Bel ağrınızın sebebini bulamıyor musunuz ?

16999

Bel ağrınızın sebebi bulunamıyor ve tedavi edilemiyorsa bu yazıyı mutlaka okumalısınız! Öncelikle aşağıdaki belirtilerin size olup olmadığı son derece önemlidir. İnsanlarda sıklıkla görülen ama çok az bilinen bir rahatsızlıktır maigne sendromu. İsterseniz öncelikle belirtilere bir göz atalım ;

 • Bel ağrınız tek taraflı ve sizi sürekli rahatsız ediyorsa
 • Ağrı kalçaya, kasığa veya uyluğa yayılıyorsa
 • MRI da bu ağrıyı açıklayacak bir şey bulunamıyorsa
 • Sürekli ağrı kesici kullanmanız gerekiyorsa

Maigne sendromu nedir ?

Tanısında görüntüleme testlerinin başarısız olduğu Maigne Sendromu olabilirsiniz. Bel fıtığını da taklit edebilen bu hastalıkta asıl sorun torokolomber bileşke dediğimiz bölgeden ağrının bele ve daha aşağılara yansımasıdır. Kadınlarda daha sık görülen bu rahatsızlık tanı konulamayıp tedavi edilemediğinde hastayı sürekli bel ağrısı ile baş başa bırakır.

Oldukça sık karşılaşılan Meigne sendromunda tek taraflı bel ağrısı bazen karına, bazen kasığa, bazen de kalçaya doğru yansıyabilir. MR gibi görüntüleme yöntemlerinde anlamlı bir bulgu saptanamaz.

Tanısı asıl olarak hastanın şikayetine, muayene bulgularına ve test bloklarının sonuçlarına göre konulur. Yansıyan karın ve kasık ağrıları nedeni ile kasık fıtığı, safra kesesi ameliyatı olan hastalar bile vardır.

Omurganın kendine özgün bu hastalıkları hiç de küçümsenmeyecek kadar sık görülür. Tedavisinde ve tanısında girişimsel ağrı tedavileri oldukça etkindir.

19.9.1968 yılında doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini İstanbul’da tamamladı. 1994 yılında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olduktan sonra Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesinden Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanlığını aldı. Uzmanlık eğitimi sürecinde çalışmalarını girişimsel ağrı tedavisi konusunda yoğunlaştırdı. Uzmanlık eğitimi ve sonrasında birçok algoloji kliniğinde gözlemci olarak çalıştı. 2004 yılında Bayındır Hastanesinde ağrı polikliniği hizmetlerini ve girişimsel ağrı tedavi uygulamalarını başlattı. Özellikle omurga ağrısı ve tedavisi konusunda yoğunlaşan ilgisi nedeniyle birçok ülkede eğitim programı ve kongreye katıldı. Girişimsel ağrı tedavileri konusunda toplantı ve eğitim programları düzenledi. Minimal invaziv omurga tedavisinde uyguladığı girişimsel ağrı tedavilerine ek olarak endoskopik diskektomi ve epiduroskopi, su soğutmalı diz radiofrekans konularında Kore, Almanya, İtalya ve Polonya’da sertifika programlarına katıldı. “World Congress of Minimally Invasive Spine Surgery” ve “Spine Expert Group” toplantılarında konuşmacı olarak bulundu. Dünya Endoskopik Disk Cemiyetinde Türkiye adına kurucu üye olarak görev yapmaktadır. Katıldığı Bilimsel Toplantılar, Paneller ve Kurslar Nöropatik ağrı (Antalya-2004) World Congress of Minimally Invasive Spine Surgery 2014 Percutaneus Disc Coagulation Therapy. 2011. Konkuk University Medical Center, Korea. Lomber ve servikal bölge ağrılarında faset ve foraminal bloklar (2009) Doğum analjezisi (HUTF-2001) Spine Expert Group Annual Meeting, 2014 İstanbul Minimally Invasive Spinal Surgery (MISS) Course at Wooridul Hospital, Seul, Korea. III. International training course for full-endoskopic operations of the lumbar, thoracic and cervical spine. 2013 İstanbul, Türkey . Medikal Ozon Oksijen Derneği Eğitim Programı (2006) Epiduroscopy: Explaration and treatment of the epidural space. 2012, Porto Viro World Congress of Minimally Invasive Spine Surgery 2017 Katıldığı Kongre ve Sempozyumlar Baş boyun ağrılarında invaziv tedavi yöntemleri (Samsun-2002) Pain in Europe V Ulusal Ağrı Kongresi (İstanbul 2012) Anestezi Kış Sempozyumu (Uludağ, 1999) Pediyatrik anestezi ve reanimasyon kongresi (İstanbul- 2000) Deprem ve Travma Sempozyumu (AÜTF-2000) 9. Kış Sempozyumu:Regionel anestezi (Uludağ-2001) Üst ekstremite blokları (SSK 2001) Yoğun Bakım Kongresi (İstanbul-2001) TARK 2001 (Antalya) Düşük akımlı anestezi (Mudanya-2002) Antidotlar-Mekanizmaları-Anestezide Antidotlar-Kimyasal Terorizm-Önlenmesi-Tedavisi (Ankara-2002) TARK 2002 (Antalya) 6. Ulusal Ağrı Kongresi (İstanbul-2003) TARK 2003 XXIII Annual Congress ESRA Athens 2004 Nöropatik Ağrı Günü ( Antalya- 2004) TARK 2004 8. Ulusal Ağrı Kongresi (İstanbul 2005) 6. Bölgesel Ağrı Sempozyumu (İzmir 2004) 7. Bölgesel Ağrı Sempozyumu (Ankara 2005) 8. Bölgesel Ağrı Sempozyumu (2006) 10. Ulusal Rejyonal Anestezi Kongresi (2009) 10. Ulusal ağrı 9. Ulusal Rejyonal Anestezi Kongresi (2008) TARK 2007 TARK 2009 TARK 2011 TARK 2013 TARK 2017 Bilimsel Ödül “Öztürk E, Zinnuroğlu M, Sezer ÖA, Gökyar İ, Beyazova M, Kaya K. Perinöral uygulanan sinir iletimi üzerine etkisi” başlıklı çalışma 2003 Ulusal FTR kongresinde en iyi üç sözlü bildiriden birisi ödülüne layık görülmüştür. Bildiri ve Yayınlar Gökyar İ. Bel Ağrısında Tanı ve Tedavi. Clinic Medicine 25-48,1:2007 Gökyar İ, Şimşek A, Özden R, Cila E, Babacan A. Ortopedik hastalar kanser hastalarında tedavi ve yaklaşımlarımız (Ortopedik Onkoloji Kongresi – 2002) Önder M, Özden MG, Akçalı DT, Gökyar İ, Babacan A, Atasever T. Bir Behçet olgusunda raynaud fenomeninin tanısı ve tedavisi (TARK-2000) Bloguyla Kombine Edilen Parasakral ve Posterior Siyatik Sinir Blok Tekniklerinin Karşılastırılması” Turk J Anaesth Reanim 2013; 41: 171-4. Öztürk E, Gökyar İ, Sezer ÖA, Günaydın B, Karadenizli Y. Mastektomi ve yüksek torakal epidural anestezi: Ciddi koroner veya pulmoner hastalığı olan üç olgu. (Anestezi Dergisi, 68-72;12:2004) Öztürk E, Zinnuroğlu M, Sezer ÖA, Gökyar İ, Beyazova M, Kaya K. Effects of perineural on sensory and motor conduction of ulnar nevre.(J Opioid Manag 2008 Nov-Dec;4(6):345-9. Öztürk E, Çok OY, Sezer A, Gökyar İ, Tuncer B, Güngör İ, Günaydın B, Çelebi H. General anesthesia with laryngeal mask airway during magnetic resonance imaging scanning in childhood. (Rivista di Neuroradiologia 521-527; 17:2004) Çelebi H, Öztürk E, Gökyar İ. Türkiye’de spinal anestezi uygulama profili. ( Anestezi Dergisi 57-62;13:2005) Özköse Z, Günaydın B, Gökyar İ, Şare M. GÜTF Acil Servisindeki yıllık arrest olgularının retrospektif analizi (1999 Anestezi Kış Sempozyumu-Uludağ) Özköse Z, Büyükaşık A, Ünal Y, Pampal K, Gökyar İ, Karadenizli Y. GÜTF Anesteziyoloji AD’nın Marmara Depremi sonrası izlenim ve yaklaşımları (Anestezi Dergisi Deprem Eki) Yurtlu S, Gökyar İ, Ünal Y, Günaydın B, Çelebi H. Pediatrik laringeal maske yerleştirilmesinde retrospektif analiz (TARK- 2000) Alkan M, Gökyar İ, Sezer ÖA, Karadenizli Y. Bartter sendromlu hastada anestezik yaklaşım (Anestezi ve Hipertansiyon Sempozyumu, Belek-2001) Özköse Z, Gökyar İ, Çok OY, Akçalı DT. Lomber diskektomilerde sırtüstü ve yüzüstü pozisyondaki ekstübasyonun hemodinami ve ayılma üzerine etkileri (Anestezi ve Hipertansiyon Sempozyumu, Belek-2001) Ünal Y, Sezer ÖA, Gökyar İ, Babacan A. Oftalmik postherpetik nevraljide servikal epidural Ket…. uygulaması (TARK-2002) Kurtipek Ö, Sezer ÖA, Gökyar İ, Güngör İ, Alkan M, Babacan A. Ağrı tedavisinde termografik takiplerimiz (TARK-2002) Öztürk E, Gökyar İ, Sezer ÖA, Babacan A. Kronik ağrı tedavisinde kontinü popliteal sinir bloğu (TARK-2002) Öztürk E, Gökyar İ, Sezer ÖA, Kaya K. Yüksek riskli bir olguda bilateral popliteal siyatik sinir bloğu. (TARK-2002) Öztürk E, Gökyar İ, Tuncer B, Çelebi H. Kombine lumbosakral pleksus + siyatik sinir bloğu: Riskli bir olgu nedeniyle. (TARK-2002) Çelebi H, Öztürk E, Gökyar İ. Türkiye’de spinal anestezi uygulama profili. (TARK-2002) Öztürk E, Gökyar İ, Günaydın DB, Çelebi H, Babacan A, Kaya K. Lumbar pleksus bloğuyla kombine edile parasakral ve posterior siyatik sinir bloğu tekniklerinin karşılaştırılması. (TARK-2002) Öztürk E, Çok OY, Sezer A, Gökyar İ, Tuncer B, Güngör İ, Günaydın B, Çelebi H. General anesthesia with laryngeal mask airway during magnetic resonance imaging scanning in childhood. (8th Symposium of Pediatric Anaesthesia, İstanbul-2003) Öztürk E, Erbaş G, Gökyar İ, Kılıç C, Babacan A. Bilgisayarlı Tomografi Rehberliğinde Anterior Çölyak Ganglion Bloğu (Ağrı Kongresi, İstanbul-2003) Öztürk E, Gökyar İ, Kanatlı U, Çizmeci P, Kökten G, Babacan A. Ayak cerrahisi sonrası postoperatif analjezi amaçlı kontinu popliteal blok (Ağrı Kongresi, İstanbul-2003) Beyazova M, Öztürk E, Zinnuroğlu M, Gökyar İ, Babacan A, Kaya K. Effect of perineurally adminestered on nerve conduction. (EFIC, Prag-2003) Öztürk E, Zinnuroğlu M, Sezer ÖA, Gökyar İ, Beyazova M, Kaya K. Duyu ve motor lifler içeren sinire perinöral uygulanan sinir iletimi üzerine etkisi. (Ulusal FTR Kongresi, Belek-2003) Gökyar İ, Çizmeci P, Kökten G, Sezer OA, Öztürk E, Babacan A, Kaya K. Comparison of combination of 3-in-1 block and sciatik nevre block or infusion in knee arthroscopy. ( XXIII Annuel ESRA Congress, Greece, 2004) Gökyar I, Oztürk E, Celebi H. The evaluation of plain 0.5% and 0.25% for continuous spinal anaesthesia ( XXIII Annuel ESRA Congress, Greece, 2004) Özkaynar E, Gürel A, Gökyar İ, Yavuz H. Postoperatif analjezide kullanılan yöntemleri etkinliğinin geriye dönük değerlendirilmesi. ( 9. Ulusal Ağrı Kongresi 2007) Beyazova M1, Öztürk E, Zinnuroğlu M, Gökyar I, Babacan A, Kaya K. Effects of perineural on nerve conduction of sural nerve. Agri. 2011 Apr;23(2):51-6. Ertan Öztürk, İsmail Gökyar, Berrin Günaydın, Hülya Çelebi, Avni Babacan, Kadir Kaya. Lomber Pleksus

81 YORUMLAR

  • MRI ve sizi görebilirsek uygun tedavi yöntemini belirleyelim.
   Acil şifalar diliyorum. 0546 285 66 46 numaralı telefondan randevu alabilirsiniz.

   • hocan 10 senedir belim agrıyor fızık manuel terapı butun uygulamaları yaptım bir turlu iyleşememedim bide boyunda fıtıklar. var .sporcuyum vucut geliştirme yapıyorym.ara ara bacagıma vuruyor guç kaybı yok gece yatırmıyor beni bazbazen huzursuz bacak sendromu. yardımcı olun ne olur 46 yaşındayım

  • Bel ağrısı boyuna vurmaz. Üstelik normal bir bel ağrısı 2 ay sürmez. Mutlaka muayene ve tetkikinizin yapılması gerekir.

 1. Merhaba hocam benimde buaralar belim ağrıyor özellikle sabit durduğuma ve ayakta fazla durduğunda doktora gittim MR çektirdim iki doktora gösterdim biri bana kas iskeleti iyi dedi bişeyin yok dedi biride küçük bir fındığın var dedi ameliyata gerek yok dedi..
  Bu ağrıyı tamamen nasıl bitirebilirim tşşkler

 2. Merhabalar, 4 yıldır hiç geçmeyen kalça, bel ağrım ve aşırı derecede kabızlık vardı gitmediğim doktor kalmadı. 4 yıldır Genel cerrahların bile çare bulamadığı kabızlık problemimi çözdü. Ağrılarım azaldı, tedavim devam ediyor tadevi sürecindede çok ilgili yakından takip ediyor. Psikolojim bozulmuştu artık bana tekrar yaşama sevincimi veren İsmail Beye ne kadar teşekkür etsem az ömür boyu dua edeceğim teşekkürler İsmail Bey.

 3. Selam hocam 2004 den beti bende bel fıtığı var fizik tedavisi gürdüm 10 gün egzersiz hareketlerle rahatlatı yani öyle oldu bitmiş mesafeye geldi ama bir haftadır yine ağrılar ver ayağa vurmuyor bel ağrıyor ve yürümeye yardım etmiyor beyin doktoruna gitim ameliyatlık değil ama 5 gün dinle diyor ama gitikçe kötüleşiyor nasıl yardımcı olebilirsiniz

 4. SELAM HOCAM MERSIN TARSUS TAN YAZIYORUM ANNEM 76 YASINDA FAKAT KISIN KOMUR KOVASI KALDIRMIS YAKLASIK 3 AYDIR BEL AGRISI CEKIYPOR VE SUAN HIC YURUYEMIYOR BEKILIN FILIMI CEKTIRDIK YANI TOMOKRAFISI SONUCUNU ALDIK BELDE COKME VAR DIYOR DOKTORLAR ILAC TEDAVISI 3 AYDIR SURUYOR AMA ANNEMDE HIC BIR FARK GOREMEDIK SUAN YATIYOR YATIGI YERDE ZORLA DONUYOR AYAKLARINIIN USTUNE BASAMIYOR NASIL YARDIMCI OLABILIRSINIZ VEYA ONERICEGINIZ BIR SEY VARMI SIMDIDEN TESSEKUR EDERIM HOŞCAKALIN 05364715956

 5. Hocam benim yasım 25 3/4 yıldır belimdee süreklı bır agrı var bel kaslarım süreklı gergın hep bıde bacaklarıma agrı falan olmuyor doktor ıkı tane ufak fıtık var dıyor ameliyat gerektırmez dıyor afrı kesıcı verıp gonderıyor yapacak bırsey yok dıyor
  Yardımcı olursanız sevınırım

 6. Merhaba hocam, Erzurum’dan yazıyorum. 2014 yılında bel fıtığından ameliyat oldum. Yaklaşık yedi 7-8 aydır ayaklarımda aşırı derecede yanma var. Belimden sol ayağıma doğru ağrılarımda var. Size kontrol olmak istiyorum. Nasıl ulaşabilirim.

 7. SSLM , HOCAM BENİM SAĞ AYAĞIMIN ÜSTÜNE BASAMIYORUM İKİ AYDIR GİTMEDİĞİM BÖLÜM KALMADI HEPSİ DİNLEN GEÇER DİYOR. ŞİMDİ FİZİK TEDAVİ ALIYORUM 11TANE DE İĞNE VURLACAM..

 8. hocam merhaba benim 2 aydır sağ karın kaburga tarafımda başlayan bir ağrım oldu yürüyüş yaptığım zamanlar başladı bu ağrı,üroloji,gastro,dahiliye birçok dr gezdim tomografi çekildi iç organlarımla alakalı bir sorun bulunamadı 2 tane kortizon vuruldu ağrım bir nebze hafifliyor ama bazen yine başlıyor,ağrı belimede vuruyor bu arada sağ tarafıma Allah aşkın ne yapmam gerekecek bir yardımcı olurmusunuz hayat kalitem düşüyor elim sürekli kaburga ve sırt bölgemde

 9. İyi gunler. Yaklaşık iki ay önce egildivimde belim agrimaya başladı ve 1 hafta falan egilirken agriyodu şimdi ise egilirken kalkarken agrimiyor ama yatak ta sağa sola dönerken ağrıyı hissediyorum.sebebi ne olabilir teşekkürler

 10. Hocam iyi günler kolay gelsin öncelikle hocam benim eşim bel fıtığından ameliyat oldu bi kac kez
  bi kac kezde ağrı kesici iğneler yapıldı fakat şuan ağrıları devam etmekte doktora götürdük platin takılsın diyorlar fakat bazı doktorlarda bu genç yaşta platin takılmasını tavsiye etmiyor ne yaplım hocam önerebilecek birşey varmı ? teşekürler

 11. Hocam merhaba benim eşim bel fığından dolayı amelyat oldu bir kaç kez fakat ağrılar kesilmedi
  şuan bile ağrıları var doktorlar platin takılsın bazı doktorlar da platin takılmasın diyor yaş 27 önerebilecezğiniz bişey varmı hocam teşekürler .

 12. Hocam 4 aydır belimin sağ tarafında belin kalcaya birleştiği yerde yanma keçeleşme var şu an fizik tedavi hastanesinde yatıyorum bir şey bulamadılar çok şiddetli ağrılar çekiyorum hayattan soğudum yürürken Belim ve kalcam sıkışmışggibi ve yürürken sağlık ayağım dışa dönüyor, aşırı yanma oluyor, önceden 4-5 km yol yürürdüm şimdi 100 metre ancak yuruyebiliyorum, belimden boynuma kadar ulaşan kablo gibi kas spazmları oluştu. Ayrıca ek olarak manuel tedavi ve ozon tedavisi alıyorum ama nafile. Doktorlar boyunda C4-C5 te hasar var ona bağlıyorlar ama bu hasar bende 4 yıldır var şikayetlerim 4 aylık. Durumu düzeltip ağrılarımı dindirecek tedavi mümkün müdür? Bir de gtos terapi diye bir şey duydum uyguluyor musunuz?

  • Evet ağrılarınızı rahatlatmak mümkün. Tetkilerinizi ve sizi gördükten sonra daha net yapılacak uygulamaya karar verilecektir ancak bu ağrılarda yaptığımız uygulamanın etkinliği yüksek.

 13. İk el parmaklarım uyuşuk ve keçe gibi yedi sene önce boyun fıtığı kireçlenme duzlesme ameliyat oldum Piolat’ın takıldı niyidim iki ay önce bileğimden ameliyat oldum bileğim ağrıyordu şimdi ellerim parmaklarım. Çok sıkıntım var nirolejiye temografi beyinden çekildi boyun emarim çekildi elektrik testi yapıldı sonuç şimdi hangi bölüme gideceğimi bilemedim yardımcı olursanız çok sevinirim

 14. hocam merhaba 27 yaşındayım 1buçuk yıldır bel ağrısı çekiyorum sol taraftan kalçama ve bacağıma vuran ağrılarım var 2 defa mr çektirdim 3 kez röntgenle bakıldı ortopedi doktoru fıtık var derken beyin cerrahı yok bir sorunun dedi ve 2 kezde fizik tedavi gördüm fayda bulamadım malesef beş altı doktor gezdim ancak sonuç yok ağrılarımda çok rahatsız ediyor ne yapmam konusunda çaresizim yardımcı olursanız çok sevinirim.

  • Öncelikle geçmiş olsun. Fıtık cerrahi boyutta olmadığında da şiddetli ağrı ve sinir ağrısı yapabilir. Görüş farklılığının muhtemel sebebi budur. Ancak bazen fıtık ağrısını taklit eden sakroiliak bölge ağrıları dikkat edilmez ise gözden kaçabilir. Tüm tetkikleriniz ile sizi değerlendirebilirsek çözüm bulabileceğimize inanıyorum.

 15. İsmail bey merhaba.iki yıldır maigne sendromum var. Bugüne kadar ara sıra sol kalça ağrısı yapıyordu..Sol kaburga altında ağrı karın şişkinliği kabızlık ve sol yan tarafımda ağrı olmaya başladı.sebebi maigne sendromu olabilirmi. Cevap yazarsanız sevinirim.teşekkürler.

  • Evet olabilir. Tanısı zordur ve tetkiklerde genellikle patoloji saptanmaz. Şikayetleriniz uyumlu. Test bloğu sonrası tedavisi mümkün. 05462856646 numaralı telefondan bizi arayabilirsiniz. Geçmiş olsun

 16. Merhaba hocam 8 ay önce sol ayağımın kalçadan ağrıları başladı, 4 ay sürdü .Nöröloji doktora gittiğimde kireçlenme var dediler.20 gün fizik tedavi aldim, hama biraz ağrı vardi.Doktor dediki bir aya kadar geçer. Hama bir ay sonra iki taraflı omuz kaslarımda ağrı başladi, soldaki ağrı geçti,sağdaki 20 gündür agıryor.Ve bir lira kadar yerde hemen omurganın yanında ezik var gibi ağrı var.Iki taraftaki alttan en son kaburgada sizi var,ve üç gündür sol kalçanın üst tarafında atış gibi ağrı var,sanki çibangibi.acaba nedir bir bilgi verirmisiniz.Randevü alamyorum 15gündür. Ağrı kesicilerle yaşıyorum

  • Tarifinizde ki detaylar ve tetkik sonuçlarınınızın olmaması şikayetleriniz için yorum yapmamızı mümkün kılmıyor. Dilerseniz tetkikleriniz ile sizi değerlendirelim. Geçmiş olsun

  • Tetkikleriniz ve muayeneniz dönücü karar vermek gerekir. Muayenehane telefonumuzdan detaylı bilgi alışverişi yağabiliriz. Geçmiş olsun

 17. Hocam merhaba ben testis kanseri oldum 3 yıldır takibi yapiliyo benim 5 aydır sol elimin baş parmağın içi hissizlesti ignelenme oluyo 3 aydirda boynumun hem sağı hem solu ağrıyo 1 haftadır da belime kuyruk sokumuna yakın yer belimin tam ortası agriyo ilk başta hastaligimi yazdım çünkü takipte bı çok cihaza giriyorum bunlarla alakalı bişey çıkmadı onkoloji doktoruna soyledim agrilarimi ama hiç bişey yapmadı yönlendirme bile yapmadı ne yapmam lazim

 18. Hocam merhaba sirtim cok kotu agriyor ozellikle onurqamin en sonu uzaninca yan donunce cok acitiyo,ayaktayken sizliyor ama oturunca kalkamiyorum,uzaninca ise ayaklarimda komple sizliyor hareket etmem cok zor sebebi ne ola bilir

  • ne zaman başladı, kaç yaşındasınız ne kadar sürüyor, ek hastalığınız var mı, ailede başka sizin gibi olan var mı, düşme hikayeniz var mı, ateşimiz var mı? Sorularının cevabını öğrendilten sonra size yanıt verebilirim ve ne yapmanız gerektiği hakkında öneride bulunabilirim. Geçmiş olsun

 19. 30yasindayim hocam,gebeliyi sonlandirdikdan sonra basladi 3cu kezdiki oluyo sinirlenicede tutmuslugu var 2gun falan suruyo siddeti sonra hafifliyor ama yine aci hiss ediyorum,yok hocam ailede kimdese yok baska hic bir sorun ve hastsligim yok bu gunde aynada bakinca kuyruk sokumu hissesinin kabarmasini ve siskinlik oldugunu fark etdim orasini tutunca sanki agrim dahada siddetleniyor

 20. Hocam 2-3 yıldır bel ağrısı çekiyorum. Ama son 4-5 gündür çok şiddetli ağrım var, oturamıyorum oturduğum yerden kalkamıyorum. Batma şeklinde ve sağ kalçama vuruyor ağrısı. Geçen sene MR çekildim onun sonucunu buraya ekliyorum ne yapabilirim artık dayanamıyorum

  LOMBER SPİNAL MR İnceleme sagital T1 (FSE), sagittal T2 (FRFSE), aksiyel T2 (FSE) sekanslarında çalışılmıştır Lomber lordoz tabiidir. Lomber vertebra korpus yükseklikleri normaldir. STIR serilerde belirgin kemik iliği ödemi ayırt edilmemiştir. L4-5 IV diskinde T2 A serilerde dejeneratif sinyal kaybı izlenmektedir.Diğer seviyelerde IV disk sinyal intensiteleri normaldir. Lomber IV disk mesafeleri normaldir. L1-2 diskinde disk herniasyonu izlenmemiştir. Nöral foramenler normaldir. Nöral kökler serbesttir. Faset eklemler normaldir. L2-3 disk posterior kesimde düzleşme izlenmiştir.Nöral foramenler normaldir. Nöral kökler serbesttir. Faset eklemler normaldir. L3-4 diskinde diffüz annüler bulging izlenmektedir. Dural keseye anteriordan bası mevcuttur. Nöral foramenler normaldir. Nöral kökler serbesttir. Faset eklemler normaldir. L4-5 diskinde sol ağırlıklı diffüz posterior protrüzyon izlenmektedir. Dural keseye anteriordan bası mevcuttur. Sol nöral foramen daralmıştır. Sol nöral kök kompresedir. Sağ nöral foramen hafif daralmıştır. Sağ nöral kök serbesttir. Faset eklemler dejenere ve hipertrofiktir. L5-S1 diskinde diffüz annüler bulging izlenmektedir. Nöral foramenler normaldir. Nöral kökler serbesttir. Faset eklemler normaldir. Konus medüllaris, filum terminale ve sinir kökleri normal görünümdedir. Paravertebral yumuşak dokular normaldir.

  • Geçen sene ki MR ıınız da bu durumu açıklayacak çok belighin bir patoloji yok. Ancak bu süre içinde bir çok değişiklik, yeni fıtık olabilir. Muayeneniz sonucuna göre yeni tarihli tetkik gerekecektir. 0546 285 66 46 numaralı telefondan ulaşın yardımcı olalım. Geçmiş olsun

 21. Belimin alt taraf boşluğu hafif şişiyo gbi yani bazen çekilmez agrı bazen elimin altında gezen top gbi bişe napmam lazım gittim kas spazmı denildi ama geçmiyo

 22. Merhaba hocam, 2 seneyi aşkın süredir evden çalışıyorum, dolayısıyla oldukça hareketsiz bir yaşam sürüyorum. Arada 1 hafta iyileşmek koşulu ile 5 haftadır bel ağrısı yaşıyorum. Kuyruk sokumunun 4 parmak üzerinde tam orta kısımda sızlama hissediyorum. Hareketsiz yaşam bel ağrısında tetikleyici olur mu? Uzun sürmesi tedirgin ediyor.

 23. Hocam ben bel ağrısından 2 defa mr çekildim bişey çıkmadı böbrek olabilir diye ultrason çekildim temiz çıktı ama belimin sol tarafında 2.5 aydır şiddetli ve geçmeyen bir ağrı var.Bu ağrı zamanla karnıma ve sol kasigima vuruyor.Don zamanlarda da ağrı siddetlendikce ishal olmaya başladım ne olabilir sizce tşk ederim.

  • Bel ağrısında bel fıtığı haricinde birçok neden olabilir. Örneğin maigne sendromunda MRI da birşey saptanamayıp bel ve kasığa vuran ağrı olur. Ancak ishal yapmaz. Öncelikle gastroentoroloji tarafından muayenenizi öneririm Sitemiziden maigne sendromunu inceleyebilirsiniz. Geçmiş olsun

 24. Sayın hocam 15 senedir bel ağrısı çekiyorum kimse teşis koyamıyor biri fıtık biri fibromiyalji kimi sinirsel diyip antidepresan ile gönderiyor kullanmadığım ve gitmediğim hastahane doktor kalmadı siz be önerirsiniz

 25. Hocam merhaba benim l5 l4 te 2 fıtık vardı 3 senedir hiç nüksetmedi ağrım 1 senedir ciddi boyun ağrısı çekiyorum ve son 2 aydır hareket ettiğimde yani gün içerisinde belimde ciddi bir ağrı olmuyor fakat uykuya daldığımda gece ağrılarla uyanıyorum ve yatakta pozisyon değiştirmekte çok zorlanıyorum. Kalkamıyorum sonrasında hareket ettikçe geçiyor. Bir sporcu olarak bu durum hayatımı ve hareketimi çok kısıtladı sebebi ne olabilir. Yakın zamanda mutlaka doktor kontrolüne gideceğim

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here