olur mu?

Direkt olarak bitkisel yöntemlerin tedavi de yeri yoktur; ancak enflamasyonu azaltan, stresi azaltan, doğal ağrı kesici olan bitkisel tedavi yöntemlerini de hiç etkisi yoktur diye kestirip atmak doğru olmaz. Hastaya fayda ediyorsa kullanılabilir.

Bitkisel tedavi yöntemlerinin de bir ilaç olduğu, ilaçlar gibi yan etkilerinin olabileceği unutulmamalıdır. Yüksek miktarda alınan her besin bazen zehir etkisi yaratabilir ve ne yazık ki bu bitkilerin çoğunun bilimsel araştırması yapılmadığı için oluşan yan etkilerin alınan bu bitkisel ilaçlara bağlı olduğu bilinmeyebilir.

Bitkilerdeki iyileştirici gücü kullanan fitoterapi, aromaterapi gibi doktor kontrolünde yapılan tedaviler tamamlayıcı kullanılabilir bitkisel tedavi yöntemleridir.

Tanı ve tedavi için hangi branşa, hangi doktora başvurmalıyım?

Nöroloji veya ağrı tedavisi ile uğraşan doktorlara başvurmanız doğru olur. Nöroloji doktorunuz ilaç tedavinizin düzenlenmesinde, ağrı tedavisi ile uğraşan doktorunuz ise ileri tedavi yöntemlerinin planlanmasında etkin olacaktır.

Yine bu her iki branşta da ilgi alanı trigeminal nevralji olan doktorları seçmeniz daha faydalı olacaktır. Her nevralji trigeminal nevralji değildir ve ayırımının çok iyi yapılması gerekir. Örneğin atipik fasiyal nevralji hastalığı trigeminal nevraljiye çok benzer ancak tedavisi çok farklıdır.

Ne zaman doktora başvurmalıyım?

Yukarıda bahsedilen şikayetler olduğunda ve 1 hafta gibi bir süre devam ediyorsa mutlaka doktora başvurmalısınız. Trigeminal nevraljinin çok büyük bir kısmı idiyopatik (nedeni belli olmayan) gurupta olsa da nevraljiler kanser veya nörolojik ilerleyici hastalıkların ilk bulgusu olabilir. Çok gecikmeden nevralji nedeninin ortaya konması, tanının netleşmesi gerekir. Tedavi teşhis edilen tanıya göre yönlendirilir.

Trigeminal Nevraljide ne zaman cerrahi tedavi tercih etmeliyim?

Trigeminal nevralji nedeni beyin içinde yer kaplayan ve trigeminal sinire bası oluşturan kitle, kanser, tümör olduğu durumlarda cerrahi tedavi yapılmalıdır. Kitlenin çıkartılarak ileri tedavi basamakları planlanmalıdır. Bunun dışındaki nedenlere bağlı trgeminal nevraljilerde cerrahi ilk tercih değildir.

Örneğin idiyopatik trigeminel nevralji veya MS e bağlı trigeminal nevralji daha sık görülür ve bunlara ilaca yanıt yoksa radyofrekans tedavi yöntemleri daha ön planda yer almaktadır.

Neden Radyofrekans tedavisi tercih edilir?

Açık cerrahi ile karşılaştırıldığında başarı oranları benzerdir. Trigeminal nevralji ilerleyen yıllarda tekrarladığında radyofrekans tedavisi tekrar edilebilirken aynı hastaya tekrar cerrahi yapmak oldukça güçtür. Cerrahi 8-10 saat, radyofrekans tedavisi 30-45 dakikalık bir uygulamadır.

Cerrahi de 8-10 saat genel anestezi uygulamak gerekirken radyofrekans uygulamasında sedasyon denen hastanın ağrı ve bilincinin yüzeyeleştirilmesi yeterli olur, bu da genel anesteziye bağlı risklerden kaçınmamızı sağlar.

Tedaviye rağmen iyileşme sonrası hastalığım yeniden tekrarlar mı?

Radyofrekans tedavisi de yapılsa cerrahi tedavi de yapılsa nevralji yıllar içinde tekrarlayabilir. Cerrahi tedavi sonrası tekrar ile radyofrekans tedavisi sonrasının tekrarlama ihtimali arasında fark yoktur.

Nevralji ağrım tamamen kaybolacak mı?

Evet ağrınız çok büyük bir olasılıkla kaybolacak. %1 ihtimalle ne yazık ki ağrınızın hiç geçmeme ihtimali var.

Sonuç olarak ; İntihara sebep olabilecek kadar şiddetli ağrılara neden olan trigeminal nevraljinin öncelikle tanısın doğru ve hızlı konulması; doğru tedavinin seçilmesi ve uygulanmasının deneyimli ellerde yapılması yüz güldürücüdür.

O şiddetli ağrıdan aynı gün kurtuluyor olmak hastalar tarafından yeniden dünyaya gelmek olarak tanımlanmaktadır.

Trigeminal Nevralji ağrısı nasıl yatışır:

Çok ağrılı olabilen bir hastalıktır. En kuvvetli ağrı kesiciler bile etkisiz olabilir. En etkili ilaçlar epilepsi tedavisinde de kullanılan özel ilaçlardır. Bazen bu ilaçlar bile ağrıyı yatıştırmaz. Bu ilaçlar bazı hastalarda yan etkilere neden olabilir ve kullanılamaz.

İlaçları kullanamayan veya kullansa bile ağrısı devam eden hastalarda rayofrekans tedavisi gibi etkin yöntemler kullanılması gerekir.

Elmacık kemiğinde ağrı yapar mı:

Evet elmacık kemiği, dudak, burun, çene gibi bölgeler ağrının en sık görüldüğü bölgelerdir.

Yüz titremesine sebep olur mu:

Yüz titremesi trigeminal sinirin beklenen bir bulgusu değildir. Yüz titremesi genellikle hemifasial spazm hastalığının bulgusudur.

Alkol belirtileri arttırır mı:

Alkol kullanımı ile trigeminal nevralji arasında direkt bir bağlantı yok. Ancak alkolün vücuttaki tüm sinirler üzerinde zarar verici etkisi olduğunu unutmamak lazım. Ayrıca kullanılmak zorunda kalınan ilaçların alkol ile etkileşimi olur. İlaçların yan etki yapma olasılığını arttırır.

Kulakta ani bıçaklanma hissi oluşur mu:

Evet kulakta bıçaklanma, elektrik çarpma hissi yapabilir. Ancak tek başına kulakta genellikle olmaz. Çene bölgesi ve kulakta birlikte olabilir. Trigeminal nevralji haricinde başka hastalıklarında kulakta bu hissi yapabileceğini bilmekte fayda var.

Kulak yoluna ait bir hastalık tespit edilemezse auricular nevralji akla gelmelidir. Nadir görülür ancak trigeminal nevralji gibi ağrılı bir hastalıktır. Kulak çevresinde bıçak saplanması, elektrik çarpma hissi olur.

Yüz ve yanakta karıncalanma, uyuşma yapar mı:

Trigeminal nevraljide ağrı öncesi karıncalanma hissi olabilir ancak uyuşukluk beklenen bir durum değildir. Tek başına uyuşukluk ise kesinlikle trigeminal nevralji bulgusu değildir.

Ankara da bulunan muayenehanemizi 05462856646 nolu telefondan arayarak randevu alabilir veya iletişime geçebilirsiniz.

252 YORUMLAR

 1. Kolay gelsin. Ameliyat olduğum halde ağrılarım gecmedi. Tramiginal Nervalji hastasıyım sizden nasıl bir bilgi alababilirim acaba.

   • Kızınızın öncelikle ameliyat olması gerekiyor mu , gerekmiyor mu bunu tespit etmek gerekir. Olması gerekiyorsa hangi tip operasyon gerektiğini belirlemek lazım. Bizi arayın bilgi verelim. Geçmiş olsun.

    • Gamma knife tedavisi olacağım yakın zamanda önceden ameliyat oldum fakat 2 sene sonra tekrarladı yani 1 ay once fln agrilarim tekrarladi ilaçlar fayda etmedi yakin zamanda gamma knife tedavisi olacağım acaba başarı orani nedir riskleri nedir ve kurtulabilir miyim?

     • Trigeminal Nevralji tedavisinde Gama knife tedavisi bizim uyguladığımız ve tercih ettiğimiz bir tedavi yöntemi olmadığı İçin bu konuda size yanıt verememiz doğru olmaz. Şimdiden geçmiş olsun.

 2. Gecen hafta başladı nevralji denıldı henuz ılaç. A başlanması ama agrı kesıcı ıcımce gecıyor nevraljıde agrı kesıcı etkı etmez denıyor dogrumu necraljı olmayabılırmı

  • Nervalji de gerçekten klasik ağrı kesiciler pek etlili olmaz. ! hafta daha ilacınızı kullanın. Rahatlama olmazsa hastalığınızın tanısı için sizi görelim

 3. MERHABALAR, 8 AY ÖNCE BİR SABAH AĞRIYLA UYANDIM SOL KULAĞIMDA BAŞLADI 2.GÜN YİNE SOL TARAFIMDA BAŞIMIN ÜST KISMINDA AYNI AĞRI DEVAM ETTİ DİŞ SANILDI ÇEKİLDİKTEN SONRA AĞRI DEVAM EDİNCE NOROLOJİ UZMANINA GÖRÜNDÜM NEVRALJİ OLDUĞUMU GEÇİCİ BİR ŞEY OLDUĞUNU SÖYLEDİ VE T*EGRAXXXX İLACI VERDİ VE AĞRIM GEÇTİ. BİR AY SONRA TEKRAR BAŞLADI AĞRIM VE AYLARDIR HER GÜN ŞİDDETLİ ŞEKİLDE VURAN AĞRI ATAKLARI GEÇİRİYORUM GÜNLÜK YAŞANTIMA DEVAM EDEBİLİYORUM AMA O AĞRI ARTIK BİR PARÇAM GİBİ HER GÜN BENİMLE VE KALITSAL BİR AĞRI GİBİ DEVAM EDİYOR. PROF DR KAS AĞRISI OLDUĞUNU KESİNLİKLE NEVRALJİ OLMADIĞINI SÖYLEDİĞİ İÇİN T*EGRATXXX İLACINI ZARARLI OLDUĞUNU SÖYLEYEREK BANA BIRAKTIRDI TAVSİYESİ ÜZERİNE FİZİK TEDAVİ GÖRDÜM AĞRILARIMI GEÇİRMEDİ. TOMOGRAFİMDE SİNÜS BÖLGESİNDE MUKOSAL KİSTLER GÖRÜNDÜĞÜ YAZIYOR AĞRILARIMIN SEBEBİ BU OLABİLİR Mİ? BANA YARDIMCI OLABİLİR MİSİNİZ? AĞRILARIM ARTIK SAĞ TARAFIMDA DA BAŞLADI GÜN GEÇTİKÇE DAHA DA İLERLİYOR GİBİ HİSSEDİYORUM.

 4. Merhaba 2 ay önce trigeminal nevralji teşhisi konuldu. ilaç tedavisine başlandı ve kısa bir sürede ilaç dozu arttırılmak zorunda kaldı. T*** 200 mg sabah iki akşam 1 olmak üzere kullanıyorum. bir tanede dulXXX kullanıyorum buna rağmen atak çok hafifte olsa kendisini hissettiriyor. ilaçlar çok halsizlik ve uyku hali yapıyor. uyuşmuş bir halde geziyorum. Ayrıca eklemlerimde düşük dozlarda ama farklı kasılma yada tepki şeklinde birşeyler hissediyorum. bana biraz kontrolsüzlük gibi geliyor. ilaç dışında başka tedavi yöntemi uygulanabilir mi.

 5. merhaba:
  Annem 68 yaşında yaklaşık 13 yıldan beri meniere hastası bununla birlikte son bir yıldan beri yüzünde çene altında ve üstünde ağrılar vardı, kendisine trigeminal nevralji hastalığı olduğu söylendi ve ilaç kullandı yüz içesine iğne yapılarak tedavi denendi ama bir sonuç alamadık halen atakları şimşek çarpar gibi 2-3 günde bir geliyor. sizden bilgi alabilir miyim?
  Kullandığı İlaçlar: TXXXX-NXXX 400- CXXX (Burun içersine damla)

  • Gasser radyofrekans (ameliyatsız tedavi yöntemi) uygun tedavi yöntemi olur. Ancak net kararı hastanızı gördükten sonra verelim. İlaçlı beyin MR ı ile birlikte hastamızı değerlendirelim. Geçmiş olsun

 6. 7/8 aydir ani bag agrilari ve ensemde agirlik hissettiriyor. Agrilar cok kisa sureli ve siddetli. Tomografi cekildim ama henuz sonucu gösterip cevap alamadim. Sizce bu nedir.

  • Merhabalar.
   Araliklarla tekrarlayan ama artik saçlarımi yolduracak kadar şiddetli ağrılarım var. Sol kulak bölgemde bazen başıma/alnima vuruyor bazen sol çenemin altina kadar iniyor. Kulaj iltihabi diye düşündüm ama bisey olmadigi gece uykuda dişlerimi sıktıgım icin oldugu söylendi. Başımı bile hareket ettiremiyorum. Konusamiyorum gulemiyorum. O kadar siddetli ve ataklar halinde geliyor ki ne yapcam hangi bölüm doktoruna gidip muayene olacam bilmiyorum. Delirmek üzereyim. 34 tane ameliyat oldum aci eşiğim cok yuksek ama buna dayanamiyorum. Yüzümde uyuşma filan yok ama sol kulak ve cevresine parmak ucumu bile degemiyorum. Zonkluyor. Nolur bana fikir verin hangi bölümle görüşmem gerek.

   • KBB, nöroloji muayene ve tetkikleriniz ile çözüm bulamadıysanız tabi ki sizi görelim, yardımcı olalım. 05462856646 nolu numaradan bizi arayın. Geçmiş olsun.

 7. Merhaba
  Babam 51 yaşında 20 yıldır MS hasatası yaklaşık bir yıldırda tirigeminal nevralji hastası. Şu ana kadar hiç bir müdahale yapılmadı ama ağrıları halen ara ara geliyor.
  Kullandığı ilaçlar: TXXXX 400mg(günde 3 defa alıyor)
  NXXX 600mg(günde 2 defa) ilacın son dozunda yine ara ara ağrıları oluyor. Bunun hakkında Bilgi alabilir miyim? Ne yapılması gerekiyor

 8. 20 lik diş çektirdim 3 yıldır yüzümun sağ tarafında şiddetli ağrılar var trigimineral nevralji teşhisi konuldu 2 yıldır ilaç kullandım fayda vermedi yardımcı olursanız sevinirim kolay gelsin birde adresinizi alabilir miyim kolay gelsin

  • Trigeminal nevralji de ilaçlar yanıt vermediyse mutlaka sizi görelim ve radyofrekans tedavisi için uygun musunuz değerlendirelim. Geçmiş olsun.

   • 2015 yilindan beri ms hastasiyim ayni zamanda trigeminal nevralji hastasiyim simdiye kadar kullanmadigim ilac kalmadi fakat agrilarim gecmedi ne yapmami onerirsiniz

   • 2014 yılında geçirdiğim beyin kisti ameliyatından sonra beynimin ortasında elektrik çarpma hissi saniyelik girip çıkıyor ve bazende beynimde çekilme hissi oluyor bu zamana kadar tedavisi be tanısı konulamayan bir hastalık. Hergün oluyor bu hastalıkla yaşamak artık son bulsun istiyorum. Neye göre nevralji tanısı koyuyorsunuz. Okuduklarımla acaba Merkezi nevralji olabilir mi diye düşündürdü beni.bana yardımcı olur musunuz artık bir ismi konsun tedavisi de bulunsun istiyorum

    • Ne yazık ki bazen nevraljilerin tedavisi çok zor olabiliyor. Tetkikleriniz ile sizi değerlendirip yardımcı olmaya çalışalım. Geçmiş olsun
     0546 285 66 46 ( Randevu ve İletişim için )

 9. merhaba,ben 11 yıldır MS hastasıyım ve 5 yıldır Trigeminal Nevralji teşhsi konuldu. bu süre içerisinde RF yaptırdım fakat 1,5 yıl sonra ağrılarım tekrar başladı. şu anda Txxx 400 günde 3 defa kullanıyorum.o da dengemi çok bozuyor. ağrılarım çok fazla oluyor. ne yapabileceğim konusunda bana yardımcı olur musunuz?

  • Emine hanim sorulariniza cevap alabildiniz mi bende 4 yildir ms hastasiyim ve 4 yildir teigeminal nevralji hastasiyim durumumuz ayni oldugu icin size soruyorum umarim derdinizin devasini bulmussunuzdur

   • Merhaba hocam ben 4 ay önce tanıştım nevralji ile önce diş diye diş hekimine başvurdum yapılan incelemeler de dişim olmadığı nevralji olduğum söylendi kbb sevkedildim orda bana t** verildi ilacı kullandığım halde ağrılarım geçmedi hayya dahada arttı bu sefer beyin cerrahına sevk edildim orada ilaçlı MR Çekildim nevralji var fakat sünizit var o da bası yapar dendi ben yine kbb döndüm ve ordanda algoloji orası da troit olabilir dedi genel cerraha genel cerrah troit var fakat sakıncalı değil oraya bası yapmaz dedi yani ben ordan oraya savrulup duruorum ilacımı kullandığıö halde her zaman kendini hissettiren bi ağrı zaman zaman dahada şiddetli devam etmekte yemek yiyemiyorum konuşamıyorum yüzümün sağ tarafı nerdeyse tamamı ağrıyor ve ben izmirdeyim araştıröalarım sonucu izmirde bu hastalıkla ilgilenen bir hekim bulamadım yok muş zaten nasıl bir yol izleyebilirim ne yapabilirim yaşantımı işimi çok etkiliyor

   • İsmail Bey ben hala ağrılara yaşamaya devam ediyorum. 5 ay önce gama knife yaptırdım. O da fayda eymedi. Ne yapacağımı bilmiyorum. Siz bir çare buldunuz mu?

  • Tek bir dişimde ara ara sancıya benzer bir ağrı oluşuyor sonra geçiyor ama bir kaç gün sonra yine oluyor. dişimde acaip derecede hassas bu trigeminal nevralji olabilir mi?

   • Sadece dişte olup yüze yayılmıyorsa hemen trigeminal nevralji düşünmek çok doğru olmaz. Trigeminal nevralji alt veya üst çeneye oradan da dişlere yatılan Çakar tarzda şiddetli bir ağrıya neden olur. 05462856646 numaralı telefondan iletişime geçerek Mr’ı gönderebilirsiniz. Geçmiş olsun.

    • Tekrar rahatsız edicem ama bu hastalıkta diş soğuk ve sıcak sudan etkilenir mi ve kizarma olurmu sizce. Yoksa benim ağrım diş kaynakli olabilir mi?

     • Soğuk ve sıcaktan her iki durumda da etkilenme olur. Trigeminal Nevraljide kızarma olmaz.

 10. Merhaba eşim de 4yıldı önce diş ağrıları ile başladı dil doktorlarına gittik fayda olmadı diş doktorumuz nörölojiye gitmemizi önerdi doktora gittiğimizde MR istedi MR sonrası sağ kulak arkasında tümör olduğu tespit edildi gamme knife yapıldı 4yıl önce 1yıl nevralji ağrısı yoktu sonra tekrarladı Ankara’da bir proförsöre 3 defa radyofrekans tedavisi uygulandı bir kaç ay geçiyor ama tekrar nüksediyor en son 2018 Temmuz ayında işlem yapıldı ne yapmamız lazım eşim çok acı çekiyor

 11. Merhabalar hocam. Uzun bir hastane gezintisinden sonra Prof. Dr. Eşime paroxysmal hemikrania teşhisi koydu. Küme Baş Ağrısı kategorisinde değişik ilaçlar denedi en son indo*metazin ihtiva eden En** verdi. İşte bu Paroksismal Hemikrania yı Trigeminal Nevralji’den ayıran ilaç dedi ve teşhisi koydu. İlaç ağrıları tedavi etmiyor ama atak sayılarımızı düşürdü. Algoloji denedik, akupunktur denedik ama geçici.
  Ağrı aynı elektrik çarpması ve zonklama tarzında. Okumadığım makale kalmadı Trigeminal Sinir ile alakalı. Bazen göz yaşı geliyor gözü kızarıyor, bazen şakaklarında bazen de dişlerinde.
  > Bizim ne yapmamız gerektiği ile ilgili veya ne yapacaklarınızla ilgili bilgilendirirseniz sevinirim.

   • Merhaba, bir suredir gözumde ve goz cevremde yanma batma karincalanma hissi var. Bugun bu hisler sag tarafimda yüzume alnima yansımaya başladı gece sağ şakağimda siddetli bir agri vardı. Yanaklarim goz kapalarim ve kulagim da dahil olmak uzere yanma batma gibi bir durum var cok rahatsız edici. Basimda da biraz agri var. Uykusuzluk yorgunluktan vs diyerik bir suredir surekli dinleniyorum ama gecmiyor. Corona nedeniyle hastaneye de gitmek istemiyorum. Araştırırken de bu rahatsizligi buldum bendeki durum da boyle bir sey olabilir mi merak ediyorum.

    • Trigeminal nevralji için şikayetleriniz çok tipik değil. Devam ederse detaylı tetkik ve muayeneniz sonrası karar vermek daha doğru olur. Geçmiş olsun.

 12. hocam selamlar 15 20 yldır alnımın ve ıkı kaşim ortasında basnç hissi ve içeriye doğru gerilme sol üst damagımda sızlama yanma ağrı sol kulak içinde ağrı sol yanak ve dudaklarda sızlama yanma karıncanlanma sol gözümde sulanma sol buru n içinde sızlama akıntı sol şakakta ağrı sızlama sol üst dişerimde ağrı zonklama gibi şikayetker doktoragidiyorum depresyon diyip yolluyor lar 20 sene cıpralex içtim ama olmuyor özellikle üzüntü ve sıkıntıda ve gırıp olduğumda sikayetlerim 10 kat artıyor artık ölümeyi isteme pozisyonuna geldim erzurumdayım hekimlerin ilgilendiği yok şikayetlerimi dinlieyip ilça yazıp yolluyor lar ne yapmam lazım lütfen yardımcı olurmusunuz
  bu şikayetler geçmeyince depresıf oluyorum yemez içmez hayata küskün ilgisiz zevksiz ağlamalı günler böyle geçip gidiyor ( 20 yıl önce bir kavgada sol göz kemiğimde kırılma sol elmacık kemiğimde çokme oldu zıgoma farktörü ameliyatı oldum sol şakagımdan girip ameliyatı yaptılar ) bana bir yol gösterin lütfen teşekkür ederim ayrıca her yıl depresyon atakları geçiriyorum bütün şikayetler hep soltarafımda

 13. 15 yıldır Trigiminal Nevralji hastasıyım 3×400 bazan 4c400 bu günlerde 5-6×400 t** kullanıyorum Ameliyata karar verirsem ki artık düşündürüyorum nerde kaça ne şekilde olabilirim Kocaeli Izmitte ikamet ediyorum

 14. Hocam 3 ay önce alt çenede başladı ağrımız sonra üst çene 2 adet alt ve üst 20 lik dişler gitti sonra nöroloji uzmanına gittik mr çekildi mr temiz göz dr na gittik yüzeysel ultrason çektirdik hepsi normal geldi dr nevralji teşhisi koydu epilepsi ilacına başladık yanında 2 adet daha ilaç verdi bir tanesi kortizon ilaçları kullanırken sorun yok ama takviye ilaçları bitince ağrı hemen başlıyor ve öğleden sonra aynı saatlerde başlıyor yaklaşık 4 yada 5 saat kadar sürüyor hocam bu ağrı aynı saatlerdemi başlar gece sabah herhangi bir ağrımız yok hergün saat 14.00 -15.00 gibi başlıyor başka bir öneriniz varmı yoksa teşhis doğrumu nevralji kesinmi yani ağrımız uzun sürüyor bu yüzden merak ettim saygılar teşekkür ederim.

   • Teşekkkür ederim hocam
    Elektrik çarpması tarzında, sızlama seklinde, bıçak saplanması bu şekilde başlamıyor bizim ağrımız yavaş yavaş başlayıp 1 saat sonra dayanılmaz oluyor bu şekilde de olabilirmi nevralji merak ettim

     • Teşekkür ederim.hocam ner uda sabah 600 akşam 600 mg alıyoruz nimes isminde de günde 1 adet ilaç alıyoruz önce flandatin isminde bir ilaç vardı bu ilacı kullanırken ağrımız olmuyor ama dr muz bu kortizol bunu kullanmayın dedi ilacı bıraktığımız zaman ağrımız hergün oluyor sizin önerebileceğiniz başka bir ilaç varmı hocam yoksa ner**uda ve nimese devam edelim mi bu iki.ilacı kullanırken ağrımız sürekli oluyor saygılar hocam Allah razı olsun

 15. İYİ GÜNLER YAKLAŞIK 1 SENEDİR BU AĞRIYI ÇEKİYORUM HEP DİŞTEN DEDİM MR ÇEKİLDİ BİRŞEY ÇIKMADI AMA BENİM AĞRIM SÜREKLİ DEĞİL SADECE AYDA 1 KEZ 3 GÜN SÜREN VE BİRDEN BİTEN BİR AĞRI SOL ÜST AZI DİŞİMDEN BAŞLAYIP SOL GÖZÜM VE VE ALNIMIN SOL TARAFINDA BİTİYOR DAHA SONRA 3-4 GÜN SONRA REGL OLUYORUM DR TRİGİMİNAL NEVRALJİ OLDUĞUNU SÖYLEDİ T** SABAH AKŞAM 1 VE DUXSET GÜNDE 1 DEFA 6 AYDIR KULLANIYORUM İLAÇLARI AĞRI GÜNLERİNDE YİNE AYNI ŞEKİLDE DEVAM EDİYOR Bİ FARK GÖREMEDİ ÜSTELİK ARTIK AĞRI ZAMANLARI MİDE BULANTISI VE İSTİFRA DA EKLENDİ SİZCE NE YAPMALIYIM BUGÜNDE UFAKTA AĞRI BAŞLIYOR GİBİ

 16. Merhaba benim adım serdar suçeken 2015 yılından bu yana trigeminal nevralji icin tedavi goruyorum en son hastanede 6 hafta sure ile lid***ain ve 300 ml serum verildi hergun lirika 150 lar**xsil 25 lustural 100 se**qual olmak uzere bu ilaclari kullanmaktayim fakat buna ragmen şuan sol tarafimda olan agri sol kulagimda sol cene altinda gecmeyen surekli bur agriya sebep olmakta sizden ricam sitenizde gordugum radyofrekans dalgalari ile yapilan yontem icin hem bilgi almak ve sizde tedavi gormek istiyorum tel.num.0530 601 36 25 iyi gunler

 17. İyi günler doktor bey Trigeminal Nevraljiyle geçen yıl tanıştım gerçekten çok değişik bir hastalık diş ağrısı diye gittim antibiyotikler içtim ağrı geçmedi doktor ben seni bu ağrıdan kurtarayım dedi diş çekildi ama yine arada ağrılarım oluyordu başka bir diş doktoruna gittiğimde Trigeminal Nevralji olabileceğini söyledi nürolojiye git dedi gittim ve tanı kondu mr çekildi temiz çıktı ve t–otel kullanmaya başladım ağrıyı geçirmedi dozaj arttırdı yan etkisi yapınca ilacı bırakıp Ege Üniversitesi Algoloji bölümüne gittim ilk önce ağrı olan bölüme iğne yaptılar bir hafta iyiydim tekrar ağrılar başlayınca Radyo frekans uygulandı (bu arada ilaçlı mr çekildi temiz çıktı ) İlaç olarak Tril**tal kullanıyorum 300 mg ağrılarım yok diye sevinirken bir haftadan beri bu sefer sağ üst çenemdeki bir dişim de çakmalar hissettim aynı şekilde (diğeri sağ alt çenemdeydi) doktora gittim film çekildi çürük yok dedi hikayemi anlattım Ege Üniversitesi diş bölümüne git dedi sizce Algoloji bölümüne gitmem mi gerekir bu tarz rahatsızlık farklı yerlerde nüksedebilir mi şimdiden çok teşekkürler Allah bu rahatsızlığı yaşayan herkese yardımcı olsun.

 18. ANNEMİN YAKLAŞIK 4 SENEDİR TRİGEMİNAL NEVRALJİ RAHATSIZLIĞI VAR. GABATEVA 800 MG TE**ETOL 400 MG KULLANIYOR SABAH AKŞAM BİRER TANE VERİYORUZ. ANCAK GÜN İÇİNDE GENE DE ŞİMŞEK ÇAKMASI TARZINDA AĞRISI OLUYOR.YANINDA EK BİR İLAÇ YA DA BİR TIK YÜKSEK DOZ KULLANMAMIZI TAVSİYE EDER MİSİNİZ.

 19. 36 yaşındayım 4.5 yıldır trigeminal hastalığı tesisi konulan biriyim.txxxxx kullaniyorum en son 1600 dozdayım. Ağrılarım benim için hayatımın bir gevreğiymiş gibi oldu. Mesleğimi bu ağrılar sebebiyle bıraktım. Artık bu ağrılardan kurtulup
  meslegime ve normal hayata dönmek istiyorum. Ama ameliyat olanların olumsuz yorumları beni korkutuyor.

 20. Bu yakma işleminde yüzde hissizlik oluyor mu uygulama sonrası sıcak ve soğuk hisleri yok oluyor mu annem 2 kez ameliyat oldu ama hiç bir faydası olmadı

  • yüzde hisde kısmen azalma olabilir ama sıcak soğuk hissi kaybolmaz.%90 başarılı bir uygulamadır. Annenize yapılan muhtamel olarak farklı bir işlem. Geçmiş olsun.

  • Evet var. Hiç tekrar etmeyen hastalar da var ama bazı hastalarda tekrar edebilir. Bozuk sinir yakılsa da tekrar canlanabilir ve şikayetler yıllar sonra tekrar başlayabilir. Geçmiş olsun.

 21. Dizin yan tarafında 2 dakika süren 4 kez bıçak saplanıp çekilir gibi şiddetli ağrı hafif elektrik çarpması hisside oldu ama tamamen geçti 3 gün önce bu günde Daha az şiddetli olmakla birlikte bir kez aynı durumu yaşandı. 44 yaşında erkek kalpte 1 stent var. Sebebi ne olabilir nevralji olabilir mi

 22. Kulak ic kismindan göz kapagima ve göz altima yayilan bir agrim var eskiden azdi ama giderek artti hergun var atak seklinde degil yanma seklinde cenemde de oluypr ve kafa arkama vuruyor 27 yasindayim bu hastalik olabilir mi

 23. Üst çeneden 2 adet diş çektirdim çektirdiğim yerler 3 yıl oldu ağrıyor özellikle geceleri nörölöji 2 ve 3 ilaç kullandırdı ama ağrılar geçmedi neden olabilir

 24. Henüz cevap alamadım Okan Bey. Ağrılarım hala çok şiddetli şekilde devam ediyor malesef. Hocam RF i adanada yaptırmıştım. Tekrar yaptırabilir miyim sizin yanınızda. MS hastasıyım.

 25. Merhabalar merak ettıgım bır durum var yaklasık 10 gundur kafamın arka tarafı sadece sag kısmı olmak uzere ara ara sıddetle artan bır agrı soz konusu tek tarafda oldugu ıcın bunun ısmını ve napmam gerektıgını henuz bulmus degılım her gun bu agrıyı cekıyrm bu me olabılır .

 26. Merhaba hocam 2009 da başlayan yüzümün sağ tarafındaki şiddetli ağrılarla diş hekimi çene cerrahı kbb uzmanı ortapedi derken 2012 yılının sonunda nörolojide trigeminal nevralji teşhisi kondu ve t** 800 mg 8 ay kullandım daha sonra bıraktım iki hamilelik yaşadım ard arda ilkinde ara ara ağrılar olsada tahammül edebiliyordum.ikinci hamileliğimin 4 ayında ağrılar tahammül edilmez duruma gelipte ilaçta kullanamayınca algolojide müdahale edildi 8 ay sonra ağrılarım şiddetli bir şekilde tekrar başladı. şuan 800 mg t** kullanmama rağmen her yaz dönemi ataklarım oluyor ve yaşam kalitemi çok düşürüyor.Bana ne önerebilirsiniz şuan 40 yaşındayım ve 29 yaşından bu yana bu ağrıları yaşamak beni bir hayli yordu.

 27. Hocam merhaba. babam 63 yaşında 10 yildir trigiminam nervalji hastasi 10 yildir Tri***tal 300 kullaniyor. Artık atakları iyice cekilmez oldu ve günde 2 kere kullanırken bu süreç de 4 kez bu ilacı kullanır hale geldi. Artik yemek de yiyemiyor cok aci çekiyor. Babam kalp hastasi ve kan sulandirici kullanmakta. Biz artik ilaca tepki vermiyoruz. Bir şekilde bu ihtiyacimiz var gibi. Lakin kamu hastahanelerinde dr.lar kan sulandırıcı kullandığımız için operasyona yanaşmıyorlar. Size gelmek istiyoruz. Lakin babam emekli ve maliyet konusunda ozel doktor kaygimiz var. Bize fikir verebilir misiniz? Tel no: 0555 804 8238. Saygılarımla

 28. Ust çenemde kanal tedavisi olan dişim ve yanindaki 3 dişimde müthiş sizlamalar basladi. durudrken degil ama birsey sey yiyip icerken yada agzima hava gironince bile cok fena sizliyor. En cok da saglam olan disimin altinda sizlama oluyor.Dis doktoruna gittim curuk olmadigini soyledi. Apse olabilir dedi antibiyotik verdi. Buradaki yorumları okuyunca bendeki de acaba bu hastalik belirtisi ya da baslangici olabilir mi diye sormak istedim

 29. hocam meraba yaklaşık 1 yıldır aniden yüzümün sağ bölgesine özellikle kulağıma aniden elektrik çarpma hissi geliyor sonra gü-n boyunca aralıklarla devam ediyor bazen günlerce süsüryü sonra 6 7 ay hiçbişey olmuyo suan yeniden başladı diş etim şişmeye başladı birden doktora gittiğmde tipik diş ağrısı denildi fakat benim bütün sıkıntılarım nevraljiyi gösteriyo lütfen yardım edin

 30. Günaydin benim ayaklarimda atak parmaklarimda şiddetli bıçak saplanmasi elektrik carpmasi üşüme hissi sanki biber surmussun gibi yanma var dün doktorum t** basladi lirika ve gabateva kullandim ama artik onlarda etkilemiyor ağrılarım cok siddetli bazen ellerimde oluyor bazen bacaklarima dizlerime kadar çıkıyor sanki milyonlarca igne batiriyorlar yardimci olyrmusunuz telefonum 505 5494009

 31. Merhaba 41 yaşındayım
  Benim de 4_5 senedir sol göz kapağında baslayan bir kasılma vardı
  .o zamandan beri nöroloji göz diş dr.larima gittim.mr tomografi çekildi
  Ayrica gömülü 20 lik diş çekildi. Hala geçmedi yuzumdeki ağrı
  Elektrik çarpması gibi kasilma gibi
  Yüzümü kapatma ihtiyacı hissediyorum. Gözlerim ćukuruna girdi
  Yüzüm küçüldü şekli bpzuldu
  Bu sekilde araştırırken mr sonucumda atv tespit edildi. Fizim tedavi dr
  Da şikayetlerime göre trigeminal nevrlji teşhisi koydu.fakat ben aynı zamanda endometroum hastasıyım
  Beyaz kurem de düşük bazen
  Ve teg**tol verdi fakat ilikleri baskilayacagini söyledi. Lütfen yardımcı olun

 32. 12 aydır TN teşhisi ile ilac tedavisine basladim. 12 aydir agrim yoktu. Fakat 5 gundur yine agrilarim tetiklenmeye basladi. Kullandigim ilaçlar T*. İlk baslarda tegre**lden günde den 2 tane kullaniyordum. Dontor kontrolu ile gunde 1 e kadar düşürdüm. Acaba tekrar dozu arttirmalimiyim. Şimdi tekrar bu agriyi cekmek istemiyorum. Acaba bu tedavi yöntemleri bana ne kadar etkili olabilir. Sizden gelen cevap benim icin onemli. Kolay gelsin

 33. Merhaba 3 yıl önce skolyoz ameliyatı geçirdim. ameliyat sonrası bıçak saplanması elektrik çarpması tarzı ağrılarım oluyor. nöroloji muayenesi sonucu interkostal nevralji teşhisi konuldu. sosyal yaşantımı fazlasıyla etkiliyor.henüz 23 yaşındayım sinir uçlarının yakılması gibi bir tedavi sonuç verebilirmi ya da uygunmudur? yardımcı olursanız cok sevinirim iyi çalılşmalar

   • Merhaba. Ilk olarak haziran ayinda sol ust cene kemigimde sizi vardi. Disciye gittim bisey yok dedi. Bir ay sonra tekrar oldu tekrar gittim yine bisey yok. Dişçiye mart ayın da 4 implant yatırmıştım. Iki sol üst ve sag uste.haziran ayına kadar hiç bir sikayetim olmadı. Sonra başka dişçiye gittim yine sorun yok. Ama sadece sızı var. Iki gün sürdü en fazla. Kendiliğinden geçti. Bir hafta önce tekrar sol üst çenemde sızı oldu. Ama öncekilerden biraz daha rahatsız edici. Kulağın ve şakagimda ağrıdı. Yemek yerken vs. Hiç ağrı olmuyor. Ama sol tarafında beni rahatsız eden bi durum var. Iki gün önce nörolog a gittim. Trigeminal nevralji tanısıyla ilaç verdi. Bugün ner**uda kullanmaya başladım. Tani kesin midir acaba. Mr ve ultrason temiz çıktı dedi. Bir ay sonra tekrar gidicem kontrole. Çok tedirginim.

    • Ağrınız sürekli mi çakma tarInda mı, ne kadar sürüyor, arttıran faktörler var mı.. bu gibi birçok şey ayırıcı tanı da önemli..

     • Çakma tarzında değil.. ara ara oluyor. Bi yanma gibi bazen geçiyor hissetmiyorum..bazen de hissettiryo kendini kulağıma doğru oluyor. Bilemiyorum ki acaba çok odaklandigim için stresten mi boyle hissediyorum. Çünkü ağrı çok
      Canimi yakmıyor. Rahatsızlık hissi oluyor..sag tarafim gibi de değil.sag tarafim şükür çok normal. Tesekkurler cevabınız için

 34. Merhabalar hocam, yaklaşık bir haftadır ortaya çıkan çene ağrım var. Sağ alt ve üst çene yarımda yatağa girdiğimde aniden başlayan bıçak saplanması ve dişlerim düşecek gibi bir zonklama ve yanma oluyor dermanım kesiliyor hocam. Bugün arka arkaya oldu ve uykudan aynı ağrıyla uyandım ağrı kesici içmeme rağmen tekrar daha şiddetli kısa aralıklarla gelişen ağrılar ortaya çıktı ne yapmalıyım lütfen yardımcı olun..

 35. Merhaba,geçen yıl trimiginal nevralji hastalığından t** lük le kurtulmuştum.3ay önce tekrar başlayan hastalığım diş altlarında yoğunlaştı ve doktorum hep t** 200 lük verdi istemiş olduğu tetkiklerde bütün değerler çok yüksek çıkınca ve karaciğerde yağlanma olduğundan ilacımı değiştirdi patyca 600lük ün yarısını alıyorum ve sadece beni sersemletiyor ve ağrılarım dahada şiddetlenerek devam ediyor.bu işin bi çözümü varmı?teşekkürler.

   • Merhaba eşimde trigeminal nevralji tanısı konusuldu ve ilaç tedavisine başlandı. 2014 ten bugune dek hala aynı agrı şiddetli bir şekilde devam ediyor yemek yıyemiyo konusamıyo su bile içemiyo ilacın 1doz unutup kullanmasa hemen ağrı şiddetli başlıyor gözünden yaşlar nasıl akıyo anlatamam size dayanamıyorum artık acı cekmesine bir çözüm yolu sunarmısınız lütfen eşim 34 yasında ücret ne kadar olur tedavisinin durumumuz iyi olmadığı için gelemiyoruz. Bir ücret belirtirseniz biriktirip tedavisini yaptırmak istiyorum yardımcı olursanız sevinirim. Şimdiden allah razı olsun hocam… Aşağıda kullandığı ilaçları belirttim.(3aylık alıyorduk ilaçlarını raporlu olarak) T** *günde 4defa
    Nepitin 600mg* gunde 2defa olmak üzere ilaç başlandı anca

    • Merhaba trigeminal nevralji hastalığı için işlem yapıyoruz 05462856646 numaralı telefondan arayıp irtibata geçerseniz hastanıza yardımcı olalım geçmiş olsun

 36. Dönem dönem dış etlerimde ağrılar oluyor bu her seferinde başka yerlerde şimdide kaplama olan ön iki Disim’de bir ağrı var burun içime kadar vuruyor.agri kesici buz tedavisi ile bir süre kesiliyor sonra birgün aniden gece uykudan uyandırıyor .nevralji olabilir miyim

 37. Merhaba yüzümün sol tarafında özellikle göz cukurumda ağrı ve hissizlik var.Yani ben öyle tanımlıyorum.Gözüm çukuruna girdi ve şekil bozukluğu da var.Fizik tedavi doktoru beyin cerrahina gitmemi, o alanla ilgili bişey yoksa kendisinin tekrat değerlendirecegini söyledi. Mr çekildi ve atv olduğu söylendi. Ama sikayetlerimin onunla alakası yokmuş. Tregeminal nevralji teshisi koydu ftr uzmani.txxx yazdi fakat 1 sene önce radyoterapi almam neticesinde beyaz kuremde düşüklük oldugu icin sinirlwri baskılıayacagini söyledi. Ben de nöroloji dr.na gittim.Ama o da migren teşhisi koydu.1 kutu kullandim ama bitince kontrole gidemedim.Size sorum bu belirtiler neye işaret yani nevralji mi migren mi?Vir de yuzumdeki şekil bozukluğu (ben öyle hissediyorum )neden

 38. Hocam merhaba 1 yıldır dış ağrılarında uğraşıyorum sağ tarafunda yanma batma geceleri yok ama sağ tarafta sistem sandım 20 kik dişimi çektirdim yanındakini kanal yaptırdım ama sürekli hafif hafif ağrılarım oluyor ve dilimde batma beyazlılar yanma oluyor yemek yiyemez duruma geldim ben trigeminal nevralji hastasimiti aceba bu arada dış erlerine bazılarında kasintilar var

 39. Merhaba, 1 yıl önce mikrovasküler dekompresyon oldum. Fakat yüzümde karıncalanma ve çekilme hissi halen geçmedi. 63 yaşındayım. Alternatif olarak başka tedavi uygulanabilir mi?

 40. Ben 8 yıldırtrgiminal nevralji ağrısını çekiyorum lütfen bana yardımcı olurmusunuz maddi olarak gücüm yok kullandığım ilaçlarda ağrını tam geçirmiyor lütfen bir çare için yardımcı olun

 41. Meraba iyi günler babannem yaklaşık 7 yıldır bu şiddetli ağrıyı çekiyo geçen sene radyoterapi gibi bisey gördü bu sene yine devam ediyo ağrıları şuan ilaç kullanmaya başladı günde 2 defa ama midesi bulanıyor sürekli ve uyuyo normal mi kullandığı ilaç t**

  • Merhaba kullanmış olduğunuz iaç uyku yapacak dozda ve ağrılara iyi gelmemesi normal değil dilerseniz bizimle iletişime geçebilirsiniz hastanızı değerlendirelim geçmiş olsun .

 42. Anneme distoni denildi fakat bahsettiğiniz atakları yaşıyor ve epilepsi ilaçları kullanıyor acaba iki hastalık aynı anda mı tesadüf etti yoksa distoni de mi bu belirtileri verir

  • Merhaba,
   distoni farklı bir hastalık belirtileride trigeminal Nevralji hastalığı ile farklı,dilerseniz detaylı bilgi için irtibata geçebilirsiniz,geçmiş olsun

 43. Nevralji ağrısından dolayı burundan blokaj uygulandı ağrım çok arttı ve burnumda tıkanıklık veya kanlı akıntı oluyor bunun için bilgi verirseniz sevinirim

 44. Merabalar ben 22 yaşındayım 3 senedir, senenin belli dönemlerinde baş bölgesinin sol arka kısmında hangi sebepten olduğunu bilmediğim belli kısa aralıklarla elektriklenme gibi yanma hissediyorum ve kısa kısa içinde şiddetli bir tarif edilemez bir Baş ağrısı. Sinirlerden gelen bir ağrı hissediyorum. başladıktan sonra en az 4-5 gün sürüyor. Ağrı geçene kadar hiç birşey den tat almıyorum. Acaba benim bu durumumun nedeni ne olabilir? Teşekkürler

 45. Merhaba benim sağ ensemde takribi 3 ay önce elektrik çarpması gibi bir his basladi.başımın sağ tarafında süresi artarak ağrı ve ani denge kaybı oluyor. Nöroloji ye gittim trigeminal nevralji teşhisi kondu.ilacli mr çekildi. T** verdi.yalnız ilaç beni çok etkiledi.bu arada sağ üst azı disimde ağrı oldu.2 kere kanal olmasına rağmen ağrı olunca diş filmi çekildi ve diste hiç birşey yok.şu an disim açık geziyorum.kesinlikle dişinin sağ tarafını kullanamiyorum.
  Nöroloji doktoru trigeminal nevralji dişle ne alaka diyor.tekrar ilaçta vermedi su an yine elektriklenme ve ağrım oluyor.bana nasıl yardımcı olursunuz.

  • Merhaba Trigeminal Nevralji rahatsızlığı için radyo frekans işlemi uyguluyoruz dilerseniz 05462856646 numaralı telefondan irtribata geçebilirsiniz hastanızı değerlendirelim geçmiş olsun

 46. Merhaba eşim 24 yaşında 2 aylık hamile trigeminal nevralji tanılarını okudum aynı durumlar gözlemliyoruz sol yanağına kulağına başının sol kısmı kramp girmişcesine 2.3 dk çok şiddetli bi agrısı oluyor helede gece saatlerinde bu durum çok sık görünüyor. Diş hekimine ve KBB muayene olduk hamileliğe bağlı hiç bir şey yapamacaklarını söyledi bu durumda ne yapmamamız gerekiyor yardımcı olursanız seviniriz.

 47. Iyi calismalar diliyorum oncelikle.benim babam yıllar once bi diş cekimi sırasında sinirini kesmisler cok siddetli agrilari var yemek yiyemiyo konusamiyo uyuyamiyo nevralji tesisi kondu.yillardir karazeppin diye bi ilac kullaniyo agrilarda hicbi azalma yok.dahada siddetli olmaya basladi.tedavisinin olmadigini bu hastalığın ölene kadar devam ediceni soylediler.sizinde fikrinizi almak istiyorum cok caresisiz.

  • Merhaba trigeminal nevralji hastalığı için tedavi uyguluyoruz,ilaçları kullanmasına rağmen ağrısında azalma yok ise dilerseniz irtibata geçin hastanızı değerlendirelim
   Geçmiş olsun

   • Merhaba benim diş ağrılarım başladığında çakma şeklinde oluyor
    . mesela filmlerde dişin iltihaplı olduğu görülmüyor ama kanal tedavı uygulandığında iltihaplı olduğunu görüyorlar kanal tedavi sonrası o dişle ilgili sıkıntım geçiyor. Bu durumda bendeki trigeminal nevralji hastalığı değildir öyle değilim mi? yalnız ben dişle ilgili çok sıkıntı çekiyorum tüm dişlerim kanal tedavili neredeyse 🙁

    • Diş şikayetleri trigeminal nevraljiden klinik olarak çok farklıdır.Diş hekimi ayırt edemiyorsa muayene olmanızı öneririm.Klinik muayene ayırt edicidir.Geçmiş olsun

 48. Merhaba. Benim iki gündür sol şakakta dakikada bir zonklayan bi sancim var. Zonklama esnasinda agri oluyor geçiyor fakat gözüme de azicik sancisi vuruyor. Kronik sinuzit var. Ondan olabilir mi. Cok korkuyorum .

 49. Merhaba.Ben 3 yıldır depresyon ve ankisiyede tedavisi görüyorum.Hala tam bir düzelme olmadı.Psikiyatride kullanılan neredeyse tüm ilaçları kullandım.son 1 yıldır düzenli olarak p**xil ve uyku için r**ra isimli ilacı kullandım.10 gündür pa**il isimli ilacı bıraktım.Sadece geceleri re**praya devam ediyorum.
  Problemim şu;1 yıldır öncelikle dilimde başlayan tuaf tarif edemediğim bir his oluştu.Dilim doğuştan çatlak dil ve çene darlığı yüzünden dilimin kenarların diş oyukları var.dilim sanki kaynar bişey yemiş içmişim de haşlanmış soğumuş gibi hissizleşti.Bu his üst damağımda da çıktı giderek artarak.Sanki dilimde damağımda zımpara kağıdına sürtülmüş gibi bir his var.Ya da 404 yapıştırıcı ile kaplanmış gibi acı ve yapışkan.Hissettiğim şey ağrı,acı,yanma ve diken diken batma gibi karışık bir his.Ve konuşurken sanki dilim peltekleşiyormuş gibi hissediyorum yada konuşurken zorlanıcakmışım gibi.
  Dilim ve damağımdaki hislere ek olarak son zamanlarda yüzümde elmacık kemiklerimde burnumun her iki yanında yüz bölgemde sinirlerim ağrıyormuş gibi ağrı var.
  Ağzım ve yüzüm,dilim o kadar kötü durumdaki konuşurken nefes alırken yemek yerken su içerken dahi acıyor.Üstüne tat alma bozukluğu da var.
  bu durumum ile ilgili çok doktora gittim.KBB-CİLDİYE-BEYİN CERRAHI-NÖROLOJİ.Ama hiçbiri herhangi bir teşhis ya da tedavi uygulayamadı.Beyin mr ım temiz.Yüzüme emg yapıldı.sonuç normal denildi.Bir sürü gargara merhem vitamin ilacı kullandım ama geçmyiro aksine artarak devam ediyor.
  İnternetten bu durumum ile ilgili sürekli araştırma yapıyorum.Yaşadığım şeyi tarifleyen 2 şey buldum.
  1.si acı ağız sendromu denilen bir sendroma yakın gibi yaşadıklarım.
  2.si acaba tregeminal nevralji mi hocam. Fakat trigeminal nevralji okuduğum kadarıyla yüzde tek taraflı oluyormuş.Aralıklı oluyormuş.elektirk çarpması gibi oluyormuş.Bende şiddetli ağrı acı var fakat tek taraflı değil.24 saat sürekli hissettiğim 2 taraflı ve dilimde damağımda sürekli bir ağrı sızı yapışkanlık hissi batma hissi şişlik hissi.
  Hocam size göre benim bu rahatsılzığımın tanısı nedir? Ne yapabilirim. Bu rahatsızlığım yüzünden hayattan soğudum hiçbirşeyden zevk almıyorum.Çünkü 24 saat acı çekiyorum.
  Kullandığım antidepresanlar yapar mı diye doktora sorduğumda böyle birşeyi yapmayacağını söyledi doktorum.
  O zaman benim yüz ve ağız bölgemdeki sinirlerim mi öldü hocam?Ölen sinirler de yenilenmiyormuş.
  Teşekkürler.

 50. Mrb hocam 5 yıldır nevralaji hastasıyım 11 ay oldu ameliyat olalı ama ağrım geçmedi ilaçlarıma devam ediyorum t** 3 öğün alıyorum yardımcı olursanız çok sevinirim hocam kolay gelsin

  • Merhaba ilaçları almanıza rağmen ağrılarınızda azalma olmuyor ise dilerseniz irtibata geçin hastanızı değerlendirelim,Geçmiş olsun
   05462856646

 51. HOCAM NOROLOJİDE TRİGEMİNAL NEVRALJİ TANISIYLA
  KULLANDIĞI İLAÇLAR : 1- T** 2- N**
  İLAÇLARI 17.08.2019 TARİHİNDEN BERİ KULLANIYOR. N** 600 MG BU TARİHTEN İTİBAREN KULLANIYOR.
  YAKLAŞIK 5 YILDIR DA T** 200 DAHA SONRA 3 YILDIRDA T** KULLANMAYA BAŞLADI.
  17.08.2019 TARİHLİ MR SONUCU;
  Beyin (Kranium) MR (Kontrastlı) 17.08.2019: Teknik; işlem öncesi 7,5 cc kontrast madde kullanılmıştır. Serebellar hemisferler, beyin sapı, 4. ventrikül normaldir. Supratentorial alanda her iki serebral hemisfer frontoparietal bölgede periventriküler beyaz cevherde ve sentrum semiovale düzeyinde T1 izo, T2 hiperintens IVKM ile kontrastlanma göstermeyen iskemik gliotik değişiklik ile uyumlu nodüler lezyonlar izlenmiştir. Diğer serebral alanların sinyali homojen ve normaldir. Her iki lateral ve 3. ventrikül ılımlı diffüz dilatedir. Orta hat yapılarında şift görünümü saptanmamıştır. Korpus kallozum ve kranio-servikal bileşke normal izlenmiştir. Optik kiazma, sella ve parasellar alan normaldir. Diffüzyon MR görüntülerde akut infarkt bulgusu saptanmamıştır. İntrakranial ana vasküler yapılarda özellik mevcut değildir. Her iki trigeminal sinir taselerine yönelik elde olunan 3D volüm T2 görüntülerde her iki trigeminal sinir trasesi açık ve normal izlenmiştir. IVKM ile nöral parankimde patolojik kontrastlanma veya kontrast tutan belirgin solid kitle görünümü saptanmamıştır.
  SONUÇ: ” Her iki serebral hemisfer frontparietal bölgede T1 izo, T2 hiperintens IVKM ile kontrastlanma göstermeyen iskemik gliotik değişiklik ile uyumlu nodüler lezyonlar, ” IVKM ile nöral parankimde patolojik kontrastlanma veya kontrast tutan belirgin solid kitle görünümü saptanmadı.
  AĞRILARI DEVAM EDİYOR YARDIMCI OLURSANIZ
  TEDAVİSİ VARMI

  • Evet tedavisi var. Detaylı bilgi alabilirsem daha iyi yardımcı olabilirim. 0546 2856646 numaralı telefonumuzdan ararsanız detaylı bilgi alıp size yapılabilecek en uygun tedaviyi söyleyebiliriz. Geçmiş olsun

 52. Merhaba hocam anneme nörolojik trigemilal nevralji tanisi konuldu aralıklı ağrı olduğu için ilaç tedavisi başlattılar ilaç tedavisine cevap verme ihtimali yüksekmidir

   • Merhaba hocam.Anneme de gecen yıl nörolojik trigemilal nevralji tanisi konuldu. Ilac tedavisi verildi.ilacin adi Te**etol.Fakat ilac tedavisi etkili olmadi maalesef.Biz Izmirde yasiyoruz.Oncelikle ne yapmamiz gerekiyor.Hangi bolumr gitmeliyiz ve hangi tetkikleri yaptirmaliyiz?

    • Merhabalar

     İlaç yeterli olmuyorsa radyofrekans yöntemi anneniz için uygun olabilir. Bunun için ilaçlı ( opaklı) beyin mrı ve muayenesi gerekli. 05462856646 numaralı telefondan arayıp bilgi alabilirsiniz.

     Geçmiş olsun

 53. Merhaba hocam 25 yasindayim 5 ay once başım yüzüm. Ve dilim uyusarak başladı hastalığım kollarim ve bacaklarım yanarak sancıması var sırtımda ise nefes aldikça arada elektrik çarpma hissi var ve tüm vücudumda igne batma hissi var 5 ay once noroloji bolumun den hicbirsey cikmadi sizce ne olabilir artik sancilardan igne batmasi hislerden cok aci cekiyorum. Fizik bolumu fibromiyalji olabilit dedi fakat igne batmasi hissi ve uyusma yapmaz dediler norolojik bi hastalik olabilirmi donus yaparsaniz cok sevinirim

  • Beslenme bozukluğu veya nörolojik bir hastalık tarif ediyorsunuz. Yapılan tüm tetkikleriniz ile sizi değerlendirebiliriz dilerseniz. Geçmiş olsun

 54. Mrhb babama TN tanısı konuldu kaç yıl te ** 400 kullandı fakat artık eskisi gibi fayda etmiyor. Istanbul da bi doktor damarı yaktı fakat ağrıları daha da artmaya başladı. Şuan dayanamıyor ne yapmamız lazm lütfen yardımcı olun. Babam dayanamıyor acılara. Bi de kulandığı ilaçlardan olacak dengesi bozuldu. Sersemlestim diyor. Ameliyattan sonra özel bi doktora götürdük symra adım ek bi ilaç verdi. Şuan ayağa bile kalkamıyor. Lütfen yardımcı olun ….tskler

  • Beyin mr ı yoksa o nu görmek isteriz. Muayenesi sonrası hastamızda hangi tedavi yöntemini uygulayabileceğimize kara verebiliriz. Geçmiş olsun

 55. Merhaba hocam 2 sene öncesi ellerim ve ayaklarımda batma yanma sızlama ile hastaneye gittim sağ gözüm sürekli şişiyordu ağrıdan duramiyordum parmak uclarindaki sinirler hasar görmüş ondan kaynaklı denildi şuanda yine ara ara ellerim ve ayaklarımda batma kaşıntı var bu ilerler mi nevralji olabilirmi

  • Merhabalar

   Hayır bu nevralji değil. Olasılıkla nöropati. Kan değerleriniz ve boyu tetkikleri ile birlikte değerlendirelim. 05462856646 numaralı telefondan iletişime geçerek Mr’ı gönderebilirsiniz. Geçmiş olsun.

 56. Merhabalar benim dişimde hafif sızlamalar var sanki sinek ısırıyor gibi kanal tedavi olmama rağmen bu sinek ısırığı acısı geçmedi. Sinek ısırığı dediğim hafif bir sızlama bazen ni tık daha fazla sızlıyor. Günde bir kaç kez oluyor. Nevralji olabilir mi?

 57. merhaba ben 19 yıldır ms hastasıyım 2015 yılında 3-4 saat rüzgarda kaldığım bir gün müthiş bir acı ile nevralji başladı. Bana T**** başlandı ama bunun maksimum dozu yetmedi ve 2017 de, 2018 de ve 2019 da Prof Dr Ali SAVAŞ tarafından 5 defa ameliyat edildim yüzüm anlım %80 uyuşuk ama yine acılarım başladı 1200 t*** içiyorum ama olmuyor bu işin bir çözümü yokmu acaba lütfen yardım edin

  • Elbetteki çözümü var. Tüm film, tetkik ve ameliyat raporlarınız ile birlikte sizi değerlendirelim. 05462856646 numaralı telefonumuzdan bizimle irtibat kurun ve size çözüm üretelim. Çok geçmiş olsun

 58. Merhabalar ben 3 Haftadır beynimin sağ tarafında elektrik çarpması şeklinde ağrı yaşıyorum. Çok stresli ve sıkıntılı bir durum sonrasında başladı. Mr tomografi mr anjiyografi çekildi hepsi temiz çıktı. Ama ağrılarım devam etti. İki gün önce tekrar başka bir Dr gittim. Nevralji dedi ve 50mg lık lypre başladı beraberinde en**dol kullanıyorum…… den sonra ağrılarım çok azaldı. Ben bu ilacı ne kadar süre kullanıcam acaba çünkü ilacın bağımlılık yaptığını da duydum.

  • İlaç etkili dozda şikayetler tamamen geçene kadar kullanılır. Ardından yavaş yavaş azaltılır. Şikayet tekrar başlarsa doz eski dozuna tekrar çıkartılabilir. Süre istenmeyen kadar uzarsa diğer tedavi yöntemlerine geçilir. Ancak tüm bunların doktorunuz kontrolünde olması en doğrusudur. Geçmiş olsun.

 59. Merhaba . kasım 2019 da dişlerimde hassasiyet şikayetiyle dr gittim.diş eti cekilmesi denilerek diş temizligi yaptırdım . hassasiyetim giderek arttı ve diş köklerimde agrıya dönüştü bu arada bir kac dış eti uzmanına görümdüm ameliyat yada diger herhangi bir müdahaleye gerek olmadı gı söylendi.nefes aldıgımda yemek yedigimde .agız ve vurundan aldigım nefes lerde agrım artıyor ve bazende göz ve burum cevresinde şişlik oluyor.beyin ve yüz emarım cekildi .iki diş dr daha gordü nöröloji ile algolojiye yönlendirildim.tanı trigiminal nevralji dedildi.günlük 800 mg epilepsi ilacı alıyorum .agılarım gecmedi.biraz rahatladı.bu durumda ameliyat ne kadar cözümdür.Sagılar kolay gelsin

  • Bahsettiğiniz şikayetlerle kesin trigeminal nevraljidir demek mümkün değil. Muayenenizi yapıp filminizi değerlendirelim. Kesin tanılı trigeminal de girişimsel yöntemlerin başarısı % 90 üzerindedir. 05462856646 numaralı telefonumuzdan bizimle irtibat kurun ve size çözüm üretelim. Çok geçmiş olsun

 60. Hocam iyi günler.Ben 13 Şubat’ta yüzümdeki kısmı uyuşukluklar için hastaneye gidip mr çektirmiştim.Fakat virüs derken sonucumu gösteremedim.13 Şubat’ta yüzümdeki kısmı uyuşukluklar su an daha da arttı.Yüzümün sağ tarafı dudaklarımın üst kısmı gözümün hemen yanında hafif uyuşma yanma hissi başladı.Gün boyu aynı şiddette devam ediyor.Sizce önemli bir durum var mı . Google’da araştırdım fakat nerdeyse beyin tümörüne kadar gitti..Sizce Tekrar hastaneye gitmeli miyim.Mr 3 ay öncesine ait olduğu için yenilemek gerekir mi.Musait olduğunuzda cevaplarsanız çok sevinirim.İyi günler.

 61. Ben de yaklaşık 5-6 yıldır bu ağrıyı çekiyorum kollarda sınır sıkışmas, diş ağrısı (dişlerimi çektirip dolgu yaptirdim) orta kulak iltihabi sinizüt derken bugün tanı konulabildi. Karaz epin 200mg ve ağrı olunca Dex forte yazdı doktor. Yorumlarda hiç geçti diyen yok. Inşallah kurtuluruz bu illet rahatsızlıktan. Bunca zaman orta kulak iltihabi diye hep antibitotik kuĺllanmistim…

  • Elbetteki birçok hasta teşekkür yazarken şikayetleri geçtiği için yazıyor. Önemli olan tanınızın doğru olması ve tedavi için uygun olması. Geçmiş olsun.

 62. Hocam trigeminal nevralji tanısı konuldu. Kar azepin 200mg kullanıyorum kafamda uyuşukluk hissediyorum biraz da vücudumda. Doktora söylemeliyim 2 gündür kullanıyorum daha. Biraz daha devam etmelimiyim normal mi sizce . 6 yıldır bu ağrıları çekiyorum daha dün bu tanı konuldu. Inşallah yanlış tani değildir. Her doktor başka bişey dedi bu güne kadar. Ben orta kulak iltihabında kalmıştım inanmıştım.

  • Tanınız doğru ise kullandığınız ilaç uygun etki ve yan etki için 5-6 gün kullanımı sonrası doktorunuz ile irtibatlaşmanız en doğrusu olur. Geçmiş olsun

 63. Merhaba hocam bişey daha sormak istiyorum. Karazep in kullanıyorum bir aydır. Yeme içmeye dikkat etmeme rağmen inanılmaz bir kilo artışı var. Ne yapmalıyım. Ilaç değiştirmek çözüm olur mu? Tesekkur ederim hocam.

 64. Merhaba tanı olarak atipik fasiyal ağrı ve ek tanı olarak ta trigeminal nevralji tanısı konuldu ilaçlı beyin mrı ve yüz emarı çekildi ama sonuçları çıkmadı henüz burada yazılanlara çok benziyor benim yaşadığım ağrılar ek olarakta benim sol tarafımda bu komplikasyon yanak ta uyuşukluk sürekli var çenemde sürekli uyuşuk bu normal mi acaba? şuan sadece ağrı kesici ve kas gevşetici kullanıyorum. Teşekkürler

 65. Hocam mr sonuçlarım şuan elime geçti

  Beyin mr İNCELEMESİNDE ;
  Posterior fossadan geçen
  kesitlerde; 4. Ventrikül orta
  hatta normal genişliktedir.
  Serebellar sulkuslar
  normal genişliktedir.
  Mezensefalon düzeyinde
  serebral pediküller ve
  tektal plak normal olarak
  izlenmektedir. Pons ve
  bulbus normaldir. Beyin
  sapı sisternaları açıktır.
  Supratentorial alanda;
  ventriküler sistem normal
  genişlik ve formdadır.
  Sulkus ve girusların
  dağılımları normaldir.
  Bazal ganglionların sinyal
  intensiteleri olağandır.
  Serebral hemisferlerin gri￾beyaz cevher intensiteleri
  normal olup yer kaplayıcı
  lezyon izlenmemektedir.
  Serebral vasküler yapılar
  normaldir. Kemik yapılar
  ve yumuşak doku planları
  olağandır. Sol mastoid
  hücre havalanması
  minimal azalmıştır.
  Yüz mr İNCELEMESİNDE ; Sağ
  orta konka anteriorda
  parsiyel airedir. C5-6
  düzlemde sağda trapezius
  kası içerisinde olduğu
  düşünülen 12×35 mm(
  APxTR) boyutlarında
  ölçülen fuziform şekilli
  düzgün yüzeyli lipom ile
  uyumlu olabilecek sinyal
  alanı mevcuttur.
  Nazofarenks, orofarenks
  ve hipofarenks hava
  kolonu simetriktir.
  İnfratemporal fossa açıktır.
  Prevertebral yumuşak
  doku kalınlığı doğaldır.
  Ağız tabanını döşeyen
  kaslar simetrik olarak
  izlenmektedir. Bilateral
  parotid glandlar ve
  submandibuler glandlar
  normal olarak
  değerlendirildi. Bilateral
  servikal lenfatik zincirde
  büyüğünün kısa aksı 1 cm
  geçmeyen oval şekilli
  reaktif görünümlü birkaç
  adet lenf nodu mevcuttur.
  Servikal musküler yapılara
  ait patoloji servikal kitle ve
  patolojik boyutlarda LAP
  saptanmadı.

 66. Merhabalar
  Yaklaşık 5 aydır çenemin sağ tarafında bazen şiddetli bazen ise daha az ama hiç geçmeyen ağrı,yangı,uyuşukluğa benzer durumlar var. Öncelikle diş doktorunda aldm soluğu.Tomoğrafi çekildi ve herhangi bir şey bulunmadı. Kbb uzmanlarına da göründüm ama çenemdeki ağrıların nedenini açıklayamadılar. Yaplılan muayenelerde boğazımda,kulağımda,burnumda ve dişlerimle ilgili herhangi bir sıkıntı bulunamadı. Şu anda çenemin sağ tarı ağrıyor ve bu durum benim yaşantımı bütünüyle etkiliyor. Hiçbir şeye doğru dürüst odaklanamıyorum. Bu arada yapılan kan testlerimde de hiçbir sıkıntı yok.Benim hastalığımın bir adı var mı sizce ?

 67. Yaklaşık 5 yıldır tirigeminal hastasıyım günde bir doz 200 lük txx kullanıyorum. Ağrı gelen sol tarafta diş etimde bir şişlik olduğunu fark ettim. Ağrı olursa damak ve yüzüm şişiyor. Bu şişlik Tregeminal nevraljiye mi bağlı acaba

 68. Merhaba hocam. Vertebral arter diseksiyonu sonrasında yüzümün sol yarısında şiddetli ağrı oluştu. Beyin sapında infarkt alanı mevcut. txxx 200 ve kullanıyorum. Ama ağrılarım dinmiyor. Çözüm Öneriniz olur mu?

  • Sizi değerlendirdiğimizde elbette çözüm önerilerimiz olacaktır, ancak her tedavi yönteminin uygulanacak kişiye göre fayda ve zararı değişkenlik gösterir. Dolayısıyla uygulanacak tedavi yöntemine hasta ve tetkikleri değerlendirildiğinde en doğru bir şekilde karar verilir.Acil şifalar dilerim

 69. Hocam trigeminal nevralji diş çürümesine neden olur mu? ( Sağlıklı bir diş yapım var; bir gece çok güçlü bir ağrı yaşadım o bölgedeki dişim aynı gece siyahlaştı sonrasında çürüdü , kanal tedavisi gördüm.)

 70. Merhaba Yaklasik 4 sene önce dis etlerimden ameliyst oldum ve sol alt cenedeki 20lik disim cok zor bi sekilde cekilmisti

  Daha sonra kulakta kan pompalama sesi siddetli bir sekilde gelmeye basladi hala da devam ediyor ve yuzde boynumda gozlerde hergun cok fazla agri cekiyorum

  Gitmedigim doktor cektirmedigim mr kalmadi
  Bu hastaliktan suphelendim bana yardim edecek kimse yok mu

  Agrilarim cok siddetli yuzde ve kulagimdan kan pomplama sesi geliyor surekli

 71. İsmail Hocam merhaba. Yaklaşık iki hafta önce yemek yerken sağ üst azı dişlerimin olduğu kısımda keskin bir acı hissettim. Bir saniye kadar süren bir acıydı. Sonra bir kaç kez yine aynı noktada konuşurkende aynı acıyı hissettim süre yine 1 saniyeydi. Zaman zaman ağzımı açtığımda da yaşandı bu durum. İki diş etimin arasına sanki bıçak batar yada elektrik çarpar gibi. Bir iki kez de yüzümü yıkarken yaşadım. Telefonda görüştüğüm bir beyin ve sinir Cerrahı trigeminal nevralji olduğunu ama önce bir diş hekimine görünmemi söyledi. Geçen Cumartesi günü diş hekimine gittim. Yıllar önce dolgu yaptırdığım sağ alt azı dişim kırılmıştı ama hiç bir ağrı yapmıyordu. Diş Hekimi çektiği röntgen sonrası kırık olan dişimin kurtarılamayacak durumda olduğunu söyledi ,çekim yapmadan diğer şüphe için yorum yapamam dedi. Ve kırık dişimdeki sinirlerin açıkta olduğunu söyledi.Bana bir antibiyotik verip 1 hafta sonrasına çekim günü verdi. Aynı zamanda da b vitamini kullanmaya başladım nevralji ağrısı olabilir endişesiyle. Son 3 gündür çok sıkıntım yok sadece bir kez yüzümü yıkarken diğerleri kadar kuvvetli olmayan ama etkili bir acı hissettim aynı noktada. Uzun zamandır yine canım yanar korkusuyla çorba ve püreyle besleniyorum ve oldukça yavaş konuşmaya çalışıyorum çünkü yüksek sesle konuşurkende canım yanabiliyor bazen.Benim size sorum şu olacak. Alttaki çenede bulunan diş siniri hemen üstünde ki noktayı etkiler mi? Yoksa bu sıkıntı trigeminal nevralji midir? Çarpmayı hep aynı noktada yaşıyorum ama yüzüme yayılan bir ağrım yok ve acı süresi hep 1 saniye daha uzun olmadı. Değerli görüşünüz için şimdiden çok teşekkür ederim.

  • Alt çenedeki diş siniri üst çeneyi etkilemez. Ancak diş ile ilgili müdahale sorunu çözdüyse hiç sorun yok. Çözülmez devam ederse nevralji kabul edilecek. Ancak atipik veya tipik Fasial nevralji olup olmadığı tetkik ve muayeneniz sonucu belirlenebilecek. sterseniz iletişim 0546 285 66 46 nolu numaradan arayabilirsiniz. Tedavileri çok farklı. Geçmiş olsun

   • Hocam cevabınız için çok teşekkür ederim. Ben size İzmir’den ulaşıyorum. Açıkçası nevralji beni çok endişelendiriyor. Eğer çok vaktinizi almayacaksam bana tipik ve atipik nevralji ve belirtileri hakkında biraz bilgi verebilir misiniz? Eğer nevralji ise tedavide başarı oranı nedir?

 72. Hocam merhaba. 37 yaşındayım ve lise çağından beri başımin farklı noktalarinda ve sakaklarda çarpar şeklinde ağrılarım var. 2 3 senede bir olup bir hafta kadar sürüyor. Başımın tepesinde. Başımın yüze yakın kısmında sağ tarafta ve ayrıca sakaklarda olDu şimdiye kadar. Şu an başımın sağ ön kısmında var. Doktor trigeminal nevralji dedi ama ilaçlı mr da istedi. Pek yardımcı olamadı. Sağ kismima yattığımda ağrı hafifliyor. Ataklar elektrik şoku gibi. Vurduğunda alt üst ediyor. Siklastiginda kıvranıyorum resmen. Bazen 2 3 saniyede bir bazen 2 3 dakikada bir vuruyor. Electra içiyorum 3 4 saat gidiyor ağrı. Sağ yüzüm ve başımın sağ ön kısmı acıyor dokunamıyorum bile. Akupunktur düşündüm ama sizin yazınızı okuyunca rf mantıklı geldi. 1 kere 200 mg t**** içtim biraz hafifletti çok az. Yıllardır sürekli bu ağrıyı çekenleri okuyunca Rabbimden acil şifalar diledim. Ben 1 haftada tükeniyorum bu ağrıdan.

  • Trigeminal nevralji 1 hafta sürüp yok olmaz. Hastalığınızın detaylı tetkik ve muayenesi yapıldığında farklı bir tanı konulacaktır. Şu anda tedavi seçeneği olarak RF sizin için planlanmayacaktır. Geçmiş olsun.

   • Hocam çok teşekkürler. Değerli vaktinizi bize ayırıyorsunuz. İlaçlı MR sonucum çıktı. Henüz noroloji uzmanına göstermedim. Ama burada diğer araştırma yapanlara faydalı olur diye paylaşmak istedim. TEKNİK: Çok sekanslı çok düzlemli inceleme yapılmıştır. BULGULAR: Periventrküler ve supraventriküler alanlarda multipl milimetrik boyutlu yerleşimleri nonspefisik gliotik lezyon odakları izlenmektedir. Hasta yaşı nedeni ile vaskülitik süreç açısından klinik bulgular ile korelasyon önerilir. Kontrast sonrası serilerde kontrastlanma gösteren aktif lezyon alanı izlenmemiştir. Mezensefalon, pons ve bulbusta patolojik sinyal değişikliği izlenmemektedir. Serebelluma ait intensite homojendir. Bazal sistern genişlikleri normaldir. IV., III. ve lateral ventriküller normal genişliktedir. Bazal ganglion, internal kapsül ve talamus intensiteleri doğaldır. Kortikal gri cevher, subkortikal ve derin beyaz cevher sinyal intensiteleri normaldir. Hemisferik kortikal sulkusların genişliği normaldir. İntrakranyal kitle etkisi görülmemektedir. Etmoid sellüler her iki yarımında ve her iki maksiller sinüsde kronik sinüzit bulguları izlenmektedir.

     • Hocam çok teşekkürler. Nöroloji uzmanına gittim bugün. Migrenin alt tipi teşhisi koydu uzman. Trigeminal nevralji değilmiş.

 73. Merhaba ,son 20 gündür sol sakagimda kısa süreli elektrik çarpması gibi acı oluyor .4 cm uzunluğunda ki yerde etkili oluyor.sanki iğne ile derimin altında gidiliyor gibi keskin ve anlık aci veriyor.

 74. Kolay gelsin banada trigiminal nevralji teşhisi kondu 2aydir tet….400 ilacı alıyorum günde 2kez ama ağrılarım geçmedi mr sonucum temiz çıktı
  Nedense bana dis ağrısı gibi geliyor dis doktorum disimde sorun olmadığını söylüyor ağrımı tarif edemez oldum çünkü farklı farklı sürekli sol tarafımda ağrı var sanki birileri dişlerimin diplerine iğne batırıp kaçıyor.
  Surekli yanma batma aci tarzında alt ve üst tarafimda agri var ara sıra sag tarafımda da vurup geçiyor sag tarafim rahatsiz etmiyor ama sol tarafımda sürekli dis ağrısı gibi ağrım var yanlış bir teşhis konulmasinida istemiyorum sizce konulan teşhis doğrumudur.Yasim 34 teşekkürler

  • Ağrınız çakma tarzımda ise Tarifiniz trigeminal nevralji ile uyumlu ancak ilaç hiç etkili olmadı ise şüpheyle yaklaşmak lazım, etkili oldu ama yetersiz kaldı ise olasılık çok yüksek. Detaylı sorularınız için 05462856646 numaralı telefonumuzdan ulaşabilirsiniz. Geçmiş olsun.

 75. Ben epilepsi hastasıyım, yaklaşık 1-2 aydır bu vücudumda elektriklenme oluyor bir yere dokunduğum zaman birilerine dokunduğum zaman parmaklarımda vücudumda elektriklenme oluyor yanma batma acı hissi oluyor acaba bu etkiler Trigeminal Nevralji hastalığın etkisi mi

 76. Doktor bey,.Trigeminal hastasıyım.1 yıldan beri t***** ilacını azdan başlıyarak 800 mg kadar çıkarak içtim. Kaşımdaki şiddetli ağrılar geçti. İlaç almaya devam etmeli miyim? . İçmem gerekirse ne kadar almalıyım?Ağrılar geri döner mi?
  Bilgi verirseniz çok memnun olurum….

  • Ağrılarınız yoksa tedrici olarak azaltabilirsiniz. Ağrının geçtiği dozda ilacınızı almalısınız, artar geçmez ise tekrar değerlendirilmeniz gerekir. Geçmiş olsun

 77. Hocam merhabalar; son 2 aydır sol çenemin alt bölgesinde elektrik çarpması şimşek çakması gibi şiddetli agrılar oluyordu. ilk atağım 1 hafta sürdü ve günde 2-3 defa oluyordu. yönlendirilme sayesinde bir nöroloji uzmanına göründüm, Trigeminal nevralji tanısı konuldu. MR istendi ancak emzirme durumum olduğu için ilaçsız istendi. Sebebini bilmiyoruz MR da birşey çıkmayacak sanırım denildi ve te** başlandı. Ancak ilacın yan etkilerinden korktuğum için ben ilacı kullanmayı reddettim. Şuan ağrı ataklarım bazen haftada iki-üç bazen güde 2-3 defa oluyor. İlaç kullanmadan Radyofrekans tedavisi mümkün degil midir acaba?

  • Bazı hastalarda bu mümkün, dilerseniz arayın sizi değerlendirelim ve ilaçsız tedavi mümkün mü karar verelim. Geçmiş olsun

 78. çok şiddetli ağrım var yaklaşık 2 yılı aşkın süredir devam ediyor txxxx kullanıyorum sabah akşam ama maalesef ağrım devam ediyor yüzümün sol tarafı çıkacak gibi hissediyorum. tüm kemikler ağrıyor.
  aynı zamanda yüzümün sol tarafında hemofasiyel spazm var ve sol gözümde seyirmeyi kontrol altına alamadılar, beyinciğimin aşağıda olduğunu ama bunun yaşadığım rahatsızlıklara neden olmayacağını belirttiler. Ankarada ikamet ediyorum ve tabiri caiz ise gitmediğim doktor kalmadı.
  Radyofrekanstermokoagülasyon (RF) yöntemi fayda verir mi

  • Evet birçok hastada radyofrekans yöntemi etkilidir. Sizi ve tetkiklerinizi görerek bu tedavinin ne kadar etkili olabileceğini belirleyelim. Geçmiş olsun

 79. Mrb ben 20 lik dişimi çektirdikten sonra dayanılmaz ağrılar oldu nöroloji de mr çektirdim temiz çıktı ben tipik nevralji olmasından şüpheleniyorum ilk başta diolxsia kullandım çok iyi geldi dişim kırıldı tekrar diş tedavisi oldum şuan tekrar ağrım başladı kafayı yiycem napmam gerekiyo

 80. Şuan trigeminal nevralji ile başka bir hastalık teşhisi konuldu ilaçlarla tedaviye devam ediyorum. Nevralji tedavisine 1 adet tablet ile başladım yetmedi. Günde 3 e çıkmama ragmen oda yetersiz gibi. SGK ile anlaşmanız varsa ögrenmek isterim. Iyi çalışmalar dilerim.

 81. Hocam merhabalar hocam benim sağ ve sol boynumdan kulak arkasından başımın üzerine doğru elektrik çarpması gibi şiddetli ağrılar oluyor sebebi nedir bunun için mr çektirmem gerekir mi oyun hareketlerinden ağrı başlıyor genelde

  • Boyun bölgesi kireçlenme ve üst seviye fıtıklarında bu şikayet görülebilir. Muayene ve muhtemelen MR tetkiki gerekecektir. Geçmiş olsun

 82. Merhaba benim 19 yıldır nevralji hastasıyım son radyo ferankas tedavi gördüm hiç faydasını görmedim yüksek dozda ilaç kullanıyorum ameliyat olmak istemiyorum ne yapmam lazım bu ağrılarım dursun bilgi verirseniz sevinirim

  • Radyofrekans tedavisinin hiç faydalı olmaması söz konusu değil. Farklı bir yere veya farklı bir yöntem yapılmış olabilir. Dilerseniz sizi tetkikleriniz ile görelim. Geçmiş olsun

   • Hocam 3 4 dakika radyo frekans tedavisi uygulandı yüzüm de korkunç derecede elektriklenme var 15 gün oldu bu tedavi uygulanalı etkisini görmedim önceden ilaç tedavisinin etkilerini görürdüm şuan elimi bile yüzüme dokunduramyorum

    • Uygulama çok yeni, bu durumda en iyi yol göstericiniz doktorunuz olacaktır. Size uygulanan Radyo frekans tedavi tipini en iyi o bilecek ve size yol gösterecektir. Geçmiş olsun

 83. Merhaba. Benim yaklaşık 2 haftadır diş ve çenemde aniden ağrı oluşmaya başladı ve özellikle yemek yerken çiğneme esnasında sesle beraber sağ kulağıma doğru sanki elektrik çarpması gibi hissediyorum.Bu his çekirdek yerken daha fazla oluyor. Acaba hangi doktora gitmeliyim? Trigaminal Nevralji hastasıyımıyım?

 84. 15 yıl önce beyinden ameliyat oldum trigeminal nevralji hastayım 5 yildir ağrılarım artı ama yanaktaki sinirleri elektrik vererek ölmüştü .3 aydir yüksek tansiyon yaparak yanağın yanma olarak ağrı oluyor ne yapmam lazım ilaç t*** günde 3 tane yani 1400 kullanıyorum

 85. Merhaba hocam: Annem 71 yaşında 2 yıl önce Tn ameliyatı oldu ağrıları geçmeyince ilaçla devam ettik hocamız bize sonra gamma Knife önerdi onunda yaptırdık 1 yıl oldu ağrıları çok az ama en büyük şikayetçi çok şiddetli dil ve dudak yanması . Özellikle dil yanması…
  Kullandığı ilaçlar : N??n
  T??? 400mg ve t????x 25 mg
  1. Bu dil yanması normal mi?
  2. Siz bu yanmayı durdurabilirmisiniz ?
  Not : isterseniz size MR ve gamma Knife expertiz gönderebilirim !

 86. Merhaba hocam.Bende 2010 yılının sonlarından beri tahminen diş çekiminden sonra başlayan,sağ şakak bölgesinden başlayıp sağ göz ve sağ alt çeneye vuran ağrım var.Ağrım sürekli var.Gün içinde azalıp artıyor.MR vs hepsi normal.Trigeminal nevralji tanısı konmadı.Ağrı kesici ile hafifliyor ana tamamen geçmiyor.Devamlı ilaç kullanmak istemiyorum.Ne önerirsiniz benim durumum için

  • Tarifiniz trigeminal nevralji değil.Atipik Fasial nevralji kliniğinde tarif ediyorsunuz. Tetkik sonuçlarınızı gönderirseniz sizi arayalım detaylı konuşalım.

 87. Iyi günler 2 sene once ameliyat oldum 2 sene iyiydim fakat agrilarim tekrarladı agrilarim tekrarladiktan sonra 2 kere RF OLDUM fakat ise yaramadi bunun icin ne yapabilirsiniz

 88. hocam mrb ,bende 4 yildir çekiyorum,ama şu 20 gündür çok aşırı ağrılar yaşıyorum dişimin kenarı kabarcık oluyor aşırı ateş dişime sol gözüme vurdu son bir umutla sağlam azı dişim vardı onuda çektirdim ama fayda etmedi 3 sene epilepsi t,,200 mg kullandım eczaneden temin edemez hale gelince yavaş yavaş bıraktım aşırı sıcaklar başlayınca tekrar ağrılarım çoğaldı ne yapmam gerekiyor

 89. Hocam 6 yaşındaki oğlum bir aydır yemek yerken yanaginin agridigini söylüyordu. Bnde disi yemek yedikçe yanağına surtuyo tahriş ediyo diye düşünüyodum. Ama bu gece sabaha kadar ağrıdan uyuyamadi soğuk seyler icirdim rahatlaması için kısa vadeli etkili oluyo tekrar basliyo ağrı. Çocuklardada goruluyomu bu hastalik

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here