Ağrı tedavisinde merak edilenler

2065

Ağrı tedavisi genel anlamda iki türlü amaca hizmet eder. Birincisi adından da anlaşılacağı üzere ağrının tedavi edilmesidir. Kanser ağrısının tedavisi, trigeminal nevralji gibi bir hastalıktaki ağrının tedavisi buna örnek olarak verilebilir.

Bu uygulamalarda amaç ağrıyı ileten ilgili sinirin devre dışı bırakılmasıdır. Ağrı tedavisinde daha fazla uygulama ise ilgili patolojinin tedavisi ile ağrının rahatlatılmasıdır. Örneğin bel fıtığı tedavisinde fıtık tedavi edilerek ağrı ortadan kaldırılabilir.

Fıtığın tedavisi yapılamaz ise ağrı ortadan kalkmaz. Bel fıtığının tek tedavisi cerrahi değildir. Aslında cerrahi tedavi son seçenektir. Fıtığın veya sinire basının tedavi edilebildiği birçok ağrı tedavisi yöntemi vardır ki hepsinde amaç patolojinin tedavisidir.

Ağrı Tedavisinde Girişimsel Tedavi Yöntemleri

Ağrı tedavisinde kabaca iki tedavi yöntemi vardır. İlaç tedavileri ve girişimsel tedavi yöntemleri. Daha önceleri girişimsel tedavi yöntemleri ancak ilaç tedavisi etkin olmadığında yapılırdı. Günümüzde durum çok farklı. Bunu iki önemli nedeni var.

Birincisi ilaç tedavilerinin yetersiz kalabilmesi ve yüksek dozda uzun süre ilaç kullanımının vücuda verdiği zararların da hiç azımsanmayacak kadar fazla olması. Diğer nedeni ise girişimsel tedavi yöntemlerinin, kullanılan ekipman ve cihazların zamanla çok gelişmiş olmasıdır.

Son zamanlarda fıtık, kanser, nevralji gibi birçok hastalığın tedavisinde kullanılan birçok teknik ve birçok cihaz geliştirilmiş ve kullanılmaktadır.

Girişimsel ağrı tedavisinde cerrahi kesi yapılmadan, özel cihazlar ile ulaşılmak istenen bölgeye ulaşılır ve tedavi edilir. Dolayısıyla ilgili tedavi sonrası hastanın gündelik hayatına dönmesi çok daha hızlı olur. Günümüzde cerrahi kesinin olmaması veya olacaksa bile küçük olması tedavi sonrası derlenmenin hızlı olması tercih nedenleridir.

Robotik cerrahi ve endoskopik cerrahilerin gelişmesinin temel nedeni de budur. Minimal invaziv tedaviler gurubunda olan girişimsel tedavi yöntemlerinin en büyük avantajı büyük cerrahi kesiye gerek olmadan benzer şekilde tedavi şansı sunmasıdır.

Tüm bu nedenlerle ilaç veya girişimsel tedavilerden hangisinin öncelikle kullanılacağı hastalığa, şiddetine, kişiye göre birçok faktör göz önüne alınarak karar verilir. Tabi ki en önemli faktör uygulayacak hekimin hangi konuda daha deneyimli olduğudur.

Nöropatik Ağrı Tedavisi

Nöropatik ağrı sinirin zedelenmesi sonucunda yanıcı, batıcı, huzursuz edici tipte ağrı ile kendini gösterir. Ağrı şiddetlidir ve ağrı uyandırmayacak bir nedenle bile ortaya çıkabilir. Örneğin bacağında nöropatik ağrısı olan bir hasta ilgili bölgeye çarşaf değse şiddetli ağrı hissedebilir.

Rüzgar teması, su teması gibi ağrıya neden olmayacak uyarılar ağrıya neden olabilir. Genellikle klasik ağrı kesiciler etkisizdir. Tanısı zordur, ihmal edilebilir ve hastanın ağrı ile yaşamak zorunda kalacağı süre uzar. Beyin sürekli, anlamsız ve şiddetli ağrı hissedeceği korkusuyla koruma mekanizmaları bulmaya çalışır.

Sonuçta ağrı beyinde hafıza oluşturur. Artık beyin her an o ağrı gelebilir kaygısındadır ve ağrıyı unutmaz. Sorun tek başına bir ağrı değil oluşan ağrı hafızası haline gelir. Kişinin depresyon eğilimi artar. Tüm bunlardan anlaşılacağı üzere nöropatik ağrı ancak multidsipliner bir yaklaşımla tedavi edilebilir.

Beslenme bozukluğunun tedavisi, psikolojik destek, kuvvetli ağrı kesiciler ve girişimsel tedavi yöntemleri tedavide genellikle birlikte kullanılır. Hatta oluşan ağrı hafızasını ortadan kaldırabilmek için epilepside kullanılan bazı ilaçlardan da faydalanmak gerekebilir.

Kanser Ağrısında Tedavi

Kanserde ağrı tedavisi kanserin tedavisi kadar önemlidir. Kanser ağrısının hiç zaman geçiremeden tedavi edilmeye başlanması gerekir. Kanser tedavi edilirse ağrı geçer düşüncesi çok hatalı bir düşüncedir.

Kanser hastasında ağrı hastayı umutsuzluğa sürükleyen en önemli faktördür. Nöropatik ağrı da olduğu gibi ağrı hafızası oluşur, hastanın psikolojisini bozar, hasta tedavi edilse de ağrı devam ederse kişi tedavi olamadığına inanır. Vücudun savunma mekanizmaları çalışamaz ve kanserin tedavisini de zorlaştırır.

Geç başlanan ağrı tedavisinin etkinliği oluşan hafıza nedeniyle yeterli olamaz. Öncelikle ilaç tedavileri başlanır, yeterli olmadığında vakit geçirmeden girişimsel yöntemlerle ağrı bölgesindeki ağrı sinirin devre dışı bırakılması hedeflenir.

Pankreas kanseri gibi bazı kanserlerde girişimsel tedavi yöntemlerinin ağrı ilk başladığında planlanması modern tedavi yaklaşımıdır.

Bu kanser tiplerinde sadece ilaç tedavisi ile tedavinin devam ettirilmesi daha sonra ilaçlarla ve hatta girişimsel yöntemlerle bile tedavi edilemeyen şiddetli ağrılar ile karşılaşmamıza neden olabilir. Kanser hastasında ilk hedef ağrısız ve düzenli uykunun sağlanabilmesidir.

Özetle kanser tedavisinde girişimsel ağrı tedavileri çok önemli yer tutar ve ilaç tedavisi ile birlikte, doğru zamanlama ile uygulanmalıdır.

Myofasial Ağrı Sendromu Tedavisi:

Myofasial Ağrı Sendromunu bir ağrı tipi olarak değerlendirmek hatalı bir yaklaşımdır. Sendrom denmesinin nedeni de budur. Ağrı burada sadece buz dağının görünen kısmıdır. Temel de vücudun iflas ettiğinde bir yakarışı olarak da düşünebiliriz.

Kötü ve zararlı beslenme, vücut için gerekli desteklerin alınamaması, düzensiz uyku, stresli yaşam tarzı gibi birçok faktör ile tetiklenen myofasial ağrı sendromunda da hedef ağrının değil sendromun ve neden olan faktörlerin tedavisidir.

Destek tedavinin beraberinde akupunktur, nöral terapi, davranış terapisi, egzersiz gibi birçok yardımcı tedavi yönteminden faydalanmak gerekebilir.

Ağrı Tedavisinde Akupunktur :

Akupunktur kadim bir tedavi yöntemi olmakla birlikte günümüzde yapılan bilimsel çalışmalarla da etkinliği ortaya konmuştur. Ancak tüm hastalıklarda tek başına çözüm getirmesini beklemek fazla iyimserlik olur. Nöral terapi, ozon tedavisi gibi diğer yöntemlerle birlikte kullanılabilecek bütünleyici tedavi yöntemleri olarak düşünülmesi daha doğrudur.

19.9.1968 yılında doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini İstanbul’da tamamladı. 1994 yılında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olduktan sonra Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesinden Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanlığını aldı. Uzmanlık eğitimi sürecinde çalışmalarını girişimsel ağrı tedavisi konusunda yoğunlaştırdı. Uzmanlık eğitimi ve sonrasında birçok algoloji kliniğinde gözlemci olarak çalıştı. 2004 yılında Bayındır Hastanesinde ağrı polikliniği hizmetlerini ve girişimsel ağrı tedavi uygulamalarını başlattı. Özellikle omurga ağrısı ve tedavisi konusunda yoğunlaşan ilgisi nedeniyle birçok ülkede eğitim programı ve kongreye katıldı. Girişimsel ağrı tedavileri konusunda toplantı ve eğitim programları düzenledi. Minimal invaziv omurga tedavisinde uyguladığı girişimsel ağrı tedavilerine ek olarak endoskopik diskektomi ve epiduroskopi, su soğutmalı diz radiofrekans konularında Kore, Almanya, İtalya ve Polonya’da sertifika programlarına katıldı. “World Congress of Minimally Invasive Spine Surgery” ve “Spine Expert Group” toplantılarında konuşmacı olarak bulundu. Dünya Endoskopik Disk Cemiyetinde Türkiye adına kurucu üye olarak görev yapmaktadır. Katıldığı Bilimsel Toplantılar, Paneller ve Kurslar Nöropatik ağrı (Antalya-2004) World Congress of Minimally Invasive Spine Surgery 2014 Percutaneus Disc Coagulation Therapy. 2011. Konkuk University Medical Center, Korea. Lomber ve servikal bölge ağrılarında faset ve foraminal bloklar (2009) Doğum analjezisi (HUTF-2001) Spine Expert Group Annual Meeting, 2014 İstanbul Minimally Invasive Spinal Surgery (MISS) Course at Wooridul Hospital, Seul, Korea. III. International training course for full-endoskopic operations of the lumbar, thoracic and cervical spine. 2013 İstanbul, Türkey . Medikal Ozon Oksijen Derneği Eğitim Programı (2006) Epiduroscopy: Explaration and treatment of the epidural space. 2012, Porto Viro World Congress of Minimally Invasive Spine Surgery 2017 Katıldığı Kongre ve Sempozyumlar Baş boyun ağrılarında invaziv tedavi yöntemleri (Samsun-2002) Pain in Europe V Ulusal Ağrı Kongresi (İstanbul 2012) Anestezi Kış Sempozyumu (Uludağ, 1999) Pediyatrik anestezi ve reanimasyon kongresi (İstanbul- 2000) Deprem ve Travma Sempozyumu (AÜTF-2000) 9. Kış Sempozyumu:Regionel anestezi (Uludağ-2001) Üst ekstremite blokları (SSK 2001) Yoğun Bakım Kongresi (İstanbul-2001) TARK 2001 (Antalya) Düşük akımlı anestezi (Mudanya-2002) Antidotlar-Mekanizmaları-Anestezide Antidotlar-Kimyasal Terorizm-Önlenmesi-Tedavisi (Ankara-2002) TARK 2002 (Antalya) 6. Ulusal Ağrı Kongresi (İstanbul-2003) TARK 2003 XXIII Annual Congress ESRA Athens 2004 Nöropatik Ağrı Günü ( Antalya- 2004) TARK 2004 8. Ulusal Ağrı Kongresi (İstanbul 2005) 6. Bölgesel Ağrı Sempozyumu (İzmir 2004) 7. Bölgesel Ağrı Sempozyumu (Ankara 2005) 8. Bölgesel Ağrı Sempozyumu (2006) 10. Ulusal Rejyonal Anestezi Kongresi (2009) 10. Ulusal ağrı 9. Ulusal Rejyonal Anestezi Kongresi (2008) TARK 2007 TARK 2009 TARK 2011 TARK 2013 TARK 2017 Bilimsel Ödül “Öztürk E, Zinnuroğlu M, Sezer ÖA, Gökyar İ, Beyazova M, Kaya K. Perinöral uygulanan sinir iletimi üzerine etkisi” başlıklı çalışma 2003 Ulusal FTR kongresinde en iyi üç sözlü bildiriden birisi ödülüne layık görülmüştür. Bildiri ve Yayınlar Gökyar İ. Bel Ağrısında Tanı ve Tedavi. Clinic Medicine 25-48,1:2007 Gökyar İ, Şimşek A, Özden R, Cila E, Babacan A. Ortopedik hastalar kanser hastalarında tedavi ve yaklaşımlarımız (Ortopedik Onkoloji Kongresi – 2002) Önder M, Özden MG, Akçalı DT, Gökyar İ, Babacan A, Atasever T. Bir Behçet olgusunda raynaud fenomeninin tanısı ve tedavisi (TARK-2000) Bloguyla Kombine Edilen Parasakral ve Posterior Siyatik Sinir Blok Tekniklerinin Karşılastırılması” Turk J Anaesth Reanim 2013; 41: 171-4. Öztürk E, Gökyar İ, Sezer ÖA, Günaydın B, Karadenizli Y. Mastektomi ve yüksek torakal epidural anestezi: Ciddi koroner veya pulmoner hastalığı olan üç olgu. (Anestezi Dergisi, 68-72;12:2004) Öztürk E, Zinnuroğlu M, Sezer ÖA, Gökyar İ, Beyazova M, Kaya K. Effects of perineural on sensory and motor conduction of ulnar nevre.(J Opioid Manag 2008 Nov-Dec;4(6):345-9. Öztürk E, Çok OY, Sezer A, Gökyar İ, Tuncer B, Güngör İ, Günaydın B, Çelebi H. General anesthesia with laryngeal mask airway during magnetic resonance imaging scanning in childhood. (Rivista di Neuroradiologia 521-527; 17:2004) Çelebi H, Öztürk E, Gökyar İ. Türkiye’de spinal anestezi uygulama profili. ( Anestezi Dergisi 57-62;13:2005) Özköse Z, Günaydın B, Gökyar İ, Şare M. GÜTF Acil Servisindeki yıllık arrest olgularının retrospektif analizi (1999 Anestezi Kış Sempozyumu-Uludağ) Özköse Z, Büyükaşık A, Ünal Y, Pampal K, Gökyar İ, Karadenizli Y. GÜTF Anesteziyoloji AD’nın Marmara Depremi sonrası izlenim ve yaklaşımları (Anestezi Dergisi Deprem Eki) Yurtlu S, Gökyar İ, Ünal Y, Günaydın B, Çelebi H. Pediatrik laringeal maske yerleştirilmesinde retrospektif analiz (TARK- 2000) Alkan M, Gökyar İ, Sezer ÖA, Karadenizli Y. Bartter sendromlu hastada anestezik yaklaşım (Anestezi ve Hipertansiyon Sempozyumu, Belek-2001) Özköse Z, Gökyar İ, Çok OY, Akçalı DT. Lomber diskektomilerde sırtüstü ve yüzüstü pozisyondaki ekstübasyonun hemodinami ve ayılma üzerine etkileri (Anestezi ve Hipertansiyon Sempozyumu, Belek-2001) Ünal Y, Sezer ÖA, Gökyar İ, Babacan A. Oftalmik postherpetik nevraljide servikal epidural Ket…. uygulaması (TARK-2002) Kurtipek Ö, Sezer ÖA, Gökyar İ, Güngör İ, Alkan M, Babacan A. Ağrı tedavisinde termografik takiplerimiz (TARK-2002) Öztürk E, Gökyar İ, Sezer ÖA, Babacan A. Kronik ağrı tedavisinde kontinü popliteal sinir bloğu (TARK-2002) Öztürk E, Gökyar İ, Sezer ÖA, Kaya K. Yüksek riskli bir olguda bilateral popliteal siyatik sinir bloğu. (TARK-2002) Öztürk E, Gökyar İ, Tuncer B, Çelebi H. Kombine lumbosakral pleksus + siyatik sinir bloğu: Riskli bir olgu nedeniyle. (TARK-2002) Çelebi H, Öztürk E, Gökyar İ. Türkiye’de spinal anestezi uygulama profili. (TARK-2002) Öztürk E, Gökyar İ, Günaydın DB, Çelebi H, Babacan A, Kaya K. Lumbar pleksus bloğuyla kombine edile parasakral ve posterior siyatik sinir bloğu tekniklerinin karşılaştırılması. (TARK-2002) Öztürk E, Çok OY, Sezer A, Gökyar İ, Tuncer B, Güngör İ, Günaydın B, Çelebi H. General anesthesia with laryngeal mask airway during magnetic resonance imaging scanning in childhood. (8th Symposium of Pediatric Anaesthesia, İstanbul-2003) Öztürk E, Erbaş G, Gökyar İ, Kılıç C, Babacan A. Bilgisayarlı Tomografi Rehberliğinde Anterior Çölyak Ganglion Bloğu (Ağrı Kongresi, İstanbul-2003) Öztürk E, Gökyar İ, Kanatlı U, Çizmeci P, Kökten G, Babacan A. Ayak cerrahisi sonrası postoperatif analjezi amaçlı kontinu popliteal blok (Ağrı Kongresi, İstanbul-2003) Beyazova M, Öztürk E, Zinnuroğlu M, Gökyar İ, Babacan A, Kaya K. Effect of perineurally adminestered on nerve conduction. (EFIC, Prag-2003) Öztürk E, Zinnuroğlu M, Sezer ÖA, Gökyar İ, Beyazova M, Kaya K. Duyu ve motor lifler içeren sinire perinöral uygulanan sinir iletimi üzerine etkisi. (Ulusal FTR Kongresi, Belek-2003) Gökyar İ, Çizmeci P, Kökten G, Sezer OA, Öztürk E, Babacan A, Kaya K. Comparison of combination of 3-in-1 block and sciatik nevre block or infusion in knee arthroscopy. ( XXIII Annuel ESRA Congress, Greece, 2004) Gökyar I, Oztürk E, Celebi H. The evaluation of plain 0.5% and 0.25% for continuous spinal anaesthesia ( XXIII Annuel ESRA Congress, Greece, 2004) Özkaynar E, Gürel A, Gökyar İ, Yavuz H. Postoperatif analjezide kullanılan yöntemleri etkinliğinin geriye dönük değerlendirilmesi. ( 9. Ulusal Ağrı Kongresi 2007) Beyazova M1, Öztürk E, Zinnuroğlu M, Gökyar I, Babacan A, Kaya K. Effects of perineural on nerve conduction of sural nerve. Agri. 2011 Apr;23(2):51-6. Ertan Öztürk, İsmail Gökyar, Berrin Günaydın, Hülya Çelebi, Avni Babacan, Kadir Kaya. Lomber Pleksus

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here