Bel ve kalça ağrınızın sebebi sakroiliak ağrı olabilir mi?

5648

Orta yaş üzerinde bel ve kalça ağrısının en sık nedenlerinden biri olan sakroiliak eklem ağrısı bazı romatizmal hastalıklarda genç yaşta da görülebilir.

Sakroiliak eklem nedir ve nerede bulunur;

Omurgamızı leğen kemiği ile birleştiren eklemdir. Vücudumuzda sağ ve solda olmak üzere iki sakroiliak eklem vardır. Bu eklemler büyük kaslarla omurga ve kalça eklemine tutunur.

Sakroilak eklem de ağrı neden olur;

Eklemin istemeden zorlanması, düşme, yanlış kullanımı veya iltahabi durumu ile sakroiliak ağrı ortaya çıkar. Ankilozan Spondilit gibi romatizmal hastalıkların da genellikle ilk belirtisi sakroiliak eklem ağrısıdır.

Sakroiliak eklem ağrısı nasıl olur ve nasıl tanı konulur;

Ağrı belin alt bölgesi ve kalçadan başlar. Kasık ve bacağa yayılabilir. Yürümek, oturmak hatta bazen yatmak bile kalça bölgesinde ızdıraplı ağrıya neden olur. Ağrının karakteri bel fıtığına çok benzediği için hatalı tanı konulabilir.

Tanıda muayene ve görüntüleme yöntemleri kullanılır. Sakroiliak ağrısı olan bir hastada aynı zamanda bel fıtığı da olabilir. Bu durumda tedavi hatalı olarak bel fıtığına yönelik yapılabilir ki hasta bir türlü tedavi olamaz.

MRI gibi ileri görüntüleme yöntemleri ile bile sakroiliak eklem hastalığı tanısı konulamayabilir. Tanıda şüphe varsa sakroiliak eklem içine yapılacak lokal anestezik enjeksiyonu ile ağrının geçmesi kesin tanıyı koydurur.

Sakroiliak eklem ağrısı nasıl tedavi edilir;

Tedavisinde ilaçlar etkili olabilir. İlaç tedavisine yanıt alınamayan hastada en etkili yöntemler eklem içi kortizon veya radyofrekans tedavisidir. Kortizonun ağızdan veya kas içine verilmesi tedavide yetersiz olabilir. Etkin tedavi için kortizonun yüksek dozlarda verilmesi durumunda ise kortizona bağlı yan etkiler ortaya çıkabilir.

Bu nedenle kortizon verilmesi gerekiyorsa eklem içine ve çok düşük dozlarda verilmesi daha uygun olur. Eklem içi enjeksiyon veya radyofrekans tedavisi ameliyathane şartlarında ve eklemin görüntülenmesini sağlayan skopi cihazı eşliğinde yapılır.

 

Uygulama sırasında hafif sakinleştirici verilmesi ile hasta işleme ait rahatsızlık hissetmez. İşlem yaklaşık 15-45 dakikada tamamlanır ve hasta yatağına alınır. Birkaç saatlik gözlem sonrası da taburcu edilir. Ağrıda hemen rahatlama başlar.

Sonuç olarak sık karşılaşılan ancak pek fazla bilinmeyen sakroiliak ağrı tanınması durumunda tedavi edilebilir bir rahtsızlıktır.

19.9.1968 yılında doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini İstanbul’da tamamladı. 1994 yılında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olduktan sonra Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesinden Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanlığını aldı. Uzmanlık eğitimi sürecinde çalışmalarını girişimsel ağrı tedavisi konusunda yoğunlaştırdı. Uzmanlık eğitimi ve sonrasında birçok algoloji kliniğinde gözlemci olarak çalıştı. 2004 yılında Bayındır Hastanesinde ağrı polikliniği hizmetlerini ve girişimsel ağrı tedavi uygulamalarını başlattı. Özellikle omurga ağrısı ve tedavisi konusunda yoğunlaşan ilgisi nedeniyle birçok ülkede eğitim programı ve kongreye katıldı. Girişimsel ağrı tedavileri konusunda toplantı ve eğitim programları düzenledi. Minimal invaziv omurga tedavisinde uyguladığı girişimsel ağrı tedavilerine ek olarak endoskopik diskektomi ve epiduroskopi, su soğutmalı diz radiofrekans konularında Kore, Almanya, İtalya ve Polonya’da sertifika programlarına katıldı. “World Congress of Minimally Invasive Spine Surgery” ve “Spine Expert Group” toplantılarında konuşmacı olarak bulundu. Dünya Endoskopik Disk Cemiyetinde Türkiye adına kurucu üye olarak görev yapmaktadır. Katıldığı Bilimsel Toplantılar, Paneller ve Kurslar Nöropatik ağrı (Antalya-2004) World Congress of Minimally Invasive Spine Surgery 2014 Percutaneus Disc Coagulation Therapy. 2011. Konkuk University Medical Center, Korea. Lomber ve servikal bölge ağrılarında faset ve foraminal bloklar (2009) Doğum analjezisi (HUTF-2001) Spine Expert Group Annual Meeting, 2014 İstanbul Minimally Invasive Spinal Surgery (MISS) Course at Wooridul Hospital, Seul, Korea. III. International training course for full-endoskopic operations of the lumbar, thoracic and cervical spine. 2013 İstanbul, Türkey . Medikal Ozon Oksijen Derneği Eğitim Programı (2006) Epiduroscopy: Explaration and treatment of the epidural space. 2012, Porto Viro World Congress of Minimally Invasive Spine Surgery 2017 Katıldığı Kongre ve Sempozyumlar Baş boyun ağrılarında invaziv tedavi yöntemleri (Samsun-2002) Pain in Europe V Ulusal Ağrı Kongresi (İstanbul 2012) Anestezi Kış Sempozyumu (Uludağ, 1999) Pediyatrik anestezi ve reanimasyon kongresi (İstanbul- 2000) Deprem ve Travma Sempozyumu (AÜTF-2000) 9. Kış Sempozyumu:Regionel anestezi (Uludağ-2001) Üst ekstremite blokları (SSK 2001) Yoğun Bakım Kongresi (İstanbul-2001) TARK 2001 (Antalya) Düşük akımlı anestezi (Mudanya-2002) Antidotlar-Mekanizmaları-Anestezide Antidotlar-Kimyasal Terorizm-Önlenmesi-Tedavisi (Ankara-2002) TARK 2002 (Antalya) 6. Ulusal Ağrı Kongresi (İstanbul-2003) TARK 2003 XXIII Annual Congress ESRA Athens 2004 Nöropatik Ağrı Günü ( Antalya- 2004) TARK 2004 8. Ulusal Ağrı Kongresi (İstanbul 2005) 6. Bölgesel Ağrı Sempozyumu (İzmir 2004) 7. Bölgesel Ağrı Sempozyumu (Ankara 2005) 8. Bölgesel Ağrı Sempozyumu (2006) 10. Ulusal Rejyonal Anestezi Kongresi (2009) 10. Ulusal ağrı 9. Ulusal Rejyonal Anestezi Kongresi (2008) TARK 2007 TARK 2009 TARK 2011 TARK 2013 TARK 2017 Bilimsel Ödül “Öztürk E, Zinnuroğlu M, Sezer ÖA, Gökyar İ, Beyazova M, Kaya K. Perinöral uygulanan sinir iletimi üzerine etkisi” başlıklı çalışma 2003 Ulusal FTR kongresinde en iyi üç sözlü bildiriden birisi ödülüne layık görülmüştür. Bildiri ve Yayınlar Gökyar İ. Bel Ağrısında Tanı ve Tedavi. Clinic Medicine 25-48,1:2007 Gökyar İ, Şimşek A, Özden R, Cila E, Babacan A. Ortopedik hastalar kanser hastalarında tedavi ve yaklaşımlarımız (Ortopedik Onkoloji Kongresi – 2002) Önder M, Özden MG, Akçalı DT, Gökyar İ, Babacan A, Atasever T. Bir Behçet olgusunda raynaud fenomeninin tanısı ve tedavisi (TARK-2000) Bloguyla Kombine Edilen Parasakral ve Posterior Siyatik Sinir Blok Tekniklerinin Karşılastırılması” Turk J Anaesth Reanim 2013; 41: 171-4. Öztürk E, Gökyar İ, Sezer ÖA, Günaydın B, Karadenizli Y. Mastektomi ve yüksek torakal epidural anestezi: Ciddi koroner veya pulmoner hastalığı olan üç olgu. (Anestezi Dergisi, 68-72;12:2004) Öztürk E, Zinnuroğlu M, Sezer ÖA, Gökyar İ, Beyazova M, Kaya K. Effects of perineural on sensory and motor conduction of ulnar nevre.(J Opioid Manag 2008 Nov-Dec;4(6):345-9. Öztürk E, Çok OY, Sezer A, Gökyar İ, Tuncer B, Güngör İ, Günaydın B, Çelebi H. General anesthesia with laryngeal mask airway during magnetic resonance imaging scanning in childhood. (Rivista di Neuroradiologia 521-527; 17:2004) Çelebi H, Öztürk E, Gökyar İ. Türkiye’de spinal anestezi uygulama profili. ( Anestezi Dergisi 57-62;13:2005) Özköse Z, Günaydın B, Gökyar İ, Şare M. GÜTF Acil Servisindeki yıllık arrest olgularının retrospektif analizi (1999 Anestezi Kış Sempozyumu-Uludağ) Özköse Z, Büyükaşık A, Ünal Y, Pampal K, Gökyar İ, Karadenizli Y. GÜTF Anesteziyoloji AD’nın Marmara Depremi sonrası izlenim ve yaklaşımları (Anestezi Dergisi Deprem Eki) Yurtlu S, Gökyar İ, Ünal Y, Günaydın B, Çelebi H. Pediatrik laringeal maske yerleştirilmesinde retrospektif analiz (TARK- 2000) Alkan M, Gökyar İ, Sezer ÖA, Karadenizli Y. Bartter sendromlu hastada anestezik yaklaşım (Anestezi ve Hipertansiyon Sempozyumu, Belek-2001) Özköse Z, Gökyar İ, Çok OY, Akçalı DT. Lomber diskektomilerde sırtüstü ve yüzüstü pozisyondaki ekstübasyonun hemodinami ve ayılma üzerine etkileri (Anestezi ve Hipertansiyon Sempozyumu, Belek-2001) Ünal Y, Sezer ÖA, Gökyar İ, Babacan A. Oftalmik postherpetik nevraljide servikal epidural Ket…. uygulaması (TARK-2002) Kurtipek Ö, Sezer ÖA, Gökyar İ, Güngör İ, Alkan M, Babacan A. Ağrı tedavisinde termografik takiplerimiz (TARK-2002) Öztürk E, Gökyar İ, Sezer ÖA, Babacan A. Kronik ağrı tedavisinde kontinü popliteal sinir bloğu (TARK-2002) Öztürk E, Gökyar İ, Sezer ÖA, Kaya K. Yüksek riskli bir olguda bilateral popliteal siyatik sinir bloğu. (TARK-2002) Öztürk E, Gökyar İ, Tuncer B, Çelebi H. Kombine lumbosakral pleksus + siyatik sinir bloğu: Riskli bir olgu nedeniyle. (TARK-2002) Çelebi H, Öztürk E, Gökyar İ. Türkiye’de spinal anestezi uygulama profili. (TARK-2002) Öztürk E, Gökyar İ, Günaydın DB, Çelebi H, Babacan A, Kaya K. Lumbar pleksus bloğuyla kombine edile parasakral ve posterior siyatik sinir bloğu tekniklerinin karşılaştırılması. (TARK-2002) Öztürk E, Çok OY, Sezer A, Gökyar İ, Tuncer B, Güngör İ, Günaydın B, Çelebi H. General anesthesia with laryngeal mask airway during magnetic resonance imaging scanning in childhood. (8th Symposium of Pediatric Anaesthesia, İstanbul-2003) Öztürk E, Erbaş G, Gökyar İ, Kılıç C, Babacan A. Bilgisayarlı Tomografi Rehberliğinde Anterior Çölyak Ganglion Bloğu (Ağrı Kongresi, İstanbul-2003) Öztürk E, Gökyar İ, Kanatlı U, Çizmeci P, Kökten G, Babacan A. Ayak cerrahisi sonrası postoperatif analjezi amaçlı kontinu popliteal blok (Ağrı Kongresi, İstanbul-2003) Beyazova M, Öztürk E, Zinnuroğlu M, Gökyar İ, Babacan A, Kaya K. Effect of perineurally adminestered on nerve conduction. (EFIC, Prag-2003) Öztürk E, Zinnuroğlu M, Sezer ÖA, Gökyar İ, Beyazova M, Kaya K. Duyu ve motor lifler içeren sinire perinöral uygulanan sinir iletimi üzerine etkisi. (Ulusal FTR Kongresi, Belek-2003) Gökyar İ, Çizmeci P, Kökten G, Sezer OA, Öztürk E, Babacan A, Kaya K. Comparison of combination of 3-in-1 block and sciatik nevre block or infusion in knee arthroscopy. ( XXIII Annuel ESRA Congress, Greece, 2004) Gökyar I, Oztürk E, Celebi H. The evaluation of plain 0.5% and 0.25% for continuous spinal anaesthesia ( XXIII Annuel ESRA Congress, Greece, 2004) Özkaynar E, Gürel A, Gökyar İ, Yavuz H. Postoperatif analjezide kullanılan yöntemleri etkinliğinin geriye dönük değerlendirilmesi. ( 9. Ulusal Ağrı Kongresi 2007) Beyazova M1, Öztürk E, Zinnuroğlu M, Gökyar I, Babacan A, Kaya K. Effects of perineural on nerve conduction of sural nerve. Agri. 2011 Apr;23(2):51-6. Ertan Öztürk, İsmail Gökyar, Berrin Günaydın, Hülya Çelebi, Avni Babacan, Kadir Kaya. Lomber Pleksus

8 YORUMLAR

  1. Hocam 12 yıl önce uzun süren ağrılı tutulmalarım var idi. Dr lar birşey bulamıyorlardı. Bel Kaslarımı güçlendirmemi söylediler hep. 1 yıl süren ağrılarım arttı. Başka bi dr sakroileit olduğumu söyledi. Günlük 8 adet E***l tedavisi ile çok fayda gördüm . Aralıklı tutan tutulmalarım. 2. Doğum sonrasında çok çok aşırı derece oldu. Emzirmeden dolayı ilaçta alamadım. Zorlu bir süreç geçirdim. 1 .2 yıldır tutulmalarım yok. Sırt ağrılarım çoğalmıştı. Romatoloji uz. İle görüştüm
    Tetkikler yapıldı. Sakroiliak Mr. Laboratuar gibi. Şuanda sakroiletim olmadığını doğum sonrası olup geçtiğini söyledi. Sizce tekrarlama olasılığı varmı. Tamamen bitmiş midir bu hastalık

  2. Merhaba Dr. Bey. Üç ay önce aniden başlayan kalçadan bacağa ve ayağa kadar uzanan ağrı ile tanıştım.bacağım buruluyor gibi bir ağrım vardı. Elli gün sürdü. Bu süre içinde gittiğim beyin cerrahı belimde bir büyük üç küçük fıtık olduğunu fakat ameliyat gerektirmediğini bu ağrının üç haftada geçeceğini söyledi. Ayak parmaklarımda uyuşma da vardı. Oturmak, kalkmak, yatmak işkence gibiydi. Arada bıçaklanıyormuş gibi ağrı giriyor ve olduğum yerde kalıyordum. Sadece öne doğru bükülerek yürüyünce ağrı hissetmiyordum. İğneler ilaçlar hiç etki etmedi. Fizik tedavi doktoru priformis sendromu olduğunu söyledi. Onun verdiği ilaç ile bir miktar rahatladım. Elli gün sonra bir videoda gördüğüm hareketi uyguladım ve ağrım geçti. Bir ay kadar iyiydim. Üç gün önce yine başladı. Belki perde takmak tetikledi. Özellikle gece uyutmayacak kadar çok ağrıyor. Gündüz daha iyiyim. Doktora gittim bu kez leğen kemiğimde ödem alanları olduğunu ağrının bundan kaynaklandığını söyledi. Bunun romatizma demek olduğunu en az bir yıl ilaç kullanmam gerektiğini söyledi. Bu teşhisler neden bu kadar farklı? Ne yapmalıyım? Öncesinde aletli plates önerilmişti. Bu ağrıyla tanışınca bıraktım. Şimdi tekrar başlayabileceğim söylendi. Beyin cerrahı, önermiyorum demişti. Gerçekten arada kaldım. Ne yapmam gerekiyor?

  3. Hocam merhaba saygılar. Yaklaşık 5 senedir şiddetli olarak sağ bacak ağrısı çekiyorum arka baldırımdan başlayıp(ara ara ön baldırda da oluyor) ayağıma kadar inen,alt baldırımı taş gibi yapıp sertleştiren bir ağrı. Belimdeki fıtıkların sinire basısı yok belin temiz sen de priformis olabilir dendi. Doktor bey tespit edilmek adına adım adım gidelim diyerek,önce belden kortizon yaptı 3 hafta bekledim geçmedi,ardından priformis enjeksiyonu oldum yine geçmedi. Bu zamana kadar sadece 1 kez yapılan işlemden fayda gördüm beni 2 sene ağrıdan kurtardı onlarda şunlardı: SAKROİLİAK EKLEM (TEK) RFT,Sakral Dorsal Root Gangliyon (DRG) RFT,Lomber Dorsal Root Gangliyon (DRG)-RFT ve priformis enjeksiyonu. Ben Sakroiliak’dan şüpheleniyorum gün içinde sürekli ağrı yaşıyorum,kas gevşeticiler işe yaramıyor sadece du..er isimli ilaç ağrılarımı hafifletiyor. Lütfen bana yardımcı olup yol gösterin en azından şu olabilir demeniz bile yeter bana çok ama çok yıprandım sayın hocam.

    • Sakroiliak için ilaçlı sakroiliak MRI çektirin, aynı seansta priformise de bakılsın. Raporunuzu gönderin. Priformis enj dan fayada görmeniz anlamlı. Yardımcı olmaya çalışacağım. Geçmiş olsun. Gerekirse 546 2856646 numaralı telefonumuzdan irtibatlaşın.

      • Merhaba hocam,cevabınız için teşekkür ederim bahsettiğiniz filmleri çektirip ankaraya muayenize muhakkak geleceğim. Priformis enjeksıyon tek başına ayrı zamanlarda 3 kere yapıldı fayda görmedim. Tek fayda gördüğüm işlem radyofrekanstı o sıra oda yapıldı ama ben radyofrekansın yani sinir yakmanın işe yaradığını düşünüyorum. Asıl problemin ne olduğunu bulmam gerek bu konuda merak içindeyim.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here